Annons

Volvo CE och SDLG skapar gemensam produktionslinje för grävare över 15 ton

En föga uppmärksammad nyhet inom tillverkningsvärlden är att Volvo Construction Equipment (VCE) och VCE-ägda (70 procent) kinesiska SDLG utvidgar sitt samarbete för att öka takten på den lönsamma tillväxtresan.
Det var i slutet av förra månaden det blev klart att bolagen från och med december 2020 kommer att tillverka alla grävmaskiner som väger 15 ton och uppåt, på den kinesiska marknaden, i en enda produktlinje baserad på den senaste Volvotekniken och vara marknadsförd under Volvovarumärket.
- Genom att slå ihop våra verksamheter för större grävmaskiner i Kina maximerar vi vår förmåga att tillgodose kunder på den regionala marknaden, kommenterar Melker Jernberg, VD för Volvo CE.

Som det ser ut idag tillverkar och säljer Volvo CE och SDLG varsin produktlinje av grävmaskiner i Kina.
För att ytterligare öka tillväxttakten i samband med de kommande IV-utsläppsnormerna i Kina kommer alla grävmaskiner från 15 ton och uppåt från december 2020 tillverkas i en enda produktlinje. Denna blir baserad på den senaste Volvotekniken och blir marknadsförd under Volvovarumärket.
Stark tillväxt under lönsamhet
Sedan Volvo CE förvärvade 70 procent av SDLG år 2007 har nettoomsättningen ökat från cirka 3 miljarder kronor till 17 miljarder kronor med god lönsamhet. SDLG har en stark marknadsposition för hjullastare och har med tekniskt stöd från Volvo CE även gått in på grävmaskinsmarknaden med stor framgång.
– SDLG har gått bra alltsedan vi inledde vårt samarbete 2007. Omsättningen ökar för båda varumärkena och vårt samarbete har blivit allt tätare under de här åren, vilket innebär att detta är ett naturligt steg för oss, kommenterar Melker Jernberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title