Annons

Voi satsar på IoT-plattform från Ericsson för global uppkoppling av sina e-scootrar

Ericsson uppskattar att antalet mobila IoT-anslutningar kommer att växa nästan 3,5 gånger från 1,7 miljarder år 2020 till 5,9 miljarder år 2026. Klart är alltså att lösningar som den idag annonserade kommer att växa explosivt, vilket ger systemen som driver dem en nyckelroll på områden som tidigare sköttes manuellt och ofta mest mekaniskt.

EN ONLINE-PIONJÄR
Med Arkessas globala partnerskap med Ericsson menar man att det gör det möjligt för operatören Arkessa att erbjuda kraftfulla automatiseringsfunktioner på Ericsson IoT Accelerator-plattformen, inklusive marknadsledande IoT-säkerhet och global täckning.
– Voi är en verklig pionjär inom online-kopplade mikromobilitetslösningar och är engagerat i att hjälpa städer att uppfylla sina klimatmål 2030. Vi är mycket glada över att ha valts ut som deras mobila uppkopplingspartner för att stödja deras globala expansion. Med mer än 50 procent av världens befolkning som bor i städer, kommer vår, Vois, vision att skapa städer för boende att förändra stadslandskapet till det bättre och vi är så glada att få vara en del av det, säger Arkessas VD, Andrew Orrock.
Vilket förstås är en from ambition i skenet av den kritik som förekommer kring den fysiska hanteringen av elscooter-flottorna, som ställt till rätt mycket bekymmer för människor som rör sig gående i detta landskap.

– Vi är glada över samarbetet med Arkessa, konstaterar Voi-grundaren, Fredrik Hjelm, VD i en kommentar.

BETYDANDE KOSTNADSBESPARINGAR
Hur som helst ger Arkessas globala anslutning Voi flexibilitet att distribuera sin växande flotta av e-scootrar i ett brett spektrum av länder samtidigt som kostnaderna minimeras och täckningen optimeras.
Under en e-scooters livstid kan ett enda SIM-kort anslutas till olika tjänsteleverantörer utan att fysiska ersättare behövs, vilket ger betydande kostnadsbesparingar i maskinparkens hantering.
Voi får vidare, menar man, ”fullständiga globala fördelar för anslutningshantering med Ericsson IoT Accelerator.”
– Vi är glada över samarbetet med Arkessa, konstaterar Voi-grundaren, Fredrik Hjelm, VD i en kommentar:
– En IoT-anslutning av denna karaktär i våra scootrar säkerställer en högre servicenivå för våra ”ryttare” och partnerstäder. Genom att utnyttja Arkessas global nätverksanslutning kan Voi fortsätta leverera snabba, tillförlitliga e-scooter-tjänster när vi expanderar till nya marknader och rullar ut nästa generations fordon och IoT-hårdvara.

MIKROMOBILITET OCH IoT GER NYA INTÄKTSSTRÖMMAR
Ericssons Åsa Tamsons menar i detta sammanhang att företag i allt större utsträckning utnyttjar mobil IoT för att få nya intäktsströmmar och förbättra den operativa kostnadseffektiviteten.
– Att förverkliga smarta städer är närmare än någonsin. Mikromobilitetslösningar som drivs av snabba mobila anslutningar gör stadsmobilitet mer flexibel och hållbar. Vi är förstås glada att se Voi välja vår prisbelönta IoT Accelerator-plattform för att skapa den smidighet som behövs för att skala upp deras globala verksamhet. Det är viktigt av flera skäl, inte minst för att globala, pålitliga och säkra anslutningar spelar en central roll för att hjälpa nya industrier att växa och bidra till att utveckla konceptet med uppkopplade städer.

EN EXPLOSIV SNABBVÄXARE
Till bakgrunden om Voi hör att det är explosiv snabbväxare. Bolaget grundades i augusti 2018 och är ett svenskt mikro-mobilitetsföretag som erbjuder delning av elektriska skoter i samarbete med städer och lokala samhällen. Man menar att e-skotrar kan spela en central roll för att förändra hur människor rör sig i våra städer i framtiden.
– Men vi vill se till att omvandlingen sker på rätt sätt – genom verklig innovativ teknik, öppen och transparent dialog med städer och regeringar och genom att anpassa våra produkter till lokala behov, säger Fredrik Hjelm.

Målsättningarna bolaget har, som i sig är synnerligen vällovliga sett i ett klimatperspektiv, är att man genom att hoppa på en skoter när som helst och åker var som helst i staden på bara några minuter, kan nå en betydligt mer miljövänlig stadstransportsituation då denna typ av persontransporter i mikroformat kan ske i det närmaste koldioxidneutralt. Voi har också antagit FNs hållbara utvecklingsmål som vägledande ram och har också satt en tydlig agenda för att minska och kompensera utsläppen.
Bolaget verkar idag i mer än 50 städer i 11 länder. Det har sitt huvudkontor i Stockholm och sysselsätter cirka 400 personer. Hittills har Voi mer än 6 miljoner användare och har tjänat 30 miljoner åkattraktioner.

REDAKTIONENS KOMMENTAR:
Starkare tillverkningsindustriellt fokus
behövs med PLM- och automationslösningar i centrum

Att få ihop en bra plattform för ett företag som Voi, med dess flotta av e-scootrar och uthyrningar av desamma är en sak; att skapa en verkstadsindustriell IoT-lösning byggd på Ericssons IoT Connector en helt annan. Båda behövs förstås och dealen för Voi känns skarp och proaktiv.

Men här behövs också kompletteringar av bra industriellt kapabla PLM- och automationssystem för att Connector ska göra effektivast möjliga tjänst. Inte minst när världen i allt högre grad går över till 5G, också Ericsson har också flera initiativ igång här, bl a med både PTC och Siemens, men har i inget av fallen kommit i mål. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen här. Intressant är de möjligheter som skapas för agila konfigurationer av automatiserade tillverkningslinor, som idealt med trådlös kommunikation snabbt kan ställas om till passande uppställningar beroende på vad som skall göras ifråga om t ex produktvarianter. Utan att man behöver dra om komplexa kabelhärvor kan stora delar istället skötas via trådlösa uppkopplingar. Det finns visserligen vissa piloter på området kopplade till Ericsson, men här behövs än mer utvecklade och kanske t o m färdigpaketerade samverkansplattformar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title