Annons

Unit4s Katarina Gunnarsson: ”Fem trender som kommer att styra 2020”

Vi har kommit till den tid på året när förutsägelser för det kommande året börjar droppa in på redaktionen. Vi kommer att publicera de mest intressanta som gästkrönikor och börjar idag med ERP-utvecklaren Unit 4s nordenbas, Katarina Gunnarsson. Hon har ett framgångsrikt 2019 bakom sig med FMVs (Försvarets Materielverk) stora beslut att satsa på Unit4 som standardplattform på ERP-sidan, som årets stora fjäder i hatten.
”Blandade driftsmiljöer, mer fokus på data och inte bara på applikationer, samt IT-lösningar som tilltalar den generationen som börjar ta plats på arbetsmarknaden. Det blir några av de starkaste trenderna 2020,” skriver hon sammanfattningsvis.

”Så är det dags att förutspå vilka trender som kommer att sätta färg på nästkommande år – och inte bara det, vi har ett nytt decennium framför oss. Kommer 2020 bli året då molnet tar över helt, eller kommer traditionella IT-miljöer fortsätta att hävda sig?

En sak är i alla fall säker och det är att de anställda på företagen blir allt viktigare i en tid när kompetens blir en bristvara. Det är ett faktum som präglar några av trenderna nedan. Nåväl, håll till godo med fem trender för 2020.

1. Chattbotar blir normen
Användningen av chattbotar och digitala assistenter har ökat kraftigt i näringslivet under 2019. De återfinns i allt från AI-baserade rekryteringstjänster till kundtjänstlösningar. 2020 blir de ännu vanligare, i allt fler branscher.
Dessutom kommer AI-funktionalitet för analys att bli en given komponent i lösningar för chattbotar. Med maskininlärning upptäcks smartare sätt att jobba och nya lösningar för automatisering.

2. Molnlagring grenar ut sig i en hybridvärld
Åtskilliga företag har ägnat sig åt molnmigreringar under 2019, så till den milda grad att många pratat om helt molnbaserad IT-drift. Men med en lagstiftning som GDPR har allt fler kunder börjat intressera sig och oroa sig, för vara deras data lagras. Detta kommer att leda till en ökning för hybridmiljöer (blandningar av publika moln, privata moln och traditionella datacenter) under 2020.

Med hybridmiljöer går det att lagra känsliga data i egen regi, samtidigt som man drar nytta av molntjänster, till exempel för säkerhet. Det här innebär ett lyft för leverantörer av affärssystem vars lösningar fungerar i hybridmiljöer.

3. Affärssystemen breddas
Under 2020 kommer kunder att ställa högre krav på affärssystemsleverantörer (ERP) och de specialiserade affärssystemsleverantörerna kommer att få det tuffare. Kunderna vill i högre utsträckning få tillgång till data sömlöst, i alla sina system, både i molnet och på egna servrar. I takt med den digitala transformationen ökar kraven på affärssystemen, även kraven på att systemen är utbyggbara samt stöder hybrid miljöer.

4. De anställda driver företaget framåt
De anställda är ett företags mest värdefulla resurs, och de blir ännu viktigare 2020, i alla branscher. De anställdas insikter är den bästa källan för beslutsunderlag när strategier formuleras. Varje företagsledare måste fråga sig hur kompetenta de anställda är, hur företaget bidrar till de anställdas karriärer och hur rekryteringen av nya förmågor fungerar.

Det här leder till att HR-avdelningarna blir ännu viktigare och att de kommer att använda sig av dataanalys, den data som analyseras kommer allt oftare från de anställda.

5. Modern IT blir ett krav för lyckad rekrytering
2020 kommer de som är födda på 2000-talet ut i arbetslivet, vilket innebär att arbetsgivare måste tänka på vad som krävs för att rekrytera personer från den åldersgruppen. Tex. måste IT-lösningarna uppfylla ungdomarnas förväntningar, för ingen vill ”byta ner sig” när de börjar arbeta, de är vana vid att använda moderna IT-lösningar och kommer inte att attraheras av arbetsgivare som inte kan erbjuda det.

Företag som fortfarande använder gammalmodiga, så kallade ”legacy”, system kommer att få problem med att rekrytering och det ställer krav på att se över hela IT-infrastrukturen.”

Katarina Gunnarsson, Nordenchef, Unit4

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title