Annons

80 miljoner till satsningen på en svensk digital stambana för industrin

I det projekt som gick igång 2018 undersöktes och kartlades behoven och möjligheterna med digitalt informationsutbyte i svensk industri. Ökad digitalisering ger helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i värdekedjorna. Det gör att företag kan samverka med varandra och sina kunder på nya sätt och skapa mervärden tillsammans. Projektet förtydligade behovsbilden för digitala värdekedjor, plattformar, digitala marknader och ekosystem. Kunskap spreds både inom och utanför projektets gränser, vilket har lyft frågan om digitalisering av värdekedjor på agendan hos många företag.

 • Peter Wallin, programchef för PiiA.
 • VAD HÄNDER FRAMÖVER?
  Digitala Stambanan arbetar nu på två fronter för att på bästa sätt stärka både processindustrin och den tillverkande industrin:

  • ”Digitala Stambanan IndTech” som drivs av det strategiska innovationsprogrammet PiiA och
  • ”Digitala Stambanan Produktion” som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

   – Digitala Stambanan IndTech är mycket viktigt för PiiA och programmets intressenter, säger Peter Wallin, programchef för PiiA. Projektet har stor potential att stärka konkurrenskraften hos svensk råvaru- och processindustri och dess ekosystem av teknikleverantörer. Det leder till en värdeökning av råvaran och produkterna i de industriella värdekedjorna. De lärdomar som byggs upp i projektet kommer vi dela med oss av för att stärka fler bolag i branschen.
   Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken. Man kommer även integrera informationsflöden genom att nyttja ny teknik, nya affärs- och verksamhetsmodeller samt påverka arbetssätt. För att stimulera kunskapsutbyte och fler möten mellan industri, teknikbolag och forskningsaktörer kommer stora insatser även göras för kommunikation och möten.
   – Vi startar med industricase initialt inom värdekedjorna koppar, stål och energi, säger Per Lundén, projektledare för Digitala Stambanan IndTech, och fortsätter:
   – De deltagande organisationerna är både processindustrier och teknikleverantörer samt forskare från akademin och RISE. Vi kommer att arbeta fram nya metoder att demonstrera och bygga en kunskapsbank för industrin.

   – Vi är väldigt glada för förtroendet att fortsätta bidra till en ökad digital mognad och kunskap om digitalisering av värdekedjor – och därmed öka nyttjandet av digitalisering i tillverkningsindustrin, säger Maja Bärring forskare på Chalmers tekniska högskola som är projektledare för Digitala Stambanan Produktion.

  25 DELTAGANDE FÖRETAG I DIGITALA STAMBANAN PRODUKTION
  I projektet deltar drygt 25 företag. En existerande testbädd för industriell digitalisering, Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) vid Chalmers tekniska högskola, byggs ut för att kunna mäta, testa och demonstrera användningen av digitala plattformar i tillverkningsindustrins leverantörskedjor.
  – Vi ser stor potential med att vidareutveckla SII-Lab för att kunna testa och demonstrera hur digitala plattformar kan användas i tillverkningsindustrin, säger Martin Friis, Teknikföretagen.

  Print Friendly, PDF & Email

  Success Stories

  Industriellt

  Success Stories

  Intressant på PLM TV News

  PLM TV News

  PLM TV News

  PLM TV News

  PLM TV News

  PLM TV News

  Aktuell ANALYS

  Aktuell Analys

  Aktuell Analys

  3D-printing

  Block title