Annons

ABB-chefen avslöjar verkstadsjättens vision för framtidens processautomation

ABB släpperalltså idag sin vitbok, som beskriver hur processautomationssystem kommer att utvecklas för att stödja industrier när de genomgår digital transformation och övergår till hållbara energikällor. Bakgrunden är att automationssystem i mer än ett sekel har varit centrala för att ge branscher som tillhandahåller de grundläggande byggstenarna i våra vardagliga liv – energi, kraft, vatten, metaller, mineraler, kemikalier och transporter – möjlighet att skalas efter behoven hos en växande befolkning. Och i nästan 50 år har DCS – en digital plattform för automatisering och drift av stora anläggningar – varit avgörande för att möjliggöra säker, effektiv och pålitlig 24/7-drift för dessa process- och energiindustrier.
ABB har varit en global marknadsledare inom DCS i 22 år i rad och har haft en ledande andel på cirka 20 procent på en marknad värd mer än 14 miljarder dollar.

Modulära lösningar
Hur ser man då på framtiden? Som kärnan i att kontrollera och övervaka komplexa processer kommer DCS att fortsätta att tillhandahålla allt det väsentliga som behövs för säker och pålitlig verksamhet, samtidigt som den utvecklar sin funktionalitet för att tillgodose behoven av att påskynda digital transformation och energiomvandling. Vi kommer att få se hur DCS kombinerar en förmåga att skala och betjäna nya marknadsvillkor genom att anpassa sig till ny teknik, inklusive tillhandahållande av standardgränssnitt för anslutning från tredje part.
ABB förutser vidare en modulär automationsarkitektur som kommer att utvecklas för att möta kundernas behov, bli mer öppen, interoperabel och flexibel, samtidigt som den bibehåller samma höga nivå av tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och säkerhet som användarna har vant sig vid.

Inbäddad i digitala miljöer
Framtidens DCS kommer att vara inbäddad i en digitalt aktiverad miljö, som underlättar företags-omfattande säker anslutning och samarbete mellan människor, system och utrustning.
Annat är att nya affärsmodeller kommer att vara genomförbara genom lätt nedladdningsbara applikationsabonnemangs-tjänster.
Maskininlärning och artificiell intelligens kommer att påskynda problemlösningen och främja fjärrstyrda, autonoma operationer som håller människor ur vägen och mildrar mänskliga inducerade misstag.
Den generation som ansluter sig till arbetskraften kommer att dra nytta av de välbekanta fördelarna med digitalisering utan att behöva offra den tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet som nuvarande system ger.

Sofistikerade system
Föga överraskande hävdar vidare Terwiesch att ABBs världsledande distribuerade styrsystem kombinerar processtyrning, elstyrning, energihantering och säkerhetsstyrning. De möjliggör samarbete, vilket möjliggör förbättring av ingenjörseffektivitet, operatörsprestanda och tillgångsanvändning.
– ABB automatiserar, elektrifierar och digitaliserar några av de största och mest kritiska verksamheterna i världen för att möta behoven i vårt växande samhälle och hjälpa våra kunder att skapa en värld präglad av skillnad, säger Terwiesch. Dessa sofistikerade, sammankopplade system fungerar i bakgrunden och är ändå viktiga för nästan allt vi använder i våra dagliga liv. Våra framtida automationserbjudanden kommer att fortsätta att vara kärnan i detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title