Annons

Volvos och Daimlers nya bränslecellbolag CellCentric placeras i Tyskland: trumfkort för Siemens på PLM-sidan?

Ett startmål är att Cellcentric inom en treårsperiod ska börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller, medan serietillverkningen ligger lite längre fram. En angiven tidsram för detta är att det kommer att ske nåpgongång under andra halvan av den kommande tioårsperioden.

DAIMLER HAR OMFATTANDE ERFARENHET PÅ BRÄNSLECELLTEKNIK
Självklart kommer utvecklingsarbetets fokus att ligga på bränslecelllösningar till tunga lastbilar. Cellcentric kommer i detta att dra nytta av den expertis och omfattande erfarenhet från flera decenniers utvecklingsarbete kring bränslecellsteknik Daimler redan har bakom sig.
– I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellselektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen i viss utsträckning. Bildandet av vårt bränslecellssamarbete är ett viktigt steg i att forma den värld vi vill leva i, har volvobasen, Martin Lundstedt sagt i en tidigare intervju.
Klart är också att man tillsammans, Volvokoncernen och Daimler Truck AG, har stor och lång erfarenhet inom teknikutveckling, industrialisering och storskalig fordonsproduktion. Det framtida samriskbolaget kommer att kunna dra nytta av detta från början, vilket är en unik position för ett nystartat företag. Djup och beprövad kunskap om modularitet, effektivitet och tillförlitlighet kommer att finnas från början, liksom världsledande processer inom områden som kvalitet, produktionsteknik och industrialisering.

DUBBELSYSTEM MED 300 kW FÖR LÅNGVÄGA TRANSPORTER
Utöver lastbilar finns det även andra användningsområden för denna typ av bränslecellsystem. Samriskbolaget kommer att utveckla ett system med flera prestandautföranden, inklusive ett dubbelsystem med 300 kW kontinuerlig effekt för tunga långväga transporter med lastbil. Baserat på de krävande förhållandena i tunga lastbilstillämpningar är produkterna också idealiska för andra användningsområden så som stationär elproduktion.
Nu är samarbetet med Volvo Group på bränslecellområdet inte det enda som Daimler är involverat i. År 2020 undertecknade Rolls-Royce plc och Daimler Truck ett avtal om att samarbeta kring stationära bränslecellgeneratorer för koldioxidneutral elförsörjning till kritiska anläggningar som datacenter. Avsikten är att erbjuda utsläppsfria alternativ till dieselmotorer, som för närvarande används i generatorer för reservkraft.

PLM/CAD: VOLVO JOBBAR I PTC-MILJÖ, DAIMLER I SIEMENS
Vilka PLM-system kommer man att använda i utvecklingsarbetet?
När det gäller PDM/cPDm är Daimler hemmahörande i Siemens Digital Industries-sfären med tunga upplägg både inom CAD och PDM/cPDm, relaterat till dels NX CAD och dels Siemens Teamcenter. Detta emedan Volvo lutar åt ett annat håll med PTCs Windchill/PDM Link som PLM/cPDm-system och på CAD-sidan med en allt tydligare inriktning på PTCs Creofamilj. Tidigare använde man Dassaults CATIA V5 för t ex hytt-designen – men en trolig utveckling är att nya modelldesign-projekt av rationalitets-skäl kommer att starta i en renodlad PTC-miljö. Medan CATIA på sikt fasas ut.

Hur det kommer att lösas inom ramen för Cellcentric återstår att se, men en icke orimlig slutsats är att utvecklingsarbetet kommer att ske i Siemens’ PLM-miljö. Dels lokaliseras det samägda bolaget till Tyskland, dels har Daimler efter en tidig satsning kommit långt på bränslecellsidan. Det kan vara skäl nog för antagandet att Siemens sitter med ett ess i rockärmen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title