Annons

”VÄRLDSKLASS”: Sandviks Optimine och IBM Watson IoT i nyckeroller i gruvdigitalisering

Sandvik har säkrat en strategisk order på en omfattande digitalisering av Hindustan Zincs gruva Sindesar Khurd (SK) i Indien, baserat på mjukvaruplattformen Sandvik OptiMine. Det blir ett av de mest heltäckande digitala projekten globalt i gruvindustrin, vilket möjliggör en integrerad lösning för driften av hela den mobila flottan under jord. IBM Watson-IoT, spelar en viktig roll för driften av gruvan SK.

– Vår digitala plattform OptiMine är tekniskt ledande i industrin och oberoende vad gäller leverantör av gruvutrustningen vilket möjliggör att Hindustan Zinc uppnår världsklass gällande säkerhet, effektivitet och produktivitet i gruvan SK. Jag är nöjd att vår tekniska lösning säkerställer den här implementationen, säger Lars Engström, chef för Sandvik Mining and Rock Technology.

Personalpositionering genom smarta hjälmar. För den här installationen samarbetar Sandvik med Newtrax Technologies, vilka levererar personalpositionering genom smarta säkerhetshjälmar, positionering och datainsamling för den totala mobila flottan under jord, inklusive utrustning från andra leverantörer än Sandvik, vilket totalt utgör mer än 150 borriggar, lastare, truckar och annan utrustning. Lösningen från Newtrax kommer att vara fullt sammankopplad med den digitala plattformen Sandvik OptiMine, med hjälp av IBM Watson-IoT, vilket skapar en helt integrerad lösning för driften av gruvan SK.
Samarbetet mellan IBM och Sandvik formaliserades genom ett avtal under fjolåret. Bolagen kom då överens om att gemensamt utveckla datadriven produktivitet och förutsägande underhållstjänster för gruv- och berggrävningsindustrin. Enligt avtalet ska man utveckla avancerade analyslösningar för att förbättra säkerhet, underhåll, produktivitet och driftstjänster av gruv- och berggrävare; vilket det nu annonserade avtalet bär bevis för att man lyckats bra med.

Kommersiellt mycket lovande bransch. Allmänt ser tillväxten av instrumentation och datainsamling ombord i tung utrustning för den här typen av industrier (gruv) mycket lovande ut när det gäller möjligheter att använda avancerade analyser och modeller för att identifiera och lösa produktivitetsproblem och förbättra processoptimering och prestanda. Införandet av digital teknik förväntas skapa så mycket som 100 miljarder dollar till resursproducerande företag före 2035.
Kombinationen av informationstjänster, fjärransluten datainsamling och dataanalys gör det möjligt att öka effektiviteten genom att öka produktiviteten, spara kostnader och minska tidsavbrotten. Det hjälper gruv- och berggrävningsföretag att fatta välinformerade beslut om produktionsplaner och underhållsplaner och ger möjlighet att övervaka och förbättra de allmänna utnyttjandegradena på deras utrustning.
På sista raden kokar det ner till att högre avkastning till lägre pris. Sandvik uppger att man redan har noterat hur kostnaderna per ton minskat med 20-50 % med hjälp av några av de senaste digitala teknikerna och man tror att det hela kan drivas ner ännu mer.
Sandviks Lars Engström, chef för Sandvik Mining and Rock Technology, konstaterade i samband med avtalsskrivningen med IBM att bolagets OptiMine- och AutoMine-lösningar är viktiga system för datainsamling och konsolidering som ger en bra plattform för att ge en flygande start i samarbetet med IBM och integration med deras analyticslösningar.
– Det är ett naturligt steg för oss att samarbeta med ett företag som IBM. De är experter på avancerad analytisk kognitiv databehandling och modellering, vilket skapar mer värde för våra kunder. Samarbetet passar bra med vår serviceportfölj, som bygger på traditionell livscykel, förbättrad teknisk och affärstjänster, som alla är anpassade för att förbättra säkerheten, säkerställa kompetensen för min verksamhet och öka våra kunders produktivitet.

Kombination av moduler ger optimerat resultat. När det gäller Hindustan Zinc kan slutligen noteras att det är en av världens största integrerade producenter av zink samt en av de ledande producenterna av bly och silver.
– Sandvik OptiMine omfattar olika moduler vilka kan kombineras efter behov för att uppnå den önskade funktionen och för att optimera gruvverksamheten. Genom öppna gränssnitt är lösningen kompatibel med andra IT-system i gruvan. Interoperabiliteten är avgörande för att våra kunder ska kunna tillgodogöra sig maximala fördelar med digitalisering, säger Patrick Murphy, chef för produktområde Rock Drills and Technologies inom Sandvik Mining and Rock Technology.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title