Annons

ABB slutför digitaliseringsprojekt av smältverk ihop med ledande stålföretag

Genom projektet, som slutfördes enligt tidsplanen i mars 2021, har ABB förbättrat produktiviteten och energieffektiviteten för stålsmältverk genom att utveckla en lösning för driftoptimering, inklusive skänk- och kranspårningssystem, kranplaneringssystem och modeller för termisk förlust, för att förutsäga måltemperatur för skänkugnar och säkerställa korrekt temperatur vid gjutaren. Detta förväntas öka företagets EBITDA-vinst med omkring 2 miljoner dollar per år genom fyra procent högre gjuthastigheter, tidsbesparingar med en arbetsdag per månad, och ytterligare produktionsmängd motsvarande 24 000 ton per år.

REALTIDSSPÅRNING AV STÅLSKÄNKAR
Anläggningen har nu realtidsspårning av stålskänkar för processynkronisering och bättre underhållsplanering. I det större perspektivet leder den lägre energiförbrukningen till färre förbrukningsvaror per sats och därmed lägre koldioxidavtryck med mindre koldioxidutsläpp per producerat ton stål. Automatisk spårning och schemaläggning ökar personalens säkerhet eftersom de avlägsnas från produktionsområdet under kran- och skänkrörelser. Planeringslösningen resulterar också i färre avbrott genom att säkerställa att rörelserna synkroniseras enligt processkraven.
Det är ett exempel på hur man kan övervinna en av de största utmaningarna som dagens ståltillverkare ställs inför, nämligen att upprätthålla de optimala temperaturer som krävs för att tillverka smält stål och samtidigt balansera höga elenergikostnader. Att säkerställa rätt temperatur vid rätt tidpunkt är, tillsammans med andra parametrar i smältstålet, direkt avgörande för stålets kvalitet och för produktiviteten. ABB:s lösning med Industry 4.0 minimerar temperaturöverhettning och termiska förluster. Det här resulterar i högre gjutningshastigheter med cirka fyra procent liksom förbättrad produktivitet, energieffektivitet och stålkvalitet.

GENERERADE SNABB AVKASTNING
– Vi förlitade oss på den metallurgiska expertisen hos ABBs Metals-team. De visade för oss att den digitala lösningen kunde integreras i vår komplexa anläggning med alla olika driftrutiner, säger Gajraj Singh Rathore, VD för JSW Steel. Siffrorna och resultaten från testningen demonstrerades och vi kunde se möjligheten att öka produktiviteten, förbättra energieffektiviteten och generera en relativt snabb avkastning på investeringarna också.
– Vår data från prestandatestningen har visat på en betydande ökning av överhettningsefterlevnad, som motsvarar tidsbesparingar på mer än nio timmar per månad och nästan 2 000 extra producerade ton per månad, säger Amit Kumar Chakraborty, projektledare för Metals på ABB.

Ytterligare fördelar med skänkspårningssystemet är minskade fördröjningar i ljusbågsugnen, minskning av elektrod- och strömförbrukningen i skänkugnen och minskning av kiselavvikelser i varmvalsade spolar som produceras av plattor från stränggjutaren.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title