Annons

”Svenska företag kliver före i klimatomställningen,” skriver Boston Consulting Group i färsk rapport

Rapporten adresserar alltså flera svenska företag och hur de gjort avtryck genom att ta en ledande roll på klimatområdet:
• Sedan SSAB levererade världens första fossilfria stål kämpar aktörer runt om i Europa med liknande projekt.
• IKEA har introducerat cirkulära hubbar på de flesta marknader och samtidigt sparat stora pengar genom att ställa om till förnybar energi.
• H&M har utlovat nollutsläpp i sin egen produktion inom tio år, och genom hela leveranskedjan inom 20 år.
– Det här är förändringar många av oss knappt vågade tro på för bara ett par år sedan. Svenska bolag skapar inte bara värde för egen del just nu utan förändrar hela spelplanen, säger Jensen.

MÅNGA SAKNAR NÖDVÄNDIGA DATA
Rapporten varnar samtidigt för att många företag är för dåligt förberedda för att kunna dra fördelar av klimatomställningen, framför allt för att man saknar nödvändig data. Som exempel har prognoserna för pris och utbud på förnybar energi förändrats dramatiskt de senaste åren.
– Många företag underskattar både hastigheten och omfattningen av den omställning som sker just nu. Risken är att man gör missbedömningar som drabbar hela affärsmodellen, säger Jensen.
De som kliver före har mycket att vinna, bland annat när det kommer till att vinna talanger, verka i områden med stor tillväxtpotential och minska utsattheten för risk.

Svenska bolag skapar inte bara värde för egen del just nu utan förändrar hela spelplanen, säger BGCs Thomas Jensen.

GUIDE FÖR LEDNINGSGRUPPER
Rapporten avslutas med en guide för ledningsgrupper som vill ta sig an de här frågeställningarna. Det handlar bland annat om att:

 1. Förstå vad ett förändrat klimat betyder för nuvarande affärsmodell, definiera den affärsmodell som ska leda vägen mot att bli utsläppsneutrala och formulera en strategi för att hantera de (små) utsläpp som sedan återstår.
 2. Eliminera utsläppen i den egna organisationen såväl som i leveranskedjan.
 3. Bygga in fysisk motståndskraft och uthållighet i relation till kommande klimatförändringar.
 4. Säkerställa att investeringar, såväl som satsningar på innovation, i och utanför verksamheten styrs mot den gröna omställningen.
 5. Mobilisera organisationen och kompetensutveckla brett.
 6. Vara radikalt transparenta, samarbeta med andra och leda förändringen i branschen.
  De siffror som presenteras i rapporten är globala.
  Rapporten Winning the Race to Net Zero: The CEO Guide to Climate Advantage finns att ladda ner som PDF.

MANEGEN ÄR KRATTAD
Vi ska vidare konstatera att BGC och World Economic Forum har producerat andra intressanta rapporter, bland annat en som tar sikte på samverkan med företagens leverantörer. ”För att på allvar reducera sina utsläpp behöver företag fokusera på sina leverantörskedjor,” är slutsatsen i rapporten ”Net-Zero Challenge”.
– Vi står vid ett vägskäl nu och svenska företag har möjlighet att göra ett stort avtryck i det globala klimatarbetet, säger Olof Sundström, direktör och partner på BCG och expert på klimatomställning.
Han säger att, ”manegen är krattad för en kraftfull grön omställning.” Rapportens utgångspunkt är att pandemin, tillsammans med ambitiösa klimatplaner från aktörer som USA, Kina och EU, skapat en möjlighet för att göra den omställning som krävs. Samtidigt lanserar allt fler företag sina egna planer för att bli klimatneutrala.
Genom att adressera utsläpp i hela försörjningskedjan och jobba tillsammans med leverantörer för att skära ner, kan de flesta företag åstadkomma mycket mer än vad som går om man bara tittar på utsläppen i sin egen verksamhet.

GENOMLYSNING AV HELA LEVERANTÖRSKEDJAN
– Det finns helt enkelt mycket mer utsläpp att kapa genom att genomlysa hela leverantörskedjan, och se till att alla är med på tåget. Här har svenska företag en stor möjlighet att göra ett positivt globalt avtryck genom att skapa sig en överblick och samarbeta tätt med sina leverantörer runt om i världen, säger Olof Sundström.
BCG och WEF ger i rapporten en guide till hur företag kan se över sin leverantörskedja i nio steg:

 1. Bygg ett rapporteringssystem för utsläpp, och fyll på med data från era leverantörer
 2. Sätt ambitiösa och holistiska mål för att skära ner på utsläppen genom följande steg:
 3. Utvärdera val av produktdesign.
 4. Omvärdera inköpsstrategi (geografiskt)
 5. Sätt ambitiösa regleringar för inköp av varor
 6. Jobba tillsammans med leverantörer för att finansiera sätt att minska utsläpp
 7. Jobba tillsammans med industrikollegor för att hitta gemensamma mål och utjämna spelplanen
 8. Skala upp genom att öka efterfrågan på, och på så sätt minska kostnaden för, gröna lösningar
 9. Slutligen – utveckla inre styrmekanismer som använder utsläppsminskning som styrningsobjekt så att ledningsgrupp och styrelse får ökat incitament för utsläppsminskning
  Enligt rapporten är den här typen av arbete en potentiell ”game changer” i det globala klimatarbetet.
  – Det som för några år sedan kändes långt borta är nu plötsligt inom räckhåll. Nu gäller det att alla jobbar strukturerat och tillsammans. Att inte adressera utsläppen i sin leverantörskedja är sannolikt ett omotiverat stort affärsmässigt risktagande för de flesta företag, och dessutom oförenligt med moderna klimatmålsätningar, konkluderar Olof Sundström.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title