Annons

ZBEE: Tuffa problem för Göran Folkessons gröna elbilsbolag

Svensken Göran Folkessons skapelse, elfordonsbolaget Clean Motion - vars trehjuliga elektriska fordon (Zbee) PLM&ERP News rapporterat om vid flera tillfällen - har problem. När man släppte sin halvårsrapport framgick att rörelseresultatet hamnade på ett minus på 1,2 miljoner. Omsättningen låg under det andra kvartalet på netto 1,1 miljoner kronor.
Problemet tycks, enligt bolagets egna beskrivning, vara att tiden mellan offert och order blivit alldeles för lång, samtidigt som konverteringen från offerter till reala order varit för dålig.
”Detta sammantaget ger att vi nu har likviditetsproblem och har för närvarande inte säkrat den kommande tremånaders-perioden. Vi jobbar givetvis aktivt på alla fronter för att säkra order, få till avtal med investerare i Indien och på annat sätt hitta finansiering", skriver bolaget.
Vidare noteras att, ”man har offerter på 80+ fordon, och en säljpipeline som ser bra ut.”

Lerumsföretaget Clean Motion bygger alltså det trehjuliga elfordonet Zbee. Ett genomslag för ett eldrivet fordon av denna karaktär skulle betyda mycket i miljöhänseende i länder där dessa trehjulingar är vanliga, som t ex Indien. Det senare f ö en marknad som man satsat hårt på. Ideerna kring Zbeen har också renderat Göran Folkesson en hel del uppmärksamhet och han har bl a vunnit ”Green Mentorship Award”; vilket innebar att han fick Skypegrundaren Niklas Zennström som mentor. Bolaget har också fått ett visst stöd från Energimyndigheten i form av lån.
Zennström har ett mycket stort och namnkunnigt kontaktnät som Folkesson och hans Zbee-projekt också har fått tillgång till.
Men trots att fordonsproduktionen har tagit rejäla utvecklingskliv i produktframtagningshänseende, med planer på att skapa en digital ”end-to-end” process för fordonet, har man alltså stött på problem när det gäller att få igång en kraftfull försäljning.

Spännande digitaliseringsupplägg med digitala tvillingar
En spännande tanke i bolagets senaste upplägg har varit att digitalisera sina processer fullt ut och tillsammans med Siemens PLM nå en modell med digitala tvillingar av både Zbeefordonet, tillverkningsprocessen och fabriken.
– Med detta upplägg kan vi optimera vår befintliga affärsmodell, men även utveckla nya affärsmöjligheter, sa grundare Göran Folkesson till PLM&ERP News i ett uttalande förra året. Det innebär också att vi kommer att kunna returnera information om användning och tillverkning, så att vi ständigt bygger fordon med samma höga kvalitet över hela världen.

Första Zbee-modellen kom 2010
Första modellen av Zbee kom 2010. Som fordon är Zbeen klassad som EU-moped. Till bakgrunden hör att Clean Motion funnits på marknaden sedan 2009. Huvudsyftet är sedan dess att utvecklas och producera ultralätta, eldrivna fordon. Den första prototypen av Zbee kom julen 2010 och har sedan dess genomgått ytterligare 2 generationer. Den andra generationen av Zbee ingick i testflottan av 10 fordon som testkördes mellan sommaren 2012 och sommaren 2013. Under sommaren 2013 startades produktionen av den tredje generationen.
Men den som vill vara med i framtiden måste ständigt utvecklas vilket alltså var bakgrunden till fjolårets satsning på ett toppmodernt digitalt tvillingkoncept, som också kopplar ihop fordonet i drift hos kund och lokal producent/återförsäljare, dels en smart global produktions- och distributionsmodell för tillverkning och service.
– Med det nya mjukvaru- och produktframtagningsupplägget som digital bas ser vi i detta ett av de första lite mer storskaliga försöken att skapa ett fordon med ett ”end-to-end-upplägg” som täcker hela produktlivcykeln. En lösning vars hela livcykel kan simuleras innan fodonet ens finns rent fysiskt, kommenterade Folkesson saken.

Likviditetsproblemen tvingar fram fokus på överlevnadsfrågor
Tillverkningsteknikskt och fordonsmässigt tycks man sammantaget vara på rätt väg, medan problemen att få upp försäljningsvolymer är en annan femma och något som är svårt att komma åt enbart med vassa teknologiska upplägg.
Att man nu hamnat i likviditetsproblem relaterat till försäljningen är förstås tufft och besvärligt att lösa. Kortsiktigt betyder den finansiella pressen också att man tvingas fokusera på överlevnadsfrågor och kapitalanskaffning istället för att utveckla produkten och försäljningslösningar kring den. Att elektrifiera t ex den indiska jättemarknaden för trehjuliga fordon som idag generellt är ett miljöproblem i utsläppshänseende innehåller i alla fall vid en ytlig betraktelse en stor potential. Både för miljön och för Clean Motion-bolaget.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title