Annons

VirtualWorks och Ayfie slås ihop inför planerat börsintro

VirtualWorks Group slår ihop sina två affärsområden Ayfie och VirtualWorks. Det nya företaget ska heta Ayfie och man siktar på att bli en ledande aktör på den snabbt växande internationella marknaden för sökning och textanalys. Sammanslagningen är ett viktigt steg mot målet att börsnoteras under året.
– Kunderna vill ha lösningar som kombinerar sökning och textanalys – och det får de nu när vi slår ihop produkter och teknik från Ayfie och VirtualWorks. Vi erbjuder innovativa och kompletta verktyg under ett varumärke och gör det lättare att bredda våra kärnmarknader i Europa och USA, förklarar Simen Kortgaard, VD for Ayfie.

VirtualWorks startades 2009 och fokuserar på smarta söklösningar för företag. Ayfie grundades i USA hösten 2016 och arbetar med avancerad text- och innehållsanalys av stora mängder affärsdata med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens.

– Ayfie kommer att sätta standarden för det vi kallar ”Big Text”, dvs när man bearbetar, analyserar och söker efter stora mängder data i form av ostrukturerat innehåll. Företagen har stadigt ökande datamängder och stora utmaningar i att få en överblick och att använda värdefull information av redan skapad data. Ayfies lösning bygger på mer än 30 års lingvistikforskning och kombinerar språkförståelse med maskininlärning för att skapa marknadens mäktigaste verktyg för företag som vill ha insikt och överblick över innehållet i sin data, säger Simen Kortgaard.

Kontrakt för 43 miljoner under Q4. Både Ayfie och Virtualworks avslutade 2017 mycket starkt genom att teckna kontrakt för totalt 43 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Flera av de nya avtalen kombinerar båda företagens produkter. Bland de sektorer som visar särskilt intresse och behov av lösningarna är lagstiftning, finans och hälso- och sjukvård. Verktygen som Ayfie levererar kan anpassas till olika branscher, företag av alla storlekar och skräddarsys för varje enskild verksamhet.

– Genom att slå samman våra företag får vi en starkare produktportfölj samtidigt som organisationen effektiviseras. Vi tror att det kommer att underlätta fortsatt tillväxt och öka våra marknadsandelar, intäkter och marginaler. Därför är det här ett viktigt steg mot målet att börsnoteras under året, avslutar Kortgaard.

Ayfies moderbolag Ayfie Group AS har säte i Oslo och man har helägda dotterbolag i Norge, Sverige, Tyskland och USA.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title