Annons

Vässad IT-monitorering för banker: ITRS köper svenska OP5

För personer utanför bankvärlden är svenska OP5 vanligen en okänd storhet. Men det hindrar inte att man är framgångsrika när det gäller lösningar för IT-övervakning av nätverk- och infrastruktur och logganalys. Bland svenska storbanker pekar man exempelvis på Nordea som en kund. Bolagets teknik anses vara mycket vass, så vass att den globala ITRS-koncernen (ITRS) nu har köpt det svenska företaget. ITRS jobbar med realtidsövervakning och analys för finansiella tjänster.

OP5, med huvudkontor i Stockholm, bygger sin IT-monitorerings- och loganalyssteknologi på Nagios/Naemon- och ELK (ElasticSearch, Logstash & Kibana)-programmen för öppen källkod. Bolaget hanterar sina kundernas behov genom att tillhandahålla, ”större skalbarhet, API för kontroll av programvaran och dess konfiguration och förbättrad visualisering av data.” Man uppger i pressmaterialet att man har plus 600 kunder, inkluderande datacenterleverantörer, telekom aktörer och leverantörer av fordons- och finansiella tjänster.

Kombination som ger ny styrka. – Med en erfarenhet på nästan fyra decennier har OP5 stor styrka i nätverks- och infrastrukturövervakning och logganalys, medan ITRS möter några av de mest krävande kraven på finansmarknaderna. Tillsammans skapar våra kombinerade styrkor möjligheter att utnyttja ny och ännu bredare kompetens till förmån för våra kunder, säger ITRS-chefen, Guy Warren, i en kommentar.
Han påpekar vidare att köpet av OP5 följer ITRS’ strategi för att bygga, växa och samarbeta kring lösningar som gör att man kan leverera smarta, automatiserade och prediktiva övervakningslösningar till alltmer komplicerade IT-företag över flera branscher. OP5-förvärvet kommer efter ITRS tidigare köp av Sumerian och partnerskap med Apica och Velocimetrics för att erbjuda kapacitetsplanering, syntetisk övervakning, lasttester och realtidsinsikter.

Effektivare FoU. – ITRS och OP5 kommer även fortsättningsvis att självständigt fokusera på sina respektive kärnmarknader, samtidigt som de skapar värde för kunderna inom områden som kapacitetsplanering, nätverksövervakning, logganalys, stordatalagring och analys. Men samgåendet gör att vi kan utnyttja våra FoU-investeringar bättre genom att vi gemensamt täcker en större marknad och kundbas, säger Warren.

OP5-chefen, VD Jonas Vestin, tillägger:
– IT-experter litar dagligen på lösningar från OP5 för sina affärskritiska IT-tjänster. Vi är engagerade i att lösa våra kunders problem genom att hitta, förebygga och proaktivt lösa deras IT-utmaningar. Att bli en del av ITRS Group blir nästa steg i vår tillväxt och ökar vår globala räckvidd, samtidigt som vi förbättrar våra erbjudanden för att stödja våra kunder.

OP5 kommer fortsatt att fungera som ett separat varumärke och en enhet, men alltså numera helägt av ITRS Group, med Jonas Vestin som VD för OP5.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title