Annons

Vilka effekter har sanktioner mot Ryssland på PLM-sidan och hur påverkar angreppet mot Ukraina den svenska IT-marknaden?

Hur det hela landar återstår alltså att se, men enligt Radar kan vi få se en global avmattning som liknar pandemieffekterna om Ryssland bemöter de ekonomiska sanktionerna med att strypa energileveranser till Europa. Då går utvecklingsscenariot som Hans Werner och hans medarbetare dragit upp kan i bästa fall från bortfall på någon miljard kronor mot baseline till en negativeffekt på 13–14 miljarder vad gäller IT realisering i Sverige.

Radar-chefen, Hans Werner.

AMERIKANSKA SANKTIONER HAR
SLAGIT HÅRT MOT PLM-MJUKVARUEXPORTEN

Detta sagt om de allmänna utvecklingslinjerna så drabbas förstås även Ryssland hårt av det anfallskrig som Putin dragit igång. Och det kommer troligen att slå hårdare än 2014 års amerikanska exportförbud. PLM&ERP News’ ryska kontakter säger följande:
Sedan starten av regeringens program om västerländsk mjukvarusubstitution (som ett resultat av tidigare sanktioner) med inhemsk CAD-, CAM-, CAE-, PDM-, PLM- och AEC-programvara, har de ryska leverantörerna och utvecklarna fått kliva fram för att skapa lösningar som täcker upp för brister och behov som kommer i spåren av sanktionerna.
”Det finns inga lika rättigheter längre för alla mjukvaruleverantörer på denna marknad, eftersom statliga industri- och tillverkningsföretag inte får köpa västerländsk mjukvara. Det betyder att västerländska marknadsaktörer tappar sina positioner till förmån för ryska utvecklare. Det är därför man bör vara mycket försiktig i sina bedömningar av marknadsandelar i Ryssland och tolkning av de senaste årens dynamik. Mjukvarans funktionalitet är inte kriteriet. Kriteriet är istället: vem är utvecklaren och kan jag köpa den eller inte,” förklara en av våra ryska kontakter inom industrin.

EN MARKNAD VÄRD MER ÄN 25 MILJARDER DOLLAR
Allmänt om den ryska IT-marknaden gäller enligt analytikern IDC att per år 2025 förväntas det finnas 124 miljoner internetanvändare i Ryssland. Enligt analytikern växte värdet på den ryska IT-marknaden med 7 procent till ett värde av 24,8 miljarder amerikanska dollar under 2019. De främsta tillväxtfaktorerna under 2019 var koncentrerade till mjukvara, tjänster och hårdvarulösningar.
US Department of State skriver på sin sajt följande:
2Från och med 2019 var 1,3 miljoner människor sysselsatta i IT-sektorn (1,7 % av den sysselsatta befolkningen i Ryssland, 2,7 % av BNP). När det gäller IT-sektorns andel av BNP är sektorn jämförbar med energiförsörjningen (2,9 % av BNP) och är lägre än jordbruket (4,4 %), finanssektorn (4,2 %), byggbranschen (6,4 %) och gruvindustrin (10,4 %). %).
Ökningen av IT-utgifterna har varit märkbar inom bank- och olje- och gasindustrin samt den offentliga sektorn. På grund av ekonomins struktur är IT-utgifterna koncentrerade till de 100 största ryska företagen, som står för 85 % av de totala IT-utgifterna.
Början av 2020 visade dock tecken på lågkonjunktur för ICT-marknaden då branschen upplevde den negativa effekten av pandemin efter dess måttliga tillväxt 2019, enligt IDC-experter. Den alarmerande situationen väckte regeringens uppmärksamhet, och Putin sammankallade i juni 2020 ett möte ägnat åt utvecklingen av ICT-industrin, och satte en strategi utan motstycke för att stödja den genom att skapa globalt konkurrenskraftiga villkor för IT-företag och IT-specialister i Ryssland. Regeringen har publicerat lagen om ”IT-skattemanöver”, som sänker bolags-skattesatserna från 20 % till bara 3 %. Den nya lagstiftningen kommer att sänka socialförsäkrings-skattesatserna till 7,6 %, jämfört med 30 % i andra sektorer av ekonomin.”

Med de senaste dagarnas besked om ännu hårdare åtskruvade sanktions-paket, talar mycket för att den ryska industrin på PLM-sidan får mycket svårt att matcha de behov som kommer i spåren av en alltmer sofistikerad produktutveckling och digitalisering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title