Annons

25 000 berörs när Volvo Cars stänger ner i Sverige till 14 april

I pressmaterialet noterar Volvo Cars att Corona-pandemin nu påverkar bolaget på många sätt, bl a i form av en försvagad marknad, en risk för produktionsstörningar och oro för de anställda.
”Företagets främsta fokus är hälsa och säkerhet för alla anställda. Försiktighetsåtgärder och resebegränsningar har redan vidtagits,” skriver man och påpekar att det allmänt finns ett behov av att ytterligare minska spridningen av viruset genom att gå in i en period med social distansering. Detta betyder produktionsstängningar, arbeta hemifrån och vidta mer personliga försiktighetsåtgärder.
Vad detta innebär för arbetet på t ex produktutvecklingssidan är ännu i detaljerna oklart. Det finns ju i sammanhanget en del problem som sammanfattningsvis och allmänt när det gäller större industrier ser ut så här:
På produktutvecklingssidan ser vi att vissa bolag klarar att ställa om till ett mer utbrett distans- eller hemarbete bättre än andra. Framför allt för att de redan ställt om till molnet med tillgång på senaste data den vägen.
I fallet med Volvo Cars, som jobbar i Siemens PLM-miljö, med Teamcenter, ska man med webbklienter som är tillgängliga för uppkoppling oavsett var individen är lokaliserad, kunna klara av att jobba på distans, t ex hemifrån.

Ofta körs PDM-systemen på lokalt installerade vaults
Men allmänt bland svenska bolag är det inte alltid på det viset. Ett inte helt ovanligt läge är att mycket av arbetet här försvåras av att man inte har tillgång till, eller begränsad tillgång på, data. Systemen är kort sagt i många fall anpassade till stationära, lokalt installerade lösningar, som förutsätter att man är på plats på jobbet. 
Vidare, trots stora framsteg på teknologisidan under de två gångna decennierna arbetar majoriteten av design- och processhanteringssystem med filer. Dessa filer finns överallt. När det gäller enkla dokument är molnfillagring ett enkelt svar. Men när det gäller komplexa filstrukturer, som ett CAD-system, blir det besvärligare. Nästan alla PDM-system är inställda på skrivbord-klient-servermiljöer, som kör lokala ”nätverksvaults” och är knappast tillgängliga i en vanlig webbläsare. Måhända har man en hel del filer på sin dator, men kanske lika gärna inte. Och det finns förstås också stora osäkerhet gällande om man jobbar i rätt version av filen/modellen om den inte är kopplad till PDM-systemet eller andra likvärdiga databaslösningar.
Hur detta fungerar på Volvo Cars får vi återkomma till.

Regeringens stödpaket har stor betydelse
Allmänt ska sägas – och detta gäller även de andra fordonstillverkarna i Sverige och även relaterade industrier som SKF (som pausar verksamheten på vissa anläggningar) – att regeringens besked i samband med det nyligen klubbade 300 miljarders-paktetet betytt en hel del för de beslut som tagits. En grundtanke i detta coronastöd har varit att så få som möjligt ska behöva drabbas om företag får problem i samband med coronaspridningen. Staten ger genom möjligheten till korttidspermitteringar ett direkt stöd med ca hälften av lönen, vilket innebär att de anställda kan permitteras under en kortare tid med runt 90 procent av lönen intakt.

Torslanda, Skövde och Olofström pausas
De anläggningar i Sverige som berörs av beslutet är Torslanda, Skövde och Olofström (hela Sverige), Gent (Belgien) och South Carolina (USA). De berörda kontorsanställda arbetar på företagets huvudkontor i Göteborg, Sverige, samt i Gent-anläggningen och på dess marknader.
Belgienanläggningen kommer att förbli stängd till 5 april. De svenska och amerikanska anläggningarna stängs mellan 26 mars och 14 april.
”Personer som arbetar på våra kontor kommer vanligtvis att arbeta hemifrån den 26 mars och arbetstiden kommer att reduceras,” tillägger man.

Goda nyheter från Kina
Men det finns i Volvo Cars-fallet också goda nyheter. Det handlar om de kiunesiska fabrikerna. Redan tidigare i månaden öppnade Volvo Cars sina fyra tillverkningsanläggningar i Kina igen efter en förlängd stängningsperiod.
Bolaget konstaterar vidare att dagens showroom-trafik indikerar en återgång till det normala på Kinas bilmarknad, vilket tydligt visar fördelarna med att vara ett globalt balanserat företag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title