Annons

Addnode går som tåget och PLM-delen är DRIVMOTORN

IT-koncernen Addnode går som tåget. När bolaget nu redovisar sitt andra kvartal 2018 framgår att både vinst och omsättning ökar ordentligt. Vinsten steg med hela 88 procent till 62 miljoner (från 33), samtidigt som omsättningen gick upp med 22 procent till 717 miljoner (från 588).
Koncernchefen, Johan Andersson, kunde också konstatera att det är bolagets PLM-ben som är lokomotivet i tillväxten. Medan Design Management-enheten ökade omsättning och vinst med 17 procent (till 245 miljoner) respektive 54 procent (till 20 miljoner i vinst) och Process Management-benet med 14 procent (till 192 miljoner i omsättning) och 25 procent (till 24 miljoner i vinst), steg PLM-divisionens motsvarande siffror med 39 procent (till 285 miljoner) respektive 127 procent (till 25 miljoner i vinst).

Klart är att den affär för några år sedan – som initierades av tidigare koncernchefen, Staffan Hanstorp, och Techniabasen, Jonas Gejer – där man köpte tyska Transcat visat sig vara en fullträff. Med kompletterande förvärv av flera andra PLM-bolag i bl a Holland och Storbritannien har man idag fått till en synnerligen slagkraftig PLM-division. TechniaTranscat är till och med världens största världens största s k ”value solution partner” till den globalt största PLM-utvecklaren, Dassault Systemes (DS). De senare är framför allt kända för CAD-mjukvarorna CATIA och SOLIDWORKS och PLM-plattformen 3DEXPERIENCE.
Detta är också mjukvaror som TechniaTranscat säljer, distriburerar och konsulterar kring. Men man har också inom bolagets fyra väggar egna programvaror och lösningar som inte bara effektiviserar implementationen och driften av dessa Dassaultlösningar, utan som i vissa fall också säljs av DS till andra kunder.
Andra bitar som är betydelsefulla för TechniaTranscats framtida utveckling är att man har lösningar och samarbetspartners inom områden som simulering – simulering och analys är en av de viktigaste framgångsnycklarna i digital produktframtagningsutveckling – liksom IoT.

Om Symetris roll. Inom Addnodekoncernen är egentligen även Design management-benet nära relaterat till PLM-området. Här är det dotterbolaget Symetri som är det främsta bolaget och den största intäktsgeneratorn. Bolaget är särskilt skickligt inom bygg- och anläggning, men har också en rad lösningar som appelerar till exempelvis tillverknings-, verkstads- och oljeindustri. Man är återförsäljare och partner till världens största CAD-företag, amerikanska Autodesk, men har – precis som TechniaTranscat – utvecklat egna mjukvaror och en omfattande kompetens på konsultområdet.

Många av de mjukvaror man använder och de projekt de förekommer i kan karaktäriseras som PLM-relaterade.

Därför har Addnode en ljus framtid. Det som ser särskilt bra ut inom Addnodekoncernen som helhet – även det tredje s k Process management-benet inkluderat – är hur väl man komponerat bolagens verksamhetsområden och verktyg. Man lever på kompetent konsulting, metodik- och projekthantering, kombinerat med försäljning av egna och andras mjukvaror i toppklass.
Det ena ger det andra i denna ”kombo”. Mjukvarorna är i sig nödvändiga som bas i alla moderna verksamheter och digitaliseringstrenden underbygger behoven. I grunden kan alla de system man säljer karaktäriseras som en slags strukturella basfunktionaliteter. Låt säga att de i runda tal täcker 75 procent av vad man tänker sig att de ska ”göra” för ett produktutvecklingsteam. Vi talar om sånt som att tillhandahålla moduler för produktdefinition, simulering, systems engineering, projekthantering, arbetsflöden, etc. Lösningar för detta finns i princip i alla de stora systemen, exempelvis inom PLM, såväl i Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-portfölj som i Siemens PLMs Teamcenter och PTCs Windchill, även om den funktionella omfattningen kan variera något. Poängen är att det är i den resterande 25-procentiga delen som lösningarnas framgång avgöras. Det som får system att fungera bra, eller mindre bra, handlar om organisation, implementation, anpassning av system till specifik verksamhet, utveckling av ”best practice”, add-ons, kopplingar till försörjningskedjorna och utbildning. Först när detta sitter på plats får man den vassa udd som ett bra systemstöd kan ge i produktframtagningen.
Det är i detta en spelare som Addnode positionerat sig mycket väl. Inte minst då när det gäller tillgängliga likvida medel för kommande förvärv. Per den 30 juni hade bolaget 523 miljoner i likvida medel.

Några nyckettal för Addnodes andra kvartal 2018. När det gäller den senaste kvartalsrapporten ser en sammanfattning av det andra kvartalet, april-juni 2018, ut så här:

 •  Nettoomsättningen ökade till 717 (588) miljoner, en tillväxt med 22 procent.
 •  EBITA ökade till 62 (33) miljoner, en EBITA-marginal på 8,6 (5,6) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 39 (15) miljoner, en rörelsemarginal på 5,4 (2,6) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 28 (8) miljoner kronor.
 •  Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,91 (0,26) kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 27 (-20) miljoner kronor.

För FÖRSTA HALVÅRET 2018 ser siffrorna ut så här:

 •  Nettoomsättningen ökade till 1 454 (1 207) miljoner kronor, en tillväxt med 20 procent.
 •  EBITA ökade till 129 (85) miljoner, en EBITA-marginal på 8,9 (7,0) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 83 (50) miljoner, en rörelsemarginal på 5,7 (4,1) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 57 (34) miljoner.
 •  Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,86 (1,12) kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 232 (160) miljoner kronor.

LÄSTIPS för den som VILL VETA MER.
Missa inte PLM&ERP News analys: ”Accenture, TechniaTranscat och hur nya teknologier förändrar marknaden för tjänsteföretagen inom PLM och ERP” (klicka på rubriken för att länkas till artikeln)
Delar av artikeln finns på svenska på vår egen sajt, medan den kompletta analysen är publicerad på engelska (skriven av PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell) på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken nedan för att läsa den engelska kompletta artikeln: A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title