Annons

VÄRVAD FRÅN MICROSOFT: Svenskan Åsa Arvidsson kliver upp i topproll inom Rockwell

Att driva snabbare ”time-to-value” för kunderna när de i allt högre grad använder digitala lösningar för att förbättra motståndskraften, smidigheten och hållbarheten i verksamheterna, är förstås en central punkt när kunderna tar sig vidare mot nästa generations systemlösningar. Liksom vikten av att koppla ihop det som händer på verkstadsgolvet med PLM och ERP-systemen, för att skapa sömlösa kedjor där de barriärer som hittills varit hinder i samverkan mellan produktutvecklings- och tillverkningssidorna. Här spelar framför allt PLM-systemen en viktig roll och därmed också den samverkan som Rockwell inledde för några år sedan med PLM-utvecklaren PTC som partner.

VÄRDET AV DIGITAL TRANSFORMATION
Rockwell skriver att, ”Åsa Arvidsson kommer att hjälpa kunderna att inse det fulla affärsvärdet av digital omvandling och hur tekniken kan hjälpa dem att utveckla sin verksamhet strategiskt och samtidigt uppfylla sina hållbarhetsmål. Hon ser fram emot att driva industriell digitalisering i alla länder i hennes region.”
Rockwells EMEA-chef Susana Gonzalez, noterar i sammanhanget att Arvidsson i organisationen, ”tar på sig en roll som är avgörande för genomförandet av vår regionala strategi för att driva på en snabbare och mer lönsam tillväxt in i räkenskapsåret 2022.”
Till detta hör också att Åsa Arvidsson får en polats i ledningsgruppen för EMEA, vilket med tanke på storleken i hennes regionala täckning verkar vara välbetänkt.

FLERA INTRESSANTA UTNÄMNINGAR
Men det händer mer på person- och organisationsfronten i Rockwell Automation. Christian Reuter har också han fått plats i ledningsgruppen för EMEA, och har utsetts till EMEA VP med ”Market Access”, som ansvarsområde.
Christian Reuter och hans team kommer att driva företagets strategi för marknadstillträde över hela regionen genom att utvidga och förbättra företagets PartnerNetwork-ekosystem.
– Att utvidga Rockwell Automations räckvidd till viktiga marknader är en av företagets strategiska prioriteringar för att öka tillväxten i regionen. Att accelerera programvaruutbudet tillsammans med traditionell maskinvaruförsäljning kommer att vara avgörande för denna framgång, säger han och fortsätter: ”Rockwell Automation levererar ett expansivt, globalt partner-ekosystem för marknadsledande teknik, överlägset lokalt stöd och tjänster samt en integrerad och rationaliserad företagsstrategi”, säger Christian Reuter, och avslutar: ”Detta hjälper våra kunder att lyckas genom vår bredd av innovativ teknik som ingen enskild säljare kan tillhandahålla ensam, inklusive våra mycket spännande programvarulösningar.”

NY ROLL I EMEA
Sedan tidigare i år finns också en del intressanta utnämningar. Så utsågs t ex i mars Malte Dieckelmann till regional EMEA VP avseende mjukvaruförsäljning, där han har drivit klientframgångar runt företagets bredare portfölj för Connected Enterprise-företagen med smart tillverkning, IOT och analys. Detta var en ny roll i EMEA-regionen och Malte Dieckelmanns erfarenhet av att leda, omvandla och odla programvaruindustrin har varit avgörande för att påskynda verksamheten med den strategiska allianspartnern PTC, det nyligen förvärvade Plex Systems, den ledande molnbaserade smarta tillverkningsplattformen samt AVATA, en ledande leverantör av leverantörskedjor, planering av företagsresurser och lösningar för hantering av företagsresultat.

Slutligen noterar vi att Partha Seshadri utsetts till regional EMEA VP för ”Lifecycle Services”. I den här rollen har han drivit tillväxt och prestanda inom relaterade kundföretag, inklusive ”Solutions och Services-företagen”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title