Annons

3D-PRINTING: Prototals expansiva resa fortsätter – ny HP Multi Jet-maskin installerad

En av de intressanta aspekterna på WilRon Holding’s tillträde som ny ägare av 3D-printingspelaren Prototal, i juni 2017, är att verksamhetsinriktningen förtydligats. Ambitionerna är högt satta och bolaget har inlett en resa mot att bli en digital fabrik för plastkomponenter. Man ska kunna det mesta i sin ”genre”, som också involverar formsprutning och gjutning.
Idag går man vidare med expansionen och investerar i sin fjärde HP Multi Jet Fusion 4210 3d-printer.
Huvudanledningen till investeringen är att möta den fortsatt ökande efterfrågan samt för att kunna erbjuda kunderna ett nytt material.

Det är idag en betydande andel av detaljerna, som produceras i företagets MJF-maskiner, som är riktiga seriedetaljer. Detta ofta i antal upp till flera 1000-tals enheter. För att kunna erbjuda korta leveranstider måste stor kapacitet finnas tillgänglig, därav investeringen.
I den nya maskinen kommer ett helt nytt glasfyllt polyamidmaterial att erbjudas. Med materialet PA12GB uppnås en ökad vridstyvhet med upp till +65 % jämfört med den ofyllda polyamiden, vilket är idealiskt i många applikationer.

Automatiserade efterbehandlingsutrustningar
För att effektivisera produktionen av den ökande mängden 3d-printade detaljer har Prototal även investerat i automatiserade blästrings- och infärgningsutrustningar. Med tekniken kan flera hundra olika kulörer erhållas. Prototal lagerför vissa standardkulörer men systemet möjliggör infärgning även i kundunika färger. Investeringen har även kompletterats med en särskild ytbehandlingsutrustning som gör ytan finare och mer

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title