Annons

SAP: Vad krävs för att de medelstora företagen ska lyckas med DIGITALISERINGEN?

SAP har tillsammans med Oxford Economics gjort en global studie om hur förberedda medelstora företag är när det gäller digitalisering.
”Medelstora företag har digitala utmaningar som liknar de större företagens, trots att de inte har samma resurser. De måste snabbt se över sina verksamheter, produkter och tjänster – och samtidigt vara öppna för helt nya affärsmodeller,” är SAPs tes och studien, ”The Digital Transformation Executive Study”, är i allt väsentligt en bekräftelse på denna tankes giltighet. Oxford Economics har på uppdrag av SAP intervjuat 3 000 chefer från 17 länder, inklusive Sverige. ”Hur förberedda är ert företag på digital transformation”, var frågan. De allra flesta 80 procent uppger att den digitala satsningen är viktig eller helt kritisk för företagets överlevnad och de ökar därför sina satsningar, framför allt på sånt som molnet, Big Data- och Analytics-lösningar.
En liten grupp på tre procent sticker ut som ledare inom digital transformation, inte minst för att de satsar på kundupplevelser och att ha en teknisk plattform som tillåter parallella satsningar på ny teknik.

Den nya studien ”The Digital Transformation Executive Study” omfattar över 1 300 företag med en omsättning på mindre än 500 miljoner dollar, plus ett antal företag som omsätter upp till 1 miljard dollar som jämförelse. Så, vad krävs för att lyckas.

Tre råd för att lyckas med digitalisering. Oxford Economics menar i detta att medelstora företag för att nå framgång i sina satsningar måste:

 • Bygga en stark teknisk grund som tillåter att de kontinuerligt förbättrar sin produktion och sina processer, produkter och tjänster.
 • Ha en strategisk plan för sina medarbetare, inklusive rekrytering, vidareutbildning och åtgärder för att behålla personal.
 • Tänka bortanför IT och låta verksamheten vara involverad i innovationsarbetet.

I den nya studien framkommer att över hälften av de medelstora företagen ser digital transformation som ett av de viktigaste affärsmålen. Och det måste gå snabbt – över 80 procent uppger att den digitala satsningen är viktig eller helt kritisk för företagets överlevnad.
Betydligt fler större företag anser att digitalisering är viktigt och helt avgörande för att överleva (74 procent) jämfört med mindre företag (55 procent). Men den skillnaden försvinner i stort sett helt när företagen blickar framåt mot de kommande två åren.

Strategiska satsningar.Företagen använder digitaliseringen för att snabbare kunna lansera nya produkter och tjänster – och för att få nya kunder. Medelstora företag har främst digitaliserat sin sälj- och marknadsföring men den påverkar också deras arbete inom strategi och planering samt produktion.

Enligt studien ses ledarskap och rekrytering som kritiska faktorer, men vem bör leda digitaliseringen i medelstora företag och har man rätt strukturer i dag? Oxford Economics anser att många måste bygga om sina organisationer och definiera nya ledarroller för att kunna möta de nya kraven.

Medelstora företag ökar nu sina investeringar inom framförallt verktyg för mobila och molnbaserade tjänster. De väljer också att investera i lösningar för big data och analys (57 procent) och sakernas internet (52 procent). Rapporten visar tydligt att större företag med en omsättning på över en miljard dollar investerar betydligt mer (74 procent) i big data och analys jämfört med företag som omsätter mellan 100-250 miljoner dollar (43 procent).

Tre procent av företagen sticker ut
. I undersökningen stack en liten grupp på tre procent ut bland alla företag. De betecknas som ledare inom digital transformation eftersom de uppfyller fyra viktiga kriterier:

 • Fokus på verklig transformation
  De undviker kortsiktiga förändringar och jobbar hellre med förändringar över hela organisationen. Digitaliseringen blir en möjlighet att hitta nya affärsmodeller.
 • Först ändra de funktioner som kunderna möter
  De ser kundupplevelsen som nyckeln till en framgångsrik digital transformation. De har också lyckats koppla samman sina kundsatsningar med interna affärsprocesser, partner och leverantörer.
 • Investerar i nästa generations teknik med hjälp av en bimodal arkitektur
  Bimodal IT separerar hur man hanterar sin grundteknik och mer avancerade lösningar som kräver snabb utveckling. Därför kan de behålla sina grundfunktioner och samtidigt investera i t.ex. molnet, företagsmobilitet, big data, analys, sakernas internet, maskininlärning och artificiell intelligens.
 • Prioriterar talanger
  Behovet av kompetens inom digital transformation är mycket stort och de satsar hårt på rekrytering och utbildning. Verktygen är designade för att förbättra medarbetarnas engagemang och möta kravet på nya sätt att arbeta.

Tekniken är avgörande för tillväxt. I studien framkommer också att:

 • Tekniken är avgörande
  Ledningen förväntar sig ny teknik och att förändringarna kommer att ha en stark påverkan på deras organisation under de kommande två åren. Närmare 75 procent av cheferna säger att teknik är avgörande för tillväxt, konkurrenskraft och att förbättra kundupplevelsen.
 • Medarbetarna är centrala
  Effektivt ledarskap ses som den viktigaste faktorn för att lyckas och medarbetarna måste ha de senaste färdigheterna.
 • Transformation driver resultat
  Medelstora företag förväntar sig att digitaliseringen ska förbättra resultatet inom en rad olika funktioner.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title