80-MILJONERSSATSNING. Den digitala stambanan är tänkt att stärka svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen. I detta har digitala plattformar spelat en viktig roll för att möjliggöra utbyte av data, information och kommunikation mellan aktörer i värdekedjor. Men för att plattformarna ska kunna nyttjas fullt ut krävs en utbyggnad av den digitala infrastrukturen, menar intressenterna i detta projekt; vilket alltså ska ses som en motsvarighet till järnvägens stambana, som en gång skapade förutsättningarna för dagens industri och välstånd.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

tre + tolv =