Annons

Var tredje cyberattack riktas mot tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är den bransch som är överlägset mest utsatt för cyberattacker. Tillverkningsindustrin angrips mer än dubbelt så mycket som den näst mest attackerade branschen. Det visar en ny rapport som cybersäkerhetsföretaget NTT Security har sammanställt.
Med 2,5 miljoner anställda och nästan 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i BNP, enligt siffror från SCB, är industrisektorn den största sektorn i landet. Men tillverkningsindustrin är också det överlägset vanligaste målet för cyberattacker. Tillverkningsindustrin toppar listan över de mest angripna sektorerna, enligt den nya rapporten Global Threat Intelligence Report (GTIR) som NTT Security sammanställer varje år, med utförlig statistik från sina egna säkerhetscenter om antalet cyberangrepp i världen.
Mer än var tredje (34 procent) av cyberbrottsoffrena i Norden tillhör tillverkningsindustrin, vilket är nästan dubbelt så mycket som den näst mest angripna sektorn, tekniksektorn (18 procent). Efter dessa två följer detaljhandeln (14 procent), finanssektorn (11 procent) och transportsektorn (7 procent). I 68 procent av attackerna mot tillverkningsindustrin läckte också uppgifter från offren, visar rapporten.
– Eftersom tillverkningsindustrin är en så pass stor och viktig del av det svenska näringslivet är det extremt allvarligt att den är så pass utsatt för cyberattacker. Den här industrin genomgår en digitalisering och när allt fler system och enheter blir uppkopplade uppstår nya ytor för sårbarheter. Cybersäkerheten behöver prioriteras högre i allmänhet och det är särskilt viktigt för tillverkningsindustrin att cybersäkerheten håller jämna steg med satsningarna på digitalisering, säger Fredrik Olsson, Europachef på NTT Security.
En av de värsta sortens cyberattacker är ransomwareattacker. Attackerna går ut på att kryptera offrens data, vilket gör filerna oanvändbara tills en lösensumma betalas. Globalt har dessa ökat med 67 procent under 2023 jämfört med året innan. 2023 utsattes mer än 5000 offer för ransomwareattacker jämfört med ungefär 3000 offer under 2022.

Fredrik Olsson hävdar ifråga om ransomeware-attacker vidare att det med all sannolikhet finns ett stort mörkertal när det gäller den här typen av attacker.
– Ransomware kan potentiellt sätt vara förödande för en verksamhet och därför väljer vissa företag att betala lösensummor för att få loss sina låsta data utan att attacken noteras i statistiken. Endast fem procent av ransomwareattackerna i Sverige polisanmäls enligt polisens nationella operativa avdelning, Noa. Företagen är rädda för att avslöja svagheter, skam, oro för förlorat anseende och en avsaknad av tro på att brotten kommer att uppklaras, säger han.

Vanligaste cyberattackerna globalt
Trojaner: 13%
Hemliga ingångar i nätverk hos verksamheter (backdoor): 11%
Attacker via penetrationstestverktyg: 10%
Generisk skadlig programvara: 9%
Angripna datornätverk (botnet): 8%

Mest cyberattackerade sektorerna globalt
Tillverkningsindustrin: 26%
Tekniksektorn: 21%
Finanssektorn: 11%
Transportsektorn: 10%
Offentlig sektor: 8%

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title