Annons

Hans ”GRÖNA BIL” tar sikte på att sluta produktlivcykeln

I juli 2014 berättade VF/PLM&ERP News i ett TV-reportage historien om Clean Motion och deras miljöfordon Zbee. Med CEO Göran Folkesson i spetsen har detta företag dragit igång en tillverkning som bygger på en Micro Factory-modell. Bolaget har i detta en global expansionsstrategi som är baserad på distribuerad lokal tillverkning i många mindre fabriker nära slutkunden. Denna distribuerade tillverkningsmodell kräver ett effektivt digitaliserat tillverkningsstöd och idag avslöjar CEO, Göran Folkesson, att man satsar på ett partnerskap med Siemens PLM för att realisera inte bara tillverkningsmodellen, utan också har en plan för att ”end-to-end” sluta hela produktlivcykeln för sina fordon.
- Med Siemens lösningar för IIoT (Industrial IoT) och IoT kommer vi bl a att registrera hur produkten produceras och används i realtid, säger Folkesson i en kommentar, och han tillägger att man bl a kommer att utnyttja digitala tvillingar i upplägget.

Projektet med Clean Motion och Siemens PLM är i alla avseenden en komplex satsning. För att lyckas är det viktigt att säkerställa en digitalt definierad produkt- och tillverkningsprocess tillsammans med en centralt kontrollerad försörjningskedja. Här tar nu alltså Clean Motion nästa steg i sin digitaliseringsprocess och tillsammans med Siemens PLM är siktet inställt på att nå en modell med helt digitala tvillingar av både Zbeefordonet, tillverkningsprocessen och fabriken.

– Med detta upplägg kan vi optimera vår befintliga affärsmodell, men även utveckla nya affärsmöjligheter, säger Folkesson. Det innebär också att vi kommer att kunna returnera information om användning och tillverkning, så att vi ständigt bygger fordon med samma höga kvalitet över hela världen.

Första modellen av Zbee kom 2010.  Men vad är det egentligen för fordon Göran Folkesson och hand medarbetare skapat? Är det en bil? Är det en scooter?
– Nej, säger Folkesson med en elegant formulering, det är Zebee ett urbant fordon för det tjugonde århundradet.

Nåja, som fordon är Zbeen hur som helst klassad som EU-moped. Till bakgrunden hör att Clean Motion funnits på marknaden sedan 2009. Huvudsyftet är sedan dess att utvecklas och producera ultralätta, eldrivna fordon. Den första prototypen av Zbee kom julen 2010 och har sedan dess genomgått ytterligare 2 generationer. Den andra generationen av Zbee ingick i testflottan av 10 fordon som testkördes mellan sommaren 2012 och sommaren 2013. Under sommaren 2013 startades produktionen av den tredje generationen.
Men den som vill vara med i framtiden måste ständigt utvecklas och nu tar man ett jättekliv med Zbeen och skapar dels ett fordon som byggs upp kring ett toppmodernt digitalt tvillingkoncept, som också kopplar ihop fordonet i drift hos kund och lokal producent/återförsäljare, dels en smart global produktions- och distributionsmodell för tillverkning och service. Med Siemens PLMs mjukvarusvit som digital bas ser vi i detta ett av de första lite mer storskaliga försöken att skapa ett fordon med ett ”end-to-end-upplägg” som täcker hela produktlivcykeln. En lösning vars hela livcykel kan simuleras innan fodonet ens finns rent fysiskt.

Hur skapar man denna modell? Ja, helt klart är att digitala modeller kommer att spela en nyckelroll. Som en del i strategin kommer därför en digital ”masterfabrik” att ”byggas” med Siemens programvara för produktlivscykelhantering (PLM). Denna fabrik tillåter sedan justeringar för införandet av nya varianter och optimering av produktionsflöden.

Clean Motions affärsmodell är baserad på en central inköps- och logistikorganisation med lokala produktionsenheter som bygger, servar och tillhandahåller Zbee på lokala marknader. Målet är att varje mikrofabrik ska ha en årlig kapacitet på cirka 5 000 fordon.
Konceptet bygger vidare på att varje mikrofabrik innehåller alla delar för hela fordonets livscykel där produktion, försäljning och eftermarknad aggregeras.

