Annons

UNIT4’s pressrelease om senaste kvartalsrapporten: En snurrig historia som ingen blir klokare av…

Vi går vidare i materialet – ytterligare en otydlighet om det tredje kvartalets prestationer i denna pressrelease är följande mening: ”bolaget såg en ökning av molnprenumerationsintäkterna från årets början med 16 procent jämfört med året innan,” skriver man på ett ställe. Lite lustigt att hoppa över till ett niomånadersperspektiv i denna bit. Att det växer är förstås bra, även om tillväxten på molnsidan varit mer kraftfull hos andra. Men varför ett 9-månaders perspektiv istället för att berätta om FY3Q? Har tillväxten helt enkelt varit för dålig under 3Q och kanske t o m uteblivit? Som Unit4 formulerar sig kan vilken som helst av dessa optioner gälla. Det säger ju väldigt lite om 3Q.
Vi går vidare – på ett annat ställe i pressmaterialet skriver man att bolaget ”under kvartalet … rapporterade (Unit4) en avkastning under året på 65 procent (jämfört med 2019)”. Återigen en knepig blandning av perspektiv, där både 3-månaders- och niomånaders-perspektiven blandas i en och samma mening. Vad betyder ”en avkastning på 65%”? Betyder det att man under kvartalet, eller på nio månader, nått en vinst som var 65% – där 2019 var 100% – jämfört med motsvarande period 2019? I så fall har avkastningeegentligen minskat med 35%. En uppgift om hur mycket man sålt för i regelrätta intäkter, hade varit klädsamt. Varför är den siffran ”hemlig” i pressmaterialet?
Det hela är milt uttryckt och svårtolkat.

CEO: VAD MENAR BOLAGSCHEFEN
MIKE ETTLING MED ”AVKASTNINGS-BEGREPPET?”
I övrigt då, vad kan man rapportera? Vi citerar igen:
– Vårt fokus ligger på våra kunder och att leverera den service och innovation som de behöver för att lyckas i tider som kännetecknas av ekonomisk osäkerhet. Vi visste vikten av att investera i rätt områden och fokusera på våra kunders affärskontinuitet och förse dem med verktygen för att hjälpa dem att hålla sig motståndskraftiga och lyhörda. ERPx, nästa generations moln-ERP-lösning, kommer att levereras i kvartal 3 2021 och omdefinierar vad ERP och företagsprogramvara kan göra för användarcentrerade medelstora företag, säger Mike Ettling, CEO på Unit4.
När det sedan gäller eventuella vinster man gjort så talas det i pressreleasen, som vi var inne på ovan, om ”avkastning” vilket också det är ett oklart begrepp i sammanhanget. Avkastning på vadå? Är det på insatt kapital? Är det utgående från intäkter minus kostnader? Gissningsvis handlar detta egentligen om ett översättningsfel från den engelska releasen. Men kraven på en spelare som Unit4 är stora och det är knappast till någon fördel att grundtexten inte granskats noggrannare innan man släppte den svenska versionen.
Hur som helst menar Ettling att detta i sig är, ”något som bland annat pekar på styrkan i det nya globala partnerprogrammet.” Det kan det förstås vara, men oklart mer exakt hur man kopplar ihop resonemanget. Vad har Unit4s partnerskap konkret bidragit med till avkastningen? Vad säljer bolaget självt och vad får man in via partners? Och vem bidrar med vad till vinsten/”avkastningen”?

TRE NYA GLOBALA STRATEGISKA PARTNERSKAP
Oavsett hur det är med den saken har man i alla fall, ”förutom tre nya globala strategiska partnerskap som nyligen meddelats, också ingått ett partnerskap med groupelephant.com, vilket möjliggör för Unit4 en utökad global närvaro.”
Utöver de finansiellt relaterade bitarna i pressmaterialet berättar man om att Unit4 nyligen tillkännagav sin nästa generations ERP-lösning för medelstora organisationer vid sin virtuella konferens X4U.
”ERPx levererar fullt integrerad ERP, HCM och FP&A i en enhetlig arkitektur, med snabb implementering och branschspecifika innovationer. Dess moderna molnplattform är också utformad för att göra det möjligt för kunder och partners att bygga nya tjänster enkelt, något som hjälper dem vara flexibla och att kunna satsa även när affärsförhållandena förändras,” skriver man.

NYTT LAB INRÄTTAT
Slutligen meddelas att Unit4 precis tillkännagivit inrättandet av Unit4 Noida Labs, ett Unit4-utvecklingscenter baserat i Indien som innebär ytterligare en tvärvetenskaplig FoU-webbplats i Unit4:s portfölj.
– Förutom FoU-centra i Wroclaw, Polen och Granada, Spanien, fortsätter vi att investera i produktutveckling och förväntar oss att den nya anläggningen hjälper oss att växa och skala utöver vår befintliga kapacitet med enkel tillgång till högkvalificerade utvecklare, säger Claus Jepsen, CTO på Unit4.
Detta är en satsning som låter bra, men som sagt: hur det går för bolaget i konkreta finansiella termer får vi fortsatt sväva i okunnighet om.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title