Annons

Virtuell träning viktig poäng när Saab får 135 miljonersorder från FMV på Carl-Gustaf M4

Det nu gjorda avropet placeras i ett ramavtal, undertecknat i juni 2019, vilket gör det möjligt för Försvarsmaterialverket (FMV), tillsammans med de estniska och lettiska väpnade styrkorna, att beställa Carl-Gustaf M4-vapen, träningssystem och tillhörande utrustning under en period på tio år.

REALISTISK VIRTUELL INDIVIDUELL OCH GRUPPTRÄNING
Beställningen består av kompletta träningsstudior, som möjliggör samtidig träning för upp till 100 soldater. Vidare ingår omvandlingssatser som möjliggör snabb konvertering från en studiodistribution till fristående ”tränare” för enskilda användare.
GC IDT-systemet kan även utökas till att omfatta träning med ytterligare vapentyper som sträcker sig från handeldvapen till axeluppskjutna missiler.

Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

– Den svenska försvarsmakten får med M4 GC IDT en realistisk och kostnadseffektiv virtuella träningslösning. Genom att använda vårt innovativa tänkande och teknik replikerar Carl-Gustaf M4 GC IDT-operationerna och egenskaperna hos de verkliga vapen och ammunition, deras ballistik och terminaleffekter. Därmed kan vi förse användarna med nödvändiga färdigheter samt träning i engagemangstekniker i kombination med träning med riktiga system, säger Åsa Thegström.

Leveranser kommer att ske 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title