Annons

Växande intresse för metaverse bland svenska industriföretag

Metaverse tillhör den nya typen av begrepp som på allvar börjar etableras som en följd av digitaliserings-utvecklingen. Enkelt uttryckt sammanförs i metaverse den fysiska världen med den digitala, bland annat med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet (VR, Virtual reality och AR, Augmented Reality). Detta handlar alltså om att utnyttja immersiva tredimensionella modeller och även omgivningar, som i realtid kan delas med många användare. Exempelvis för att studera och diskutera produktionsupplägget kring en ellastbil, fast de som deltar i konferensen befinner sig på olika ställen i världen. PLM&ERP News har berättat om detta i en fallstudie kring en Volvo ellastbil.
Globala jättekonsulten Arthur D Little definierar det industriella metaverset så här: "En uppkopplad digital tvilling i hela systemet med funktioner för att interagera med det verkliga systemet i dess miljö, vilket gör att beslutsfattare bättre kan förstå det förflutna och förutsäga framtiden." Kapabiliteterna är på sin ideala nivå tänkta att spänna över olika digitala plattformar – exempelvis på simuleringsområdet i produktutveckling eller vid en produktionslina i tillverkningen. I det industriella perspektivet kan man exempelvis demonstrera hur en ny produktmodell ser ut, visa hur man monterar den, hur den fungerar i sin tänkta brukarmiljö, hur man servar den o s v.
Intresset är också ökande inom industriell verksamhet. Enligt Grandview Research uppskattades den globala industriella metaversemarknadens storlek till 18,36 miljarder dollar, drygt 190 miljarder svenska kronor 2022. Den årliga tillväxttakt uppskattades ligga på 33,6 % från 2023 till 2030.
Idag kommer också nya siffror i en färsk studie med intressanta siffror för den svenska industrin. Det är digitaliserings- och AI-företaget Nagarro, som tillsammans med Visual Sweden tagit fram rapporten ”Reimagining Metaverse for Industrial Enterprises”. Rapporten bygger dels på en studie av läget för metaverse, dels på en kombination av enkäter, djupintervjuer, rundabordssamtal och workshops med 52 deltagare från 37 svenska industriföretag.
– Intresset för metaverse är stort och ökande. 30 procent av deltagarna har redan kommit i gång med att utveckla lösningar för metaverse eller att undersöka användningsområden i produktion och praktik, säger Frederik Sahlin, försäljningschef på Nagarro i Sverige.
- Det går redan att göra mycket och utvecklingen går snabbt framåt även om såväl utrustning som programvara behöver utvecklas något varv till innan vi får se en bred och kontinuerlig breddanvändning, tillägger Felicia Lai Jakobsson på Visual Sweden. 
– Metaverse har stor potential att förbättra hur vi visualiserar och interagerar med data i en industrimiljö, kommenterar Axel Gustafson, VP för produktledning på Beijer Electronics.

Undersökningen visar vidare att 66 procent av deltagarna undersöker tillämpningsområden för metaverse på en strategisk nivå, eller planerar att identifiera applikationsområden under de kommande två åren. ”En spegling av ett stort intresse, som motsäger en uppfattning om att metaverse är en ny tekniklösning som passerat zenit på hajpkurvan,” hävdar Frederik Sahlin. 
– Det möjligt att begreppet i sig kommer att förändras och utvecklas, men det är nu det börjar hända saker på allvar med metaverse. I riktiga användningsfall på företag, säger han. 

Om praktisk användning i industriföretag
I metaverse sammanförs alltså den fysiska världen med den digitala, bland annat med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet. Eftersom det är en ny typ av lösning kan det ibland vara svårt att se nyttan och den ekonomiska vinningen.
– Men undersökningen ”Reimagining Metaverse for Industrial Enterprises” visar på praktisk användning av metaverse på industriföretag, baserat på den teknik som finns idag. Det går redan att göra mycket och utvecklingen går snabbt framåt även om såväl utrustning som programvara behöver utvecklas något varv till innan vi får se en bred och kontinuerlig breddanvändning, säger Felicia Lai Jakobsson på Visual Sweden. 
Frederik Sahlin håller med:
– Absolut, metaverse är inte bara framtidens interaktionsplattform; det är en katalysator för förändring på betydande affärsvärden. Genom att erbjuda industrin möjlighet att se sådant som inte är synligt i den verkliga världen kan vi upptäcka innovationer och utvecklingsområden som tidigare varit ouppnåeliga eller åtminstone svårtillgängliga. I metaverse går det att skapa rum med många olika typer av dataunderlag. Genom de arbetsytor som kan realiseras i metaverse öppnas dörrarna till global expertis och samarbete som aldrig förr. Det är möjligt att föra samman grupper från olika delar av världen, och skapa utvecklingsmiljöer för spjutspetskompetens som snabbt kan förändras utifrån vad som krävs för projektet, säger Sahlin.

Moderna lösningar med generativ AI
Ett viktigt bidrag från metaverse är att användningen av moderna lösningar som generativ AI och low-code- och no-code-verktyg för systemutveckling för att skapa användbara tillämpningar för metaverse. För industriföretag finns det många uppenbara tillämpningar att utforska, som de följande:

·  Samarbete och möten i verklighetsliknande miljöer.

·  Allomfattande interaktion mellan människor och maskiner.

·  Interaktivt lärande, med spelliknande inslag i simulerade miljöer.

I rapporten anges 5G-kapaciteten som en viktig faktor som möjliggör att metaverse får flera applikationsområden.  
– Med 5G kommer det också att vara möjligt att enkelt uppleva metaverse på enklare enheter eftersom stor datorkapacitet kommer att flyttas till kanten av nätverken, säger Simon Moritz som är partner manager på Ericsson.
– Många företag undersöker lösningar som digitala tvillingar, virtuella erfarenhetscenter, samt virtuellt samarbete och virtuella utbildningar. Det gäller till en början ofta i B2B-scenarier, men allt fler tittar på lösningar som inbegriper partner, anställda och slutkunder, avslutar Sahlin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title