Annons

Visionssystem: Digital lösning ersätter mekanisk mätning

Industrikonsulten Prevas har tagit fram ett visionssystem för att processäkra och optimera valsningen av stora plåtar hos Outokumpu. Den digitala lösningen är både skalbar och anpassningsbar till olika användningsområden och verksamheter med avancerad mätning i kombination med kostnadseffektiv teknik. Lösningen har också väckt stort intresse inom annan industri, noterar Martin Östberg, konsult på Prevas.
– Intresset för anpassade system av den här typen är stort inom många olika branscher, från stål- till livsmedelsindustri, konstaterar Det finns egentligen inga gränser för vad vi kan göra, det är upp till kunden att bestämma vad systemet ska klara av, säger han.

Beträffande skalbarheten så kan det handla om valsade plåtar på tre gånger fyra meter, men med annan optik kan det lika gärna röra sig om tre gånger fyra millimeter. Eller varför inte mikrometer? Optiken styr noggrannheten och given den kan systemet alltid leverera samma precision.

– Det är ett anpassningsbart digitaliseringsverktyg där vi ersätter mekanisk mätning med en helt beröringsfri variant, framhåller Martin.

Förslag till ny stabil plattform. Samarbetet med Outokumpu inleddes med att Prevas analyserade deras tidigare utrustning och presenterade olika förändringsförslag till en ny och stabil teknisk plattform. I den färdiga lösningen används standardprodukter samt mjukvara från National Instruments.

Eftersom det valsade materialet sväller olika låg fokus på att efter given tjocklek, längd och bredd få ut den optimala rektangeln. Här hjälper kamerasystemet operatören att i realtid optimera processen. Kombinationen kamerateknik och matematik kvalitetssäkrar valsningen på ett helt annat sätt än tidigare med snabbare hantering, mindre materialsvinn och lägre energiförbrukning.

Kopplar mätvärden mellan system. I leveransen ingick det också att koppla mätvärden mellan olika system. Integrationsarbetet kan vara omfattande då kamerasystem ofta levererar enorma mängder data, ett underlag som måste ”tvättas” för att kunna levereras som användbar information till andra system.

– Det finns flera aktörer som erbjuder kamerainspektioner men som detta exempel visar så är det implementering och anpassning som är det avgörande, berättar Anders Magnusson, också han konsult på Prevas. Vi har en uppbyggd erfarenhet och har implementerat många system vilket gör att vi kan möta de specifika krav som kunderna har.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title