Annons

3D-PRINTING: Manfall inom Arcam – toppcheferna lämnar bolaget

Efter att ha lyft 3D-printing och EBM-företaget (Electron Beam Melting) Arcam från startupnivå till att ha blivit en etablerad internationell storhet inom additiv tillverkning meddelar bolaget idag att Magnus René, VD och koncernchef, lämnar bolaget. Samma sak gäller bolagets Johan Brandt, CFO och vice VD.
De exakta skälen till att detta dels sker samtidigt och dels i samband med att nya ägarna GE etablerat sitt ägarskap framgår inte av pressmeddelandet. Själv säger René i ett uttalande att, ”med GE som majoritetsägare är det en bra tid för mig att gå vidare och för en ny VD att ta över och utveckla företaget i den nya miljön”.

Rent allmänt kan man säga att det sällan är helt problemfritt när nya ägare tar över en verksamhet. Särskilt inte i det internationella perspektivet. Det kan handla om allt ifrån olika kulturer, skilda synsätt på hur verksamheten ska organiseras eller kort och gott bara att man är ”klar” med något. Vad som gäller i fallet med Arcam vet vi i dagsläget inte, men man kan vara tämligen klar över att skillnaden mellan en jätte som GE och den relativt fria pionjäranda som ofta präglar startups kan vara stor.

– Jag har haft en fantastisk resa, som varit en del av lagbyggnaden Arcam under de 16 åren, säger Magnus René. Idag är Arcam väl positionerat, med ett bra team, produkter i världsklass, starkt ledarskap i våra företag och en stark kontantposition efter det nyligen avslutade emissionen. Med GE som majoritetsägare är det här en bra tid för mig att gå vidare och för en ny VD att ta över och utveckla företaget i den nya miljön..

Har betytt mycket för bolagets framgångar. René har varit VD för Arcam sedan 2001 och Johan Brandt har varit CFO i bolaget sedan 2012. Magnus René har en uppsägningstid på 6 månader och kommer att vara kvar i sin position tills ny VD utnämns eller senast till 3 juni, 2018. Johan Brandt har en uppsägningstid på 3 månader och kommer att vara kvar i sin position tills ny CFO utsetts eller senast till 30 april 2018.

Arcams ordförande, Göran Malm, konstarerar också att René haft en stor betydelse för Arcam.

– Han har med energi och beslutsamhet byggt bolaget till ett ledande företag inom additiv tillverkning. Tillsammans med sitt team har René utvecklat kunder och partners över hela världen från start till en global industri. Magnus har också bidragit till att föra Arcam till sin nya framtid med GE som ägare.

När det gäller finanschefen Johan Brandt, som också avslutar sin anställning på Arcam säger Malm:

– Han har som CFO och vice VD byggt upp bolagets struktur och därmed underlättat vår tillväxt och globalisering. Brandt har med sitt ledarskap och sitt team utvecklat förstklassig ledning av Arcams och våra dotterbolags finansiella funktioner.

Funderar på att förändra dotterbolaget DiSantos status. Produktmässigt har Arcam lyckats mycket bra inom flygindustrin och medicin, i det senare fallet med betoning på ortopediska implantat.

Apropå implantatsbusinessen är en intressant sak är att bolaget i en pressrelease per den 1 december antyder att man vill förändra delar av verksamheten. Styrelsen i Arcam signalerar i denna att man beslutat att inleda en process för att ”utforska och utvärdera strategiska alternativ” avseende dotterbolaget inom Arcam, DiSanto Technology. I praktiken kan detta innebära att man vill knoppa av, eller sälja, bolaget.

Till saken hör att Arcam köpte DiSanto köpte denna sin strategiska samarbetspartner (DiSanto) för drygt 115 miljoner kronor under 2014. I och med DiSanto-köpet, som är stora på den amerikanska marknaden, fick man tillgång till fullservicetjänster inom kontraktstillverkning av ortopediska implantat. Detta vill styrelsen (i realiteten GE) nu eventuellt sälja.
DiSanto hade ett tungt 2016 med en svag utveckling inom traditionellt tillverkade implantat. Inom EBM-tillverkade implantat har det under perioden tillkommit flera nya kundprojekt. Men även om intäkterna från denna del av verksamheten ökade, kompenserade de inte för den svaga utvecklingen inom traditionellt tillverkade implantat. Företaget skrev under året ner moderbolagets innehav i DiSanto med 28 miljoner kronor.

I sig är detta inte överraskande. Med tanke på att 3D-printing och additiv tillverkning som bransch(er) innehåller många startups och när dessutom teknologiutvecklingen, inte minst på materialsidan, är i full gång är en trend som innebär konsolideringar genom köp och fusioner att vänta.

Om detta har något med Renés och Brandts avgångar att göra ska låtas vara osagt, men en stor förändring av en tidigare beslutad inriktning är det.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title