Annons

Volvo Lastvagnar stämmer SCANIA för patentintrång

Automatiserade stegväxellådor, som styrs med Eco-roll-funktion, är föremål för en patenttvist mellan Volvo Lastvagnar och Scania. Enligt nyhetssajten Realtid yrkar Volvo Lastvagnar i en stämningsansökan, som lämnades in för en dryg vecka sedan, att Scania förbjuds att, ”tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda,” de automatiserade stegväxellådorna. Detta vid ett vite om tio miljoner kronor.
Men i slutänden, om Scania skulle förlora tvisten, kan det komma att röra sig om betydande kostnader för bolaget, då den här typen av växellådor troligen finns i i mer än 100 000 fordon som bolaget producerat.

Enligt stämningsansökan är Volvo innehavare av det patent som man nu hävdar att Scania gör intrång i. De gör detta intrång genom att använda de automatiserade stegväxellådorna med Eco-roll-funktion. Eco-rolltekniken är en funktion för att spara bränsle i nerförsbacke. När chauffören släpper på gasen ska lastbilen automatiskt avgöra om det lämpligast att motorbromsa eller rulla ned i friläge.
Volvo menar nu att Scania använder lösningen på ett sätt som uppfyller samtliga särdrag i patentet och att Scania därför inte ska ha rätt att, ”tillverka, marknadsföra, utbjuda eller använda” dessa växellådor, varken separat eller inmonterade i fordon.
– Vi investerar mycket pengar och tid i utvecklingen av våra produkter och tjänster. Om vi misstänker att någon använder våra patenterade tillgångar tar vi det på stort allvar, säger AB Volvos presstalesman, Claes Eliasson, i en kommentar.

Kan finnas mer än hundratusen fordon. Den omtvistade tekniken används i ungefär hälften av Scanias lastbilar och har använts sedan 2014. Från detta år och fram till nu har Scania producerat över 350.000 fordon.
Utöver det vite på 10 miljoner som krävs ifall Scania fortsätter använda tekniken, är det oklart hur mycket den här problematiken skulle kunna kosta Scania, givet att man skulle anses ha gjort ett patentintrång. Men med tanke på antalet fordon som berörs lär det kunna bli en hel del i ersättning för den använda tekniken.

Patentet löper ut 2020. Diskussionerna och tvisten mellan Volvo och Scania gällande de här växellådorna är i sig ingen dagsfärsk nyhet. Bolagen har korresponderat kring problematiken redan under 2016, då Scania bestred att ett patentintrång ägt rum. Parterna har därefter under fortsatta kontakter diskuterat saken fram och tillbaka utan att komma fram till en gemensam lösning.
Att man nu åter aktualiserar och driver på ärendet från Volvos sida beror bl a på att patentet löper ut 30 maj 2020.
”Volvos intresse av att omedelbart kunna realisera sitt anspråk väger tyngre än Scanias potentiella skada och olägenhet varför det är lämpligt att domstolen förordnar att förbudet ska vara direkt verkställbart”, skriver Volvos ombud enligt Realtid.

Tunga köpargument. I sammanhanget pekar Volvo på viktiga värden som uppfinningen och patentet skapar. Man framhåller särskilt betydande bränslebesparingar som ger positiva miljöeffekter. Detta är argument som väger tungt vid dagens inköpsbeslut på fordonsmarknaden.
”Att Scanias växellådor med Eco-roll-funktion sålunda nyttjar särdragen i den kännetecknande delen av krav 1 i Patentet har bekräftats när Volvo genomfört testkörningar med Scania-fordon av aktuellt slag”, skriver Volvos ombud advokaterna Peter Sande, Karin Westerberg och Sofia Kax på Sandart & Partners Advokatbyrå.

Slutligen vill Volvo i sin stämningsansökan att Scania ska betala, ”en skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen i patentet från och med den 9 november 2013 samt ytterligare ersättning för den skada som intrånget medfört.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title