Annons

VISMA tar hem MILJARDAVTAL från norska migrationsverket

Visma consulting har tecknat ett nytt ramavtal avseende systemutveckling och förvaltning av norska ”utlendingsdirektoratets” IT-system. Avtalet uppskattas vara värt upp till 1,2 miljarder norska kronor under de sex år som avtalet omfattar.
– Uppdraget är ett av de största som Visma fått inom offentlig sektor och ligger helt i linje med vår strategi att vara en nordisk, stark digitaliseringspartner för större organisationer och företag. Under 2017 valde myndigheter och stora organisationer över hela Norden Visma som partner på sin digitaliseringsresa, till exempel svenska länsstyrelserna. I Danmark tecknade Visma IT-utvecklingsavtal med Statens och kommunernas inköpsservice, och i Finland med bland andra Transportstyrelsen, säger Richard Börjesson, VD för svenska Visma Consulting.

Visma är stora inom offentlig sektor och avtalet med norska migrationsmyndigheter är som sagt det största någonsin för bolaget inom segmentet. Men allmänt så är Vismas lösningar de små- och medelstora företagens lösning, vilket inte minst visar sig i att man faktiskt har  760 000 nordeuropeiska kunder som använder sig av bolagets produkter och tjänster. Ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner.
Vidare omsätter koncernen nära 8 miljarder norska kronor (2016) och har 6 600 anställda.

Modernisering av det nuvarande IT-systemet. När det gäller affären med norska Utlendningsdirektoratet, UDI, som motsvarar svenska migrationsverket, kan konstateras att  där pågår en modernisering av existerande IT-system. UDI ser därför ett ökande behov av att utveckla nya lösningar som ska komplettera eller ersätta de nuvarande systemen. De kommer också ha behov av att ersätta sin systemportfölj med nya och mer effektiva systemlösningar under de kommande åren. Visma Consulting ska bistå UDI i det arbetet.

– Vi har lång erfarenhet av utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska systemportföljer. Det är mycket spännande att vi nu har fått möjligheten att hjälpa UDI i deras modernisering framöver, säger Vidare Evensen, VD för norska Visma Consulting.

Detta ingår i det nya avtalet.
* Konsultstöd kring nya lösningar och integrationer av standardprogramvara.
* Systemutveckling och förvaltning av utvecklad programvara.
* Ska kunna representera UDI gentemot tredje part och ta ansvar för standardprogramvara inklusive uppgraderingar, felhantering etc.
* Ska kunna överta systemansvar, övervakning och drift för UDI:s lösningar enligt närmare avtal med UDI.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title