Annons

DIGITAL INNOVATION I FOKUS Volvo Cars Klara Magnusson – toppnummer på Autodeskevent

Med flera intressanta namn från industrin blir Autodesks kommande PLM event, Future of Scandinavian Manufacturing, i Göteborg den 15 maj, en riktigt spännande tillställning. Bolaget har varit mycket på tapeten de senaste åren i skenet av dels att man gått all-in på molnet och dels stöpt om sin affärsmodell. All förändring är tuff, men idag verkar det mesta ha landat och man tittar framåt med proaktiva visioner och viktiga idéer om hur vägen in i framtiden kan formas. Autodesk är också i kraft av sin storlek och dominans på framför allt CAD-området en av PLM-sidan ledande spelare. Men det som en gång nästan uteslutande handlade om CAD har expanderat och bolagets lösningar finns på alla PLM-relaterade subområden, som CAE, CAM, PDM, IoT, Additiv Tillverkning och annat.
Ett av de kanske mest spännande namnen på eventet är Volvo Cars Klara Magnusson. Hon är Digital Innovation Manager på den svensk-kinesiska biltillverkaren och hennes presentation kommer att cirkulera kring innovationsbegreppet. Vad är innovation? Hur jobbar man inom ett ”gammalt industriellt bolag” med just digital innovation? I detta sammanhang kommer Magnusson också att visa och diskutera kring några av de innovationskoncept hon jobbat med under de senaste åren. Som uppfinnare och projektledare för Volvos In-Car Delivery är den uppkopplade bilen ett fokus i hennes verksamhet.
Tveklöst är den uppkopplade – t o m självkörande – bilen i Volvos tappning en viktig del i framtidens skandinaviska tillverkningsvärld. PLM&ERP News har talat med arrangerande Autodesks, Nils Magnusson, försäljningschef för AD i Norden, om hur han ser på eventet, industrins utveckling och den digitala framtiden.

Autodesk arrangerar ett industrievent i Göteborg, Future of Scandinavian Manufacturing – så hur ser framtiden ut?
– Generellt sett så ser vi att tillverkande industri måste koppla ihop hela kedjan –  allt ifrån att få ett fungerande PLM & ERP – till att alla led inom produktutvecklingen kopplas ihop, och att människor och robotar börjar arbeta tillsammans. Sen är generative design, som kort sagt överlämnar en del av designprocessen till datorn och molnets kraft, en intressant teknik för framtiden att följa.

Autodesks egen Asif Moghal har valt rubriken: “The Convergence of Design and Manufacturing” på sitt anförande. Berätta mer…
– I den alltmer digitala värld, där allting blir anslutet, upplever tillverkare nya nivåer av globalisering, konkurrens och komplexitet. Detta skapar helt nya utmaningar för affären, men också helt nya typer av möjligheter. För att möta dessa utmaningar och möjligheter måste tillverkare omvandla sina affärer genom att koppla samman hur de designar, tillverkar och säljer saker som skapar nya intäktsströmmar och ger värde utöver bara produkter.

Asif kommer att dela fem viktiga strategier som industrin kan applicera för att starta denna omvandling och börja jobba mer mot vad vi kallar ”The Future of making things”.

Ett av de mest spännande namnen från industrin på ert event när det gäller keynotes är Volvo Cars Klara Magnusson, som ska tala under rubriken: “What’s the recipe for world leading innovation in an old industrial company?”. Hur ser ett sånt recept ut?
– Klara Magnusson arbetar med att hitta nya spår för Volvo Cars för att kunna vara ledande inom innovation. En mycket intressant och spännande dragning. Kom till eventet och lyssna är min rekommendation!

– Vi har valt att ha två spår, Teknik och Management, för att vi behöver kommunicera med både användare och ledning. Jag får ofta frågor av kunder om nya funktionaliteter i Inventor eller tips på hur man skall bli mer effektiv. Våra återförsäljare brukar ha lanseringsseminarium för detta tillsammans med oss. I år vill vi prova något nytt som också är ett utmärkt tillfälle för både oss att träffa våra kunder men också för kunderna att träffa varandra och utbyta erfarenheter, säger Autodesks Nils Magnusson.

Ni har två huvudspår under eventet (breakout sessions) – teknik och management, berätta mer…
– Anledningen till att vi har valt att ha två spår är att vi behöver kommunicera med både användare och ledning. Jag får ofta frågor av kunder om nya funktionaliteter i Inventor eller tips på hur man skall bli mer effektiv. Våra återförsäljare brukar ha lanseringsseminarium för detta tillsammans med oss. I år vill vi prova något nytt som också är ett utmärkt tillfälle för både oss att träffa våra kunder men också för kunderna att träffa varandra och utbyta erfarenheter. Dagen kommer att varvas med inspiration och strategier för hur man som företag kan arbeta för att bli mer effektiv. I det vi kallar för Managementspåret så avslutar vi dagen med en workshop på temat ”how to innovate in an hour”. Vi hoppas att deltagarna kommer att lämna eftermiddagen med ännu mer kunskap om hur de kan driva innovation i sin egna verksamhet genom införande av digital teknik.

Något vi har missat ovan som du vill addera?
– Naturligtvis så vill jag slå ett slag för eventet och önska industrin varmt välkommen! Det är ett utmärkt tillfälle till att både nätverka och inhämta kunskap, idéer och inspiration. Naturligtvis behöver man inte vara existerande kund. Vi välkomnar alla som vill få en djupare insikt om hur svensk industri arbetar och utvecklas.

Vill du veta mer om eventet – klicka på länken:
Future of Scandinavian Manufacturing

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title