Annons

ABB och MEDATech ska utforska teknik för nollutsläpp från tunga maskiner inom gruv, bygg och energi

Kunder inom gruvindustrin behöver lösningar som är specifikt utvecklade för tung industri, för att kunna övergå till elektrifierade flottor och nollutsläpp vid transporter i de olika skedena av produktionen. Elfordon och kompatibel laddningsinfrastruktur måste leva upp till höga krav, inklusive höga effekter, automatiserad och säker drift, robust design för tuffa miljöer och vedertagna standarder.
– Vi ser fram emot att samarbeta med ABB inom det nya och dynamiska område som elfordon är. Vi kommer att utgå från vår avancerade teknik för drivlinor, parallellt med ABB:s avancerade laddningsteknik, säger Rob Rennie, grundare av och president för MEDATech. Att samarbeta för att påskynda övergången till utsläppsfria transportsystem och renare drift är centralt för vårt företag.

KOMPLETTERANDE EXPERTIS
I pressmaterialet noterar företagen att man sinsemellan har kompletterande expertis för att utveckla och bygga eldriven tung mobil utrustning. Samarbetet kan också innefatta att utforska fler möjligheter och ytterligare teknik för automatiserade högeffektsladdningssystem för att förenkla övergången till eldrivna batterifordon i industrier där tunga maskiner nyttjas. Samarbetet med MEDATech inriktar sig främst mot gruvindustrin, byggsektorn och energisektorn, och är det senaste av flera samarbeten som ABB har startat med OEM-tillverkare och teknikinnovatörer, i syfte att påskynda övergången till helt eldrivna gruvor.
– Inom ramen för ABB Ability eMine arbetar vi i allt högre grad tillsammans med OEM-företag och teknikinnovatörer för att snabba på utvecklingen av nya system med mindre miljöpåverkan baserade på eldrift och automatisering av hela gruvprocessen. Strategiska samarbeten, med exempelvis MEDATech, ger lösningar som stöder ansvarsfull gruvdrift, säger Mehrzad Ashnagaran, ”Global Product Line Manager Electrification & Composite Plant”, på ABB. Han fortsätter:
– Målet med våra gemensamma lösningar är att de ska ge ökad effektivitet och flexibilitet i kundernas verksamheter och att lösningarna ska minska koldioxidutsläppen så att företagen kan bidra till förverkligandet av ett hållbart samhälle för att nå visionen om nollutsläpp från tunga industrimaskiner.

Med ABBs laddningsteknik som komplement i laddningscykeln, är det möjligt att uppnå laddningstider kortare än 15 minuter.

ABBS eMINE – PÅSKYNDAR UTFASNINGEN AV KOLDIOXIDUTSLÄPP
ABB har nyligen lanserat ABB Ability eMine, en medveten strategi, metod och integrerad portfölj av elektrifiering och digitala system som utformats för att påskynda utfasningen av koldioxidutsläppen i gruvindustrin. Avtalet med MEDATech kompletterar ABBs expertis inom laddningsteknik för gruvfordon och gör det möjligt att utveckla nödvändiga och hållbara lösningar för industrin.
MEDATech levererar högeffektiv drivlineteknik till OEM-tillverkare och slutanvändare. Företaget erbjuder också konsulttjänster och utveckling av optimeringsverktyg för kraftfull och kostnadseffektiv implementering av eldrivna flottor. MEDATech finns i Ontario, Kanada, och har sedan 2003 byggt upp en djupgående expertis för att designa, bygga och testa prototypsystem och fordon.

VÄRLDENS FÖRSTA HELT ELDRIVNA GRUVLASTBIL
Företaget lanserade världens första kommersiellt tillgängliga och fullständigt eldrivna lastbil för gruvtransporter: Western Star 4900XD, som klarar laddningseffekter upp till 600 kW, för ultrasnabb laddning. Med ABBs laddningsteknik som komplement i laddningscykeln, är det möjligt att uppnå laddningstider kortare än 15 minuter. Snabb laddning är en avgörande faktor för batteridrivna industrifordon, som är i drift dygnet runt.
Allmänt ska tilläggas att ABBs digitala applikationer baseras på avancerade mjukvarulösningar för ökad produktivitet och kan integreras med befintlig utrustning och teknik. Så är ABB Ability MineOptimize en digitaliserad portfölj för kompletta elektrifierings-, automatiserings- samt digitala lösningar och branschspecifika produkter och livscykeltjänster som redan idag förbättrar energieffektiviteten och produktiviteten samt optimerar CAPEX och OPEX för dagbrotts- och underjordsgruvor över hela världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title