Annons

GKN Aerospace storsatsar – investerar 600 miljoner i unik teknologi för hållbar produktion

ENERGIMYNDIGHETEN BIDRAR MED 152 MILJONER. Hållbar produktion hamnar alltmer i ett industriellt fokus. Då inte bara som allmän idé utan vi börjar också se alltfler konkreta åtgärder med tunga investeringar för att stödja miljövänligare tillverkningsprocesser. Ett bra exempel är GKN Aerospace, som idag berättar att man satsar över en halv miljard, 600 miljoner kronor, på att ta en ledande position inom hållbar produktion. Detta genom att satsningar på att industrialisera additiv tillverkning.
Detta är dock dyrt att genomföra, men möjliggörs genom att också Energimyndigheten via Industriklivet-initiativet stöder projektet med 152 miljoner kronor. Målsättningen är att uppnå betydande vinster genom minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent. ”Den nya tillverkningsmetoden som ska utvecklas möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan. Den nya produktionen beräknas tas i drift under 2024.
Bakgrunden till satsningen är följande: Flygmotorkomponenter tillverkas idag av stora gjutgods och smiden. Med nuvarande teknik bearbetas upp till 80 procent av materialet bort innan komponenten får sin slutliga form. Att istället för att subtrahera, ta bort material, och bygga upp dessa komponenter med 3D-printingteknologi ser vid en snabb betraktelse ut som betydligt effektivare; särskilt när det gäller komponenter i fåstycks- eller småserietillverkning. Med additiv teknologi kommer produkterna istället att byggas upp lager för lager av metalltråd eller pulver som smälts samman med hjälp av laser.
- Vi vill bidra till att minska flygindustrins påverkan på klimatet och vara en föregångare inom hållbar produktion. Vår produktionsteknologi är unik i sitt slag då man aldrig tidigare använt additiv tillverkning för så stora och komplexa flygkomponenter som vi tar sikte på. Vi är oerhört glada över beskedet att den svenska staten stöttar denna satsning som bidrar till att vi etablerar banbrytande teknologi i Sverige, säger Joakim Andersson, koncernchef för GKN Aerospace Engines.
Vilket mjukvarustöd som man kommer att använda sig av i detta specifika fall framgår inte av pressmaterialet, men allmänt är Siemens Digital Industries Software huvudleverantör på PLM-sidan med Teamcenter och på CAD-sidan med NX.

Peter Engdahl, chef för avdelningen forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten, kommenterar myndighetens stöd så här:
– GKN Aerospaces metod kommer att kunna bidra till minskad användning av råmaterial och skapar möjligheter att förändra konstruktionen i grunden, vilket gör flygmotorn lättare och mer effektiv. Det här är första gången teknologin testas för denna storlek på komponenter och vi ser goda förutsättningar för spridning globalt och inom andra områden, säger han.

Kan ge upp till 150 nya arbetstillfällen
Stödet från Industriklivet bidrar till att GKN Aerospace väljer att etablera tillverkningen på sin anläggning i Trollhättan. Den nya satsningen med additiv tillverkning beräknas tas i drift under 2024 och kommer på sikt växa till fullskalig produktion. I framtiden kan satsningen innebära upp mot 150 arbetstillfällen åt operatörer, tekniker och ingenjörer.
GKN Aerospace har arbetat tillsammans med Business Sweden, Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Position Väst och andra aktörer för att investeringen ska etableras i Trollhättan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title