Annons

Hexagonägda MSC släpper generativt designverktyg som, ”tänker som en ingenjör”

Detta med generativ design är ingen dum idé sig. Det kan absolut gå snabbare att utveckla produkter, men inte bara det; ännu intressantare är att det handlar om lösningar som i högsta grad, designmässigt befinner sig utan boxen. Genom att använda molnberäkning kan generativa design-mjuykjvaror dessutom gå igenom tusentals – eller till och med miljoner – designval, testkonfigurationer och lära av varje iteration vad som fungerar och vad som inte gör det. Och som sagt, processen kan generera helt nya alternativ som ligger en bra bit bortom vad en människa ensam kan skapa, för att komma fram till en mest effektiv design.

ADDITIV PRODUKTION. Ett satellitställ som genererats med MSC Apex Generative Design är mer lätt samtidigt som man ökar den övergripande belastningståligheten.

FRIGÖR TID I INGENJÖRSARBETET
Att MSC Software tar fram lösningar för detta är spännande. Man hävdar i detta att den nya plattformen, MSC Apex Generative Design, ”genererar lätta och välbalanserade preliminära komponentkoncept baserade på de tekniska målen för en produkt. Lösningen bidrar också till att, precis som den ideala beskrivningen av generativ design, lovar på sin teoretiska nivå: ”tar bort den iterativa processen att eliminera olämpliga ’kandidater’, frigör ingenjörens tid att utforska designen och att hitta mer optimala och framför allt nya lösningar genom att finjustera tillverkningsklara lösningar. Det kan alltid, menar man, vara värt att vässa det redan skapade en sväng till.

LÄTTARE, MEN ÄNDÅ BÄTTRE CHASSIN
Man exemplifierar också vad man kan göra mer konkret med generativa designverktyg, åtminstone relaterat till MSC Apex’s programmiljöer.
Här är några exempel:
– En kirurg kan skapa en smartare, gittrad implantatdesign, som är förvaliderad för additiv tillverkning och har samma vikt som benet som det är tänkt att ersatta, vilket förbättrar biokompatibilitet för att få bättre muskelinfästning och patientkomfort.
– Rymdtekniker kan göra om en produkt delvis för lättvikt och vara säker på att bibehålla samma prestanda och säkerhet, samtidigt som effektiviteten förbättras.
– En fordonsdesigner kan bygga ett motorcykelchassi som är 56 procent lättare än tidigare iterationer, vilket förbättrar räckvidden och sparar på bränsleförbrukning
– Tillverkare kan utnyttja kapaciteten i additiv tillverkning och optimera designen/konstruktionen för att redan i första versionen möjliggöra korrekta delar för helt nya produkter.

KAN KÖRAS PÅ EN VANLIG BÄRBAR DATOR
MSC Apex Generative Design kan köras på en vanlig bärbar dator för att generera initiala poroduktkandidater inom en timme. Dessutom kan en slutlig design vara klar inom några timmar. Utöver dess tillgänglighet är verktyget nu också utrustat med ett intuitivt gränssnitt, som öppnar funktioner för designers och ingenjörer utan specialkunskap om datorstödd teknik.
Konstruktionmål, som önskade egenskaper typ bärkraft eller durabilitet, kan ställas in direkt, eller ställas in mot en befintlig design gjord i ett CAD-program, eller direkt från CAE-modeller.
I detta utför programmet ”självt” optimering av topologi och intelligent utjämning i ett enda steg och producerar delar med låg distorsionsrisk och med ’bioniska’ utskrivbara geometrier. De resulterande delarna är automatiskt konstruerade för prestanda och balanserar materialanvändningen mot hållfasthetskrav och spänningsfördelning.

MINSKADE BYGGFEL OCH OPTIMALT MATERIALUTNYTTJANDE
Vidare kan användare länka Apex Generative Design till tillverkningssimuleringsverktyget Simufact Additive för metaller och Digimat AM för polymerer för att minska byggfel och utnyttja material optimalt i varje steg.
Det nya verktyget lanserades första gången i november 2019. I denna nya utgåva introduceras nya kontroller, som gör det lättare för designers att justera komplexiteten hos de genererade designlösningarna och hur många fixeringspunkter som kan minskas.
Den utnyttjar också andra produktivitetsfördelar med den underliggande MSC Apex-plattformen, till exempel direktexport av konstruerade modeller (meshar) till CAD-format, så att generativ designoptimering kan användas inom vanliga CAD/CAM-tillverkningsarbetsflöden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title