Från produktdefintion, via tillverkning, till IoT. Mjukvarumässigt kommer den svenska tillverkaren av gröna fordon att använda sig av Siemens NX-mjukvara på CAD-sidan. Egentligen är CAD en för begränsad beskrivning av detta Siemensflaggskepp, som de facto har alla viktiga delar av digitalt produktutvecklingsstöd integrerat i mjukvaran. Datorstödd konstruktion, ja, men också verktyg för tillverkning, 3D-printing, CAM, CAE och annat.
Som ryggrad i produktdatahanteringen och som databas kommer man att nyttja Siemens Teamcenter-portfölj. Andra nyckelteknologier med viktiga roller i konceptet är de som finns på Siemens PLM’s Simcenter-plattform; här handlar det om en robust serie av simuleringsprogram och testlösningar kopplade till TC-programmet.
När det sedan gäller tillverkningsstyrning och hantering heter mjukvaran Tecnomatix. Denna lösning kommer också att spela en viktig roll i bygget och underhållet av den digital tvillingen.

Zbeen byggs med en stomme av polyuretan.

Bygger en ”end-to-en-process” i AWS-molnet. Men det slutar inte där – Clean Motion kommer också att använda Siemens Managed Services med Teamcenter i molnet. Plattformen blir Amazons AWS, med målet att ha en industriell end-to-end-lösning uppe på molnet.
Ytterligare en faktor som gör detta projekt till en ovanligt spännande utmaning är att man när produkterna är tillverkade ska ha fortsatt kontakt med dem. Allt i akt och mening att sluta produktlivscykeln. Hur då?
– Clean Motion planerar att använda Mindsphere, som är vårt molnbaserade  ”operativsystem” för IoT. Detta som drivs alltså över Amazon Web Services och aktiverar den anslutna fabriken. Därmed skapas en sluten loop; en process som övervakar och matar tillbaka data både från fabrik – för att ytterligare optimera Clean Motions fortsatta produktutveckling – och från Zbee i aktiv användning på fältet, i trafiken, förklarar Mats Friberg, VD, Siemens PLM Norden.

Affärsmodellen kring Zbee får med detta en solid bas för sin digitaliseringsresa och, hävdar Friberg, vår mjukvara på AWS molntjänst har vad som behövs för att man ska kunna ta nästa kritiska steg nå mållösningen. En affär som båda parter kan få ut mycket av, hävdar Mats Friberg.
– Genom att samarbeta med företag som Clean Motion kan vi uppnå ännu högre nivåer när det gäller att tillhandahålla innovationsverktyg med kapacitet att realisera den nya tekniken, i kombination med redan utvecklade arbetsmetoder.

Produktion av Zbee.

Simulering av hela produktlivcykel innan produkten ens finns i fysisk form.
Den svenska fordonsutvecklarens mål är alltså att bygga ett stort antal oberoende fysiska anläggningar världen över; något som kräver att varje produktionsenhet fungerar på exakt samma sätt överallt. Den digitala tvillingen – Clean Motion Digital Master Factory – ska säkerställa att så sker.

– Vi kommer att skapa ett slutet system, med ett nätverk av centralt kontrollerade produktionsenheter. Det skulle inte ha varit möjligt utan en partner som Siemens, summerar Niklas Ankarkrona, ordförande, Clean Motion.

Men samarbetet är som sagt inte begränsat till fabriken. Zbee jobbar redan i dagsläget med en virtuell produkt. Nu tar man detta vidare till att bygga en digital tvilling av produkt, process och fabrik. Detta kräver bättre sammanhållna möjligheter att simulera, optimera och verifiera både produkt och produktion.
På sista raden kokar detta ner till den spännande slutsatsen att Clean Motion, tillsammans med Siemens PLM, kommer att kunna få upp en lösning på bordet som med hjälp av den digitala tvillingen kan simulera fordonets hela livscykel … redan innan Zbeen ens finns i fysisk form!

Zbee finns redan idag på flera ställen runt om i världen. Stockholm är ett exempel där ”taxibilar” under namnet Bzzt rullar omkring, men planerna är större än så och Indien betraktas idag som en jättemarknad.

Rullar på Stockholms gator – men Indien kan bli en jättemarknad. Det ska bli ytterligt intressant att följa detta projekt – inte minst för att se vad det kan innebära för Clean Motion i form av tillväxt.
Som det ser ut idag rullar fordonen bl a på Stockholms gator som taxi under namnet Bzzt. Men huvudmarknaderna man tagit sikte på ligger, med tanke på fordonets ”öppna” karaktär, i varmare nejder, typ Indien. Och där har stora kommersiella framsteg gjorts:

Zbee har fått till en deal med Ola Cabs, som är Indiens största taxi-app. Enligt källor har Ola Cabs 600.000 fordon i sin flotta och är värderade till 5 miljarder dollar. Och nu ska man börja använda Zbee…

– Ola har ambitionen att storskaligt införa elfordon i Indien. En del av denna satsning är samarbetet med Clean. Nu körs en pilot och resultaten från den kommer att användas för att ge insikt i användandet av elfordon ur både kundens och förarens synvinkel, säger Suhail Khan, chef för Delhi EV-team, på Ola Cabs.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title