Annons

”80 % av produkters påverkan på miljön kan mötas i designfasen”: Siemens PLM-portfölj Xcelerator får ny modul för CO2-utsläppsdata

Den nya programmodulen Teamcenter Carbon Footprint Calculator, blir nu en del av cPDm-mjukvaran (collaborative Product Definition management) Teamcenters lösning för produktkostnads-hantering. Den blir därmed också också en del av Xcelerator-plattformen och gör det möjligt för organisationer att mäta, simulera, minska och spåra sin produkts koldioxidavtryck tidigt i utvecklingsfasen.

Enhetliga miljödata i hela värdekedjan
Siemens’ ”miljö-VP”, Eryn Devola, konstaterar att enhetliga data längs hela utvecklingssidans värdekedja kan ha enormt stor betydelse i hållbarhetshänseende:
– Genom att ge vårt samhälle möjlighet att fatta faktabaserade beslut baserat på enhetliga data längs hela leveranskedjan, kan vi hjälpa dem att undvika farliga material, använda material och energieffektivt, utveckla rena tillverkningsprocedurer och hjälpa till att påskynda övergången till nettonoll.
Den nya programvaran Teamcenter Carbon Footprint Calculator som visar koldioxidavtrycket för energi, som koldioxidnivåer för gas över hela världen, koldioxidnivåer för olja över hela världen, koldioxidnivåer för elektricitet (inklusive energimix för 52 olika länder, 4 regioner).

Genom samarbetet med Sutamize kommer rikedomen av data från de senares ”Product Footprint Engine” att få stor inverkan. Denna fotavtrycksmotor för koldioxidutsläpp inkluderar bl a ett färdigförpackat CO2-emissionsfaktor-bibliotek med ofta använda material och energifaktoruppsättningar, kommer att vara tillgänglig via Siemens Xcelerator-portfölj. Detta, menar Devola, kommer att stödja beräkningen av produktens koldioxidavtryck och scope 3-utsläpp (för köpta delar och externa tjänster) med möjligheten att lägga till ytterligare kategoridata baserat på efterfrågan.

Den nya Teamcenter Carbon Footprint Calculator-programmodulen som visar koldioxidavtrycket för energi såsom koldioxidnivåer för gas över hela världen, koldioxidnivåer för olja över hela världen, koldioxidnivåer för el (inklusive energimix för 52 olika länder, 4 regioner).

Kan förändra spelplanen på hållbarhetsområdet
Sustamizes teknologi möjliggör vidare automatiserad hantering av produkters koldioxidavtryck med en av världens största CO2e-databas och intelligenta algoritmer, så Product Footprint Engine är baserad på vetenskapligt undersökt data berikad med mer än 20 års branschkunnande och validerad enligt ISO 14048 av DEKRA.
– Att ge användare över tillverkningsfokuserade organisationer möjlighet att förstå CO2e-effekterna och drivkrafterna i sina egna produkter och försörjningskedjor, samtidigt som de arbetar med ett sofistikerat verktyg som redan är bekant och användarvänligt, är en ”game changer” för att övervinna hinder relaterade till CO2e-hantering.” sa Viola Hasani, medgrundare och kundframgångsledare, Sustamize.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title