Annons

ABBs MES-lösning i central roll när globalt pappers- och massaföretag digitaliserar produktionen

Projektmålen inkluderar också bättre utnyttjande av material och lager, minskade produktionskostnader och ägande, och minskad miljöpåverkan genom att öka dess hållbarhetsprestanda.

KRAFTFULL GLOBALT DISTRIBUERAD PLATTFORM
Sappis egna IT-team kommer att kunna distribuera lösningarna antingen i samarbete med ABB eller oberoende i vissa fall, för att maximera användarens acceptans och support. Detta gör det också möjligt för Sappi att bidra till den fortsatta utvecklingen av sin MES-plattform.
– För Sappi är detta ett viktigt globalt IT-initiativ som kommer att driva anpassningen till vår Thrive25-vision genom att införa toppmoderna system som gör att Sappi kan blomstra när framtiden utvecklas, säger Jeff Wright, projektledare och CIO för Sappi i Nordamerika, ooch tillägger:
– Vi samarbetar med ABB på grund av deras demonstrerade engagemang för massa- och pappersindustrin, deras beprövade tekniska lösningar och globala team, liksom deras tydliga strategier för framtida investeringar och förbättringar av MES-lösningar.

TRANSPARENS I HELA VÄRDEKEDJAN
Jeff Wright konstaterar vidare att man uppskattat ABBs engagemang för ett partnerskap med Sappi.
– Det stöttar vår önskan att utveckla vår operativa prestanda inte bara under detta fleråriga genomförande utan även därefter, och var också nyckeln till vårt beslut att välja ABB.
Från ABBs sida säger Steve St. Jarre, ”Global Business Development Manager” Sappis digitala transformationsresa kommer att förverkliga högt satta operativa mål.
– Vårt MES-system kommer att ge transparens genom hela värdekedjan och inkluderar optimering av materialflödet och hög spårbarhet i massafabrikerna; allt sånt som krävs för att Sappi ska kunna producera rätt kvantitet och kvalitet för alla sina produkter till lägsta kostnad för optimerad drift.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title