Annons

VOLVO CARS ÖVERRASKAR med bästa halvåret någonsin mitt under pandemin

Volvobasen, Håkan Samuelsson, säger i en kommentar att dessa siffror är resultatet av ett beslutsamt agerande för att begränsa pandemins inverkan.
– Efter en säker omstart av vår verksamhet återhämtade vi oss starkt och rapporterade den bästa andra halvan i företagets historia. Det är också lovande att se den snabbt växande efterfrågan på vår Recharge-serie av laddningsbara bilar, som vi förväntar oss att fortsätta 2021.

BRA SIFFROR PÅ HYBRIDSIDAN
Sett till helheten illustrerar dagens rapport också att företaget lyckats väl med att mildra och t o m återhämta sig från effekterna av coronaviruspandemin tidigare under året.
Intressant är också att andelen Recharge-bilar i procent av den totala försäljningen mer än fördubblades 2020 jämfört med 2019.
I Europa utgjorde försäljningen av plug-in-hybrider 30 procent av den totala volymen, vilket gjorde Volvo till det ledande premium-varumärket plug-in mätt som en andel av den totala försäljningsvolymen.
Men även i USA är Volvo också ett ledande hybrid-varumärke på marknaden.

KINA OCH USA DE STÖRSTA MARKNADERNA
I Kina och USA, de två största enskilda marknaderna, rapporterade företaget en växande försäljning för hela året då det lyckades återhämta sig en pandemirelaterad försäljningsnedgång under första halvåret under andra halvåret. I Europa rapporterade man dock en liten nedgång under andra halvåret på grund av en trög totalmarknad.
Vidare – under 2020 såg Volvo Personvagnar också ökning av online-försäljning till följd av pandemin, en utveckling som företaget förväntar sig att fortsätta 2021. År 2020 mer än fördubblade Volvo Personvagnar sitt antal abonnemang som såldes online jämfört med 2019. Erövringstakten via denna kanal fortsatte att vara hög, vilket stödde ökningarna av marknadsandelen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title