Annons

Accenture-studie: ”Ledarskap avgörande när alla företag blir teknikbolag – investeringar i digitala tvillingar ökar”

Rapporten “Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth”, visar hur ledande företag har lyckats komprimera ett decennium av digital förändring till bara ett eller två år. Genom att förlita sig på en stark digital profil för att anpassa och förnya sitt erbjudande, har intäkterna för dessa företag växt fem gånger snabbare än för deras konkurrenter. Vilket är en avsevärd ökning från hur det såg ut mellan 2015 och 2018 då intäkterna bara ökade två gånger så snabbt. Enligt rapporten har detta resulterat i att en mängd företag just nu tävlar om att förnya sig med hjälp av teknisk innovation.
– Många organisationer tog sats för att använda teknik på ett extraordinärt vis i syfte att hålla verksamheten flytande – på ett sätt som man inte tidigare trott var möjligt – medan andra stod handfallna inför den bittra verkligheten och saknade de digitala verktyg som krävdes för att vända den negativa utvecklingen, säger Hofgren, och fortsätter: ”Vi står inför en unik möjlighet att använda denna teknologiska revolution till att förvandla framtidens affärslandskap.”

– Vi står inför en unik möjlighet att använda denna teknologiska revolution till att förvandla framtidens affärslandskap, säger Accentures Joel Hofgren.

MER ÄN 6 200 FÖRETAGSLEDARE OCH IT-CHEFER DELTOG
Över 6,200 företagsledare och IT-chefer deltog i undersökningen. 92% av respondenterna uppgav att deras organisation redan satsar på innovativa lösningar och genomförande av dessa i år. 91% anser att företag som ska hävda sig i framtiden måste vara med och definiera den.
Rapporten belyser att det nya digitala landskapet kräver att företag lär sig bemästra förändring. Accenture har därför identifierat tre områden att fokusera på: Det första är att inse att ledarskap även kräver tekniskt ledarskap. I en era där konstant förändring har blivit vardag, räcker det inte att ”följa” utvecklingen. Framtidens ledare är de som låter den nya tekniken utgöra en del av affärsstrategin. För det andra så kan inte ledare invänta det nya normala, utan behöver vara delaktiga i att skapa nya affärsmodeller och sätt att hantera innovativ teknik. Slutligen kommer ledare och företag behöva ta ett större ansvar som globala medborgare, och medvetet tillämpa teknik för att skapa positiva effekter som sträcker sig bortom den egna organisationen.

FEM TRENDER SOM MÅSTE HANTERAS
Rapporten har identifierat fem trender som företag kommer att behöva hantera under de närmaste tre åren för att påskynda och hantera förändring:
• Bygg en IT-arkitektur för framtiden – En ny typ av IT-konkurrens håller på att växa fram – där företag behöver bli konkurrenskraftiga med hjälp av förbättrad systemarkitektur. Men att bygga och använda den mest konkurrenskraftiga teknikstacken kräver ett nytt sätt att se på teknik, där företag förenar affärs- och teknikstrategier. 85% av de tillfrågade i undersökningen tror att deras organisations förmåga att generera affärsvärde i allt högre grad kommer att baseras på begränsningar och möjligheter i systemarkitekturen.

Digitala tvillingar är digitala, virtuella kopior av verkliga föremål som underlättar tester, utvärderingar och förbättringar.

• Kraften av digitala tvillingar – Digitala tvillingar är digitala, virtuella kopior av verkliga föremål som underlättar tester, utvärderingar och förbättringar. Företag kan nyttja denna teknologi för att skapa levande modeller av fabriker, försörjningskedjor och produktlivscykler. Att föra samman data, mänsklig- och artificiell – intelligens för att återskapa den fysiska världen i ett digitalt utrymme kommer att skapa nya möjligheter att förändra, samarbeta och förnya processer. 65% av de tillfrågade cheferna i undersökningen förväntar sig att deras organisations investeringar i intelligenta digitala tvillingar kommer att öka under de närmaste tre åren.

• Demokratiseringen av teknologin – Tekniken blir demokratiskt tillgänglig för alla anställda. Nu kan varje anställd vara en innovatör som optimerar arbetet, löser problem och navigerar i verksamheten och göra anpassningar utifrån skiftande behov. 88% av cheferna tror att demokratiseringen av teknologin blir avgörande för att skapa innovation i hela organisationen.

Det är dags att förvandla distansarbete till en fördel genom att ompröva hur organisationen ser ut.

• Den flexibla kontorsmiljön – När vi nu kan ha en flexibel arbetsplats skapas en frihet att kunna arbeta var som helst – oavsett om det är hemma, på kontoret, flygplatsen, partnerns kontor eller någon annanstans. Det är dags att förvandla distansarbete till en fördel genom att ompröva hur organisationen ser ut och vad den kan uppnå med en hybrid av klassisk och virtualiserad organisation 80% av respondenterna var överens om att ledande organisationer kommer att börja skifta policy från ”ta med din egen enhet” till ”ta med din egen arbetsmiljö”.

• Från jag till vi – Den globala störningen som COVID-19 innebär tvingar företag att omvärdera sina partnerskap. Multipartsystem möjliggör en delad datainfrastruktur mellan individer och organisationer som driver effektivitet och bygger nya affärs- och intäktsmodeller. De inkluderar t.ex. blockchain, distributed ledger, distribuerade databaser och en mängd av andra tekniker och funktioner. Ett system som består av flera parter kan hjälpa företag att skapa bättre anpassningsförmåga, få dem att upptäcka nya sätt att utmana sin marknad på; och sätta en ny standard för verksamheten. 90% av de tillfrågade cheferna säger att system bestående av flera parter kommer att göra det möjligt för deras ekosystem att få en mer motståndskraftig och anpassningsbar grund att stå på.

Att prioritera teknikinnovation som svar på en snabb förändring har aldrig varit viktigare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title