Annons

7 av 10 företag planerar för intelligent automation för att möta kostnadsspiralen

Till följd av det senaste årets konflikter i Östeuropa har råvarumarknaden rubbats, vilket har lett till att redan höga inflationsnivåer ökat ytterligare med stigande priser under 2022 och framåt. Kostnadsökningarna har även varit stora i företagsvärlden, visar den nya undersökningen från SS&C Blue Prism. 73 procent av företagen som deltog i undersökningen har upplevt betydande prisökningar under det senaste året, där tillverkningsindustrin har drabbats allra hårdast.

Förändrade omvärldsförutsättningar kräver nya arbetssätt
Den genomsnittliga kostnaden för att göra affärer har det senaste året ökat med 9 procent vilket innebär att vi nu går in i en ny era i sättet vi arbetar och gör affärer. Hälften av företagen upplever i dag problem med att upprätthålla produktiviteten och 71 procent kämpar med att anställa och bibehålla personal. För att råda bot på det vänder sig nu många beslutsfattare, 69 procent, till intelligent automation, IA, eller kort och gott digitala medarbetare.

För de företag som är framgångsrika med sina IA-strategier kan fördelarna vara betydande. Byggbolaget Riksbyggen har t ex lagt över 55 olika processer för handläggning av organisationens 2700 bankgirokonton på digitala medarbetare. Därigenom har företaget både minimerat felen och frigjort 30 000 arbetstimmar varje år som medarbetarna i stället kan lägga på kontakt med bostadsrättsföreningarna.

 – Den här studien är ytterligare ett bevis på att det som kommer framöver inte bara är en stegvis ökning av produktiviteten, utan produktivitet i kvadrat, fortsätter Roland Adolfsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title