I årets upplaga av globala storkonsulten Accentures ”Technology Vision-rapport” slår man fast att de företag som använder teknik för att bemästra förändringen kommer att definiera framtidens företagande. Klart är också att det går undan i svängarna. ”Den globala pandemin har haft en snabbspolande effekt mot framtiden,” säger Joel Hofgren, ansvarig för Cloud Infrastructure & Engineering på Accenture Sverige. Tekniken har förändrat våra förväntningar och beteenden och skapat en helt ny verklighet att förhålla sig till. Digitala tvillingar – virtuella kopior av verkliga föremål som underlättar tester, utvärderingar och förbättringar – är inslag i denna nya verklighet. Företag kan nyttja denna teknologi för att skapa levande modeller av fabriker, försörjningskedjor och produktlivscykler. Att föra samman data, mänsklig- och artificiell - intelligens för att återskapa den fysiska världen i ett digitalt utrymme kommer att skapa nya möjligheter att förändra, samarbeta och förnya processer.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − sex =