Annons

ABB investerar tungt i lösningar för storskaligt framställt ”grönt” väte

Dagen mest spännande nyhet inom hållbar energi handlar om det igår signerade avtalet mellan ABB och kanadensiska Hydrogen Optimized (HOI). Det senare bolaget är en teknologiinnovatören som utvecklat lösningar för grön väteproduktion i stor skala. Avtalet inkluderar en investering av ABB i Key DH Technologies (KEY), moderbolag till HOI, som satsar hårt på att accelerera det snabbt framväxande segmentet för produktion av grönt väte baserat på storskalig arkitektur. De ekonomiska villkoren för avtalet avslöjades inte.
Undertecknandet följer de två företagens demonstration av respektive gröna väteteknologier vid den tysk-kanadensiska Atlantic Renewable Hydrogen Expo den 23 augusti 2022 i Stephenville, Newfoundland, med deltagande av både Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.
Vätgas som produceras med låga till noll koldioxidutsläpp är allmänt erkänt som väsentligt för att uppnå nettonollutsläpp till 2050.

Genom att påskynda det strategiska samarbetet mellan ABB och HOI som först lanserades 2020, främjar de två företagen utbyggnaden av ekonomiska storskaliga produktionssystem för grönt väte. Lösningarna kan komma att få stor betydelse för koldioxidtunga industrier som energi, metaller, cement, verktyg, ammoniak, gödningsmedel och bränslen för flygplan, fartyg, lastbilar och järnvägar.

I detta kommer företagen kommer att utnyttja sina respektive kapaciteter och resurser för att snabbt kommersialisera HOIs patenterade RuggedCell högeffekts vattenelektrolysteknik för världens största gröna väteanläggningar. Vattenelektrolys är processen att använda elektrisk energi för att dela vatten i väte och syre. RuggedCell-teknologin omvandlar förnybar el som vattenkraft, solenergi och vindkraft till grönt väte för industrin.

Rigorös validering
– Vi ser fram emot att bygga vidare på våra företags tvååriga samarbetsrelation för att utöva den enorma globala möjligheten med grönt väte, säger Joachim Braun, divisionschef, ABB Process Industries. Efter en rigorös validering av RuggedCell-teknologin är vi övertygade om att den, i kombination med ABBs högeffektslikriktare, kan bli en kategoriledare inom det storskaliga gröna vätgassegmentet. Våra kompletterande teknologier kommer att stärka det Hydrogen Optimized värdeerbjudandet och påskynda kommersialiseringen av RuggedCell.
– Det här avtalet positionerar oss för framgång i det storskaliga segmentet med kunder som kräver installationer i hundratals megawatt till multi-gigawatt, säger Andrew T. B. Stuart, VD och koncernchef för KEY och HOI. ABBs globala fotavtryck, kommersiella relationer och tekniska ledarskap inom högeffektslikriktare, distribuerade styrsystem och tillverkningsautomation ger oss marknadsräckvidden och kapaciteten för att uppnå vårt företags mål.

Siktet inställt mot 3100 gigawatt år 2050
Den globala elektrolysatorkapaciteten kommer att nå uppskattningsvis 3 100 gigawatt år 2050, enligt en rapport från juni 2022 publicerad av DNV. Gruppen förutspår att elbaserat grönt väte kommer att vara den dominerande formen av väteproduktion i mitten av detta århundrade, och står för 72 procent av produktionen.

Intäkterna från ABB:s investering i KEY, som leds av ABB Technology Ventures (ATV), kommer att användas för att främja HOIs utveckling av immateriella rättigheter, bygga upp företagets kapacitet för ökad affärsaktivitet och införa automatiserad tillverkning och robotik. Detta kommer att påskynda utbyggnaden av tillverkning av elektrolysatorer i gigawatt-skala.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title