Annons

SAPs nya Datasphere: En överraskande stark struktur för att få ihop all affärsdata från olika källor med kontext och logik intakt

Hur ska man få ihop en modern struktur för sin affärsdata i diversifierade IT-landskap där all affärskontext och logik är intakt? Det är en av den nya digitaliserade tidsålderns mer utmanande företag. Naturligtvis är detta något som ledande affärssystemutvecklaren SAP funderat en hel del på och nu också jobbat fram lösningar för.
Det nya greppet har nyligen lanserats under beteckningen SAP Datasphere, vilket man menar är, ”nästa generations lösning för datahantering som ger kunder enklare tillgång till affärskritisk data för att snabbare kunna fatta affärsbeslut.”
Detta är nu lättare sagt än gjort att göra ensam. Här behövs nya idéer och aktörer, inte minst på AI-sidan, artificiell intelligens, och för att komma fram till detta har den tyska affärssystemutvecklaren också inlett strategiska samarbeten med en rad ledande data- och AI-företag – Collibra, Confluent, Databricks och DataRobot – för att kundföretagen i SAP-sfären ska kunna skapa en enhetlig dataarkitektur för all typ av data, oavsett var den är lagrad.
– SAP-kunder genererar 87 procent av världens handel och SAP-data är en av företagens mest värdefulla affärstillgångar. Den är en av de viktigaste funktionerna i en organisation, oavsett om man arbetar med tillverkning, leveranskedjor, ekonomi eller HR, säger Juergen Mueller, SAPs CTO, Chief Technology Officer, och medlem i bolagets Executive Board för SAP SE.
Bolagets lösningsrådgivare för Data & Analys i SAPs svenska rörelse tillägger att, "nu kan vi hjälpa våra kunder att enkelt och säkert integrera sin SAP-data med data från tredjepartsapplikationer och plattformar – och på så sätt få helt nya insikter och kunskaper."

Vi ska titta lite närmare på bakgrunden till SAP Datasphere. En grundläggande problemställning har i detta handlat om att fram till i dag har det varit en utmaning att komma åt och använda data som finns i olika system, hos molnleverantörer, dataleverantörer eller i egna system. Kunderna har varit tvungna att hämta data från ursprungligskällan och flytta den till en central plats. Det har gjort att man tappat viktig information på vägen och bara kunnat återfå den genom löpande IT-projekt och mycket manuell hantering.
Här hävdar man nu att SAP Datasphere gör att man kan slippa sådana problem. Nu kan företag bygga en ny struktur för sin affärsdata där all affärskontext och logik är intakt.

Symbolisk bild över vad SAP vill åstadkomma med SAP Datasphere. Fram till i dag har det varit en utmaning att komma åt och använda data som finns i olika system, hos molnleverantörer, dataleverantörer eller i egna system. Här hävdar man nu att SAP Datasphere löser problemen.

SAP Datasphere ger tillgång till viktig affärsdata
SAP Datasphere är tillgänglig i dag och är nästa generation av SAP Data Warehouse Cloud. Lösningen gör att dataproffs får full tillgång till viktig affärsdata. Med en enhetlig modell för dataintegration, datakatalogisering, semantisk modellering, datalager, datafederation och datavirtualisering kan man använda SAP Datasphere för att få hjälp med att enkelt distribuera data i hela organisationen där all affärskontext och logik är kvar. 
Datasphere-lösningen bygger på SAP Business Technology Platform (BTP), som har kraftfulla säkerhetsfunktioner som databassäkerhet, kryptering och regelefterlevnad.
En poäng i sammanhanget, som under lättar, är att befintliga SAP Data Warehouse Cloud-kunder inte behöver göra någon datamigrering för att dra nytta av SAP Datasphere i sin egen miljö.
Bland de nya funktionerna finns datakatalogisering som automatiskt upptäcker, hanterar och styr data, förenklad datareplikering för att leverera data i realtid, och förbättrad datamodellering som bevarar all affärskontext för data i SAP-applikationer. 
Längre fram kan ytterligare funktioner lanseras för att integrera applikationer och länka data och metadata från SAPs molnapplikationer till SAP Datasphere.

Strategiska samarbeten med data- och AI-företag
Vi var i ingressen inne på att ny AI-baserad teknologi behövs för att komma framåt snabbt i detta. Sådan kan man antingen satsa på att utveckla själv, men en rationell väg för att slippa återuppfinna hjul och komma snabbare framåt är att titta på företag som redan löst problemet med AI för att tillsammans med sådana spelare som nya partners, i SAPs fall, kunna hjälpa hundratals miljoner användare över hela världen att fatta affärskritiska beslut baserat på enorma mängder data. Partnerföretagen har dessutom egna starka ekosystem vilket gör att kunderna kan kombinera sin data på helt nya sätt.
– Alla vill ha tillgång till SAP-data så att samarbeta med tekniska leverantörer är absolut nödvändigt för att ha en heltäckande datastrategi. I dag är normen att ha olika molnlösningar, flera leverantörer och data som lagras både i egna och externa system. SAP bryter nu ny mark genom att samarbeta med utvalda teknikföretag och hantera data från tredje part för att ännu bättre kunna möta kundernas behov, säger Dan Vesset, vice VD på IDC och ansvarig för data- och marknadsanalys. 

SAP har inlett samarbeten med dessa företag

  • Collibra som planerar att ha en skräddarsydd integration med SAP vilket gör att kunder kan bygga en strategi för företagsstyrning med hjälp av en komplett datakatalog med linjer över hela datalandskapet – både för SAP-data och annan data. 
  • Confluent som planerar att ansluta sin plattform för dataströmning, vilket gör att företag kan låsa upp värdefull affärsdata och koppla den till externa applikationer i realtid. Confluents molnbaserade lösning är grunden för att realtidsdata ska kunna flyttas obehindrat i en organisation.
  • Databricks vars kunder kan integrera sina Data Lakehouse med SAP så att data kan delas och behålla sin semantik.
  • DataRobot som ger kunderna möjlighet att använda multimodala automatiserade funktioner för maskininlärning ovanpå SAP Datasphere – oavsett vilken molnplattform man använder.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title