Annons

VÄXER I SVERIGE: Eficode köper svenska DevOps-experten Riada

 • – Eficode ser Riada som en klar ledare på den svenska Atlassian-marknaden. Riada har genom åren byggt upp en stark och trogen kundbas och har blivit den ledande experten på Atlassians lösningar. Vi är exalterade över en sammanslagning med Riada och ser fram emot växa verksamheten och fortsätta att bistå Riadas kunder med en ännu bredare erbjudande, tillsammans med Riadas erfarna experter, säger Ilari Nurmi, VD för Eficode i en kommentar.

UTÖKAR MARKNADSANDELARNA I ATLASSIANS EKOSYSTEM
Efter förvärvet av Riada kommer merparten av Eficodes intäkter komma från länder utanför Finland. Eficode fortsätter att utöka marknadsandelen inom Atlassians ekosystem och ökar därmed försäljningen av Atlassians tjänster och migrering av Atlassians lösningar till molnet.
Detta förvärv ger möjlighet att tillgodose det ständigt växande kundbehovet, inklusive konsulttjänster inom DevOps, mjukvarudesign, utveckling samt applikationshantering. Det möjliggör också snabbare tillväxt av Eficode ROOT, DevOps-plattformen. Eficode ROOT erbjuder mer än 40 olika DevOps-verktyg som en managerad tjänst. Förutom att bli det ledande DevOps-företaget i Europa utökar Eficode också sitt Atlassian-erbjudande och därmed breddar mot områden som ITSM (IT Service Management) och agila processer även till andra användningsområden som marknadsföring, HR och legal.

STARK FRAMTIDSSÄKRAD PLATTFORM
Riada har över 200 kunder i Norden inom ett flertal branscher som bank, offentlig sektor, IT och teknik, bilindustrin och säkerhet. Riadas omsättning under senaste räkenskapsåret uppgick till 142 miljoner kronor.
– Vi är oerhört glada över sammanslagningen med Eficode som ett nästa steg på vår tillväxtresa. I 15 år har Riada hjälpt företag att bli mer framgångsrika i deras dagliga verksamhet. Det här steget ger oss en möjlighet att stärka och bredda vårt erbjudande till våra nuvarande och våra framtida kunder. Kombinationen av vår expertkunskap inom DevOps, ITSM, agila metoder tillsammans med Atlassians produkter ger oss en stark plattform för framtiden tillsammans med Eficode, säger Christian Johansson, VD på Riada.

VAD ÄR EGENTLIGEN DevOps?
Allmänt kan begreppet beskrivas som en kontinuerlig, integrerad och helhetsbaserad utvecklingsprocess med den välbekanta ”liggande evighetsåttan” som illustrativ symbol (bilden ovan); förloppet tar nämligen egentligen aldrig slut.
Så här har vi tidigare beskrivit DevOps i PLM&ERP News: ”DevOps är ett resultat av den agila metodikens behov av snabba cykler och handlar om samarbetet mellan utveckling (Dev som i Development) och IT Operations (Ops). Vad man tar sikte på är att möjliggöra en kultur och miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt.
Fokus ligger på kulturella och strukturella förändringar med syfte att föra samman de som utvecklar och de som ansvarar för infrastrukturen. Det finns inte ett specifikt verktyg för DevOps utan det är istället en uppsättning av verktyg som används i en verktygskedja, toolchain, där varje verktyg passar in i en eller flera av faserna.
Notera att kedjan inte har någon riktig början eller slut så resultaten av mätningar och slutsatser av senaste lanseringen ska tillbaka in i planeringsdelen. Tiden mellan en planering till nästa beror helt och hållet på vilka förutsättningar ens system har och vad man vill uppnå, men hela DevOps-tanken bygger på att korta den så mycket det går.

 • Kontinuerlig integration
  Ett av målen är ”continuous integration” (CI), eller kontinuerlig integration, vilket handlar om att minska antalet komplexa kodsammanslagningar genom att kontinuerligt slå ihop koden som utvecklas till en gemensam kodbas, helst så fort någon ny funktionalitet eller del av funktionalitet blivit klar. Utöver att koden samlas ihop kontinuerligt ska den även byggas och testas automatiskt vid varje incheckning med enhetstester för att se att den nya koden inte ger några oväntade följder. CI är en vital del för att kunna uppfylla Create-delen (och delvis Verify-delen) i DevOps toolchain.
 • Kontinuerliga leveranser & utrullningar
  Dessa begrepp blandas ofta ihop dels med huvudtermen DevOps, men även med varandra. De är liknande, men med en viktig skillnad: Med ”continuous delivery” (CD) avses att varje bygge teamet levererar kan släppas ut i produktion, men det är däremot inte säkert att så blir fallet på grund av andra skäl, t ex affärsmässiga. ”Continuous deployment” (”utrullningar”) å andra sidan betyder att det är just detta som görs. Alla byggen som går igenom med godkänd status kommer att läggas ut i produktion. Dessa metoder kopplas till Verify- (delvis), Package-, Release- och Configure-delarna i DevOps verktygskedja (”toolchain”).
  Båda dessa upplägg kräver väl utbyggd testautomatisering för att kunna vara framgångsrika.
 • Vinster med DevOps
  I kvalitetssammanhang talar man ibland om att, ”man blir vad man mäter”. Samma princip kan tillämpas i detta område. Med DevOps kan verksamheten styras åt det håll som är önskvärt. Är det viktigaste målet att snabbt kunna få ut sina releaser så finns det verktyg för det, men DevOps kan lika gärna användas till att enbart höja en produkts kvalitet.
  Att börja med DevOps innebär alltså lite kort att få bättre koll på sin leveransprocess, skapa en medvetenhet om hur verksamheten fungerar och förhoppningsvis öka samarbetet mellan avdelningar.”
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title