Annons

Analytikern Gartner: De ledande spelarna inom MES och MOM

Vem som är bäst på lösningar för olika områden, eller helheten, inom PLM, ERP och tillverkning är alltid ett spörsmål som fascinerar.
För en tid sedan publicerade PLM&ERP News en artikel om analytikern Forresters utvärdering av PLM-system för diskret tillverkning. Denna utvärdering, som gav PTC en ledarplacering före Dassault Systemes, Aras PLM och Siemens PLM, fick en hel del kritik i artikeln. Framför allt pekade artikelförfattaren, Verdi Ogewell, på brister i definitionen av PLM-begreppet, den lite haltande synen på integrationen av hela kedjan av verktyg i produktframtagningsprocessen och den övervärderande synen på visionens betydelse. Bland annat efterlyste författaren en utvärdering av lösningar relaterat till integrerad tillverkningsautomation.
Denna sak råder idag analytikern Gartner bot på i sin nyligen publicerade ”Magiska Kvadrant” för MES och MOM. Förkortningarna står för ”Manufacturing Execution Systems” repspektive "Manufacturing Operations Management".
Här får nu Siemens något av en ”revansch”: Bolaget pekas ut som ledare i 2017 års kvadrant för MES och MOM vad avser "visionär kompletthet". En positionering som är nog så viktig inom kanske framförallt automotive, där Siemens har en marknadsledande position inom både produktutvecklings- och tillverkningsautomation.

Med stämpeln från Gartner får Siemens en bekräftelse på att bolagets MES- och MOM-lösning för bilindustrin – SIMATIC IT – är en världsledande teknik och att den har framtiden för sig, inte minst för att man rankas som innehavare av de mest ”visionärt kompletta” lösningarna. Även om man som sagt ska notera att tuffa konkurrenterna Dassault Systemes också får en framskjuten positionering – man placeras något högre ifråga om ”Förmåga att exekvera”; där dock SAP rankas högst av alla. Men totalt räckte SAP inte till för att hamna i ledarkvadranten. Siemens placeras som ledande ifråga om den ”visionära komplettheten”.
Däremot förekommer inte PLM-utvecklaren PTC någonstans i kvadraten. Möjligen kan detta överraska något, då bolaget i Forresters nyliga PLM Wave-analys toppade ledarkategorin när det gäller PLM för diskret tillverkning. (Missa inte artikeln: Which PLM Solutions are Best? Forrester Names PTC, Dassault and Aras, But Misses the Point)
Vi kan också konstatera att automationsbekantingen Rockwell får hög placering i ”förmågan att exekvera”, medan bolaget när det gäller ”visionens kompletthet” rankas lägre och placeras även de utanför ledarkategorin. Måhända hänger detta samman med att man först under senare påbörjat en målmedveten satsning på att knyta ihop sina visioner i ”Connected Enterprise-konceptet”.

I en tid när produkt- och produktionsutvecklingen genomgår radikala teknologiskiften är det av yttersta vikt att de kostsamma investeringar som görs på att ta fram framtidens smarta och synnerligen komplexa fordon effektivt kan realiseras i matchande tillverkningsmiljöer. Möjligheterna att göra detta rationellt och kostnadseffektivt hänger nära samman med att tillverkningsmiljöerna är teknologiskt framtidssäkrade. I detta är Gartners positionering av aktörerna en god indikation.

Gartners Magiska Kvadrant för MES och MOM 2017.

Oberoende av programutvecklarna. Gartner är ett ledande globalt IT-forsknings- och rådgivningsföretag. En styrka bolaget har visavi andra konkurrerande analytiker är det relativa oberoendet av prodgramutvecklarna inom PLM- och automation. Den överväldigande merparten av bolagets intäkter kommer istället från programutvecklarnas kundföretag. Den forskning och de analyser man gör bygger i högsta grad på OEM-företagens verkliga problem och möjligheter, mer än på programutvecklarnas goda intentioner och teoretiska kapabiliteter. Det är i den industriella verkligheten mjukvarorna får sina ultimata tester.

MES och MOM en ny applikationskategori hos Gartner. Varje år utvärderar och rankar Gartner lösningautvecklarna i sin ”Magic Quadrant”.

2017 års MES- och MOM-kvadrant Magic Quadrant är också den första någonsin inom detta komplexa område. Utvecklarna av lösningar bedöms dock i sedvanlig ”gartnerordning” efter huvudparametrarna, ”Ability to Execute” (som täcker aspekter som produkter eller tjänster, övergripande lönsamhet, marknadsrespons, marknadsföring, verksamhet och kundupplevelse) och ”Completeness of Vision” (som tar sikte på aspekter som produktstrategi, innovation, förståelse av marknads- och industrivertikaler).

Generellt kan konstateras att Siemens har en framstående position på tillverkningssidan genom att tillhandahålla en helhetslösning som stöder hela värdekedjan, från idé till design, tillverkning och programvara för anläggningsautomation, växthårdvara, i kombination med ett öppet, molnbaserat operativsystem för IoT.

Siemens klev in på MES-arenan 2001. Historiskt hoppade Siemens in på MES-området. Sedan dess har bolaget kontinuerligt vässat sina produkter, hårdvaror och tjänster och man har per dags dato, enligt Gartner, marknadens främsta lösningsportfölj inom MES och MOM.
Vilka fördelar ger då Siemenslösningarna inom automotive? Relaterat till företag inom Automotive innebär detta en rad fördelar – bl a dessa:

  • Konsolidering av alla produktionsprocesser för att förbättra tillverkningsprocessen, kvalitetshantering och avancerad planering och schemaläggning
  • Integrerad PLM och MES för sömlös hantering av tekniska data och processer över hela företaget
  • Väsentligt minskad genomförande-, risk- och projektledningskomplexitet med standardbaserad arkitektur och branschspecifika och anpassade bibliotek
  • Högre produktivitet på verkstadsgolvet på grund av bra tillgång på anläggnings-, produktkvalitets- och processdata
  • Mycket goda kapabiliteter när det gäller monitorering och hantering av bristande överensstämmelse för att minimera ledig tid och öka den totala genomströmning
  • ”Fabriksintelligens” genom integrerade informationsflöden över alla nivåer och kraftfull rapportering för realtidsresultatanalys.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title