Annons

AI från Sandvik kring prediktivt underhåll kan öka maskintiden med 15 procent och minska kostnaderna med 20 procent

Prediktivt, eller förebyggande, underhåll är ett av de kanske intressantaste och mest näraliggande områdena där AI, artificiell intelligens, kan spela oerhört viktiga, effektivitets-ökande roller. Det vet man inom verkstadskoncernen Sandvik och satsningarna på detta är rejäla. I artikeln diskuterar Rahul Kedia kring detta; han är chef för Sandvik Artificial Intelligence and Automation Center for Enablement (CFE).
- Vi investerar betydande resurser i utveckling och implementering av AI-baserade system. Dels har vi förvärvat många branschspecifika mjukvaruföretag som är pionjärer inom AI, dels investerar vi organiskt betydande resurser i utveckling och implementering av AI-baserade system, säger han i en artikel på Sandviks sajt.
Ett bra exempel på prediktiv AI är Sandviks tjänst ”Remote Monitoring Service”.
- Vi använder i detta AI för att identifiera när en maskin är på väg att misslyckas, säger Esa Mattila, ansvarig för Global Productivity and Reliability Center inom Sandvik Mining and Rock Solutions.
Mer specifikt pekar han på ”Remote Monitoring Service”, som var de första betydande AI-aktiverade tjänsterna som Sandvik etablerade. Tjänsten används för prediktivt underhåll och utnyttjar ett upplägg med avancerade analytiska AI-modeller för att identifiera problem i gruvutrustning innan de uppstår, vilket gör det möjligt för gruvoperatörer att förhindra fel.
- Vi alertar användarna på det som upptäckts och dem sedan att utföra vissa inspektioner för att fixa till problemet redan det innan det uppstår. Förutom att förutsäga vad som kommer att misslyckas beskriver vi sålunda också vad som ska göras.
I grunden handlar detta AI-exempel på att koppla upp maskiner och skicka data till molnet. Detta är i sig inget ovanligt. Men poängen med Sandviks modell är förmågan att förstå data genom AI-modeller i stor skala och ge kunden exakt och snabb insyn om vad som kommer att hända och vad som behöver göras: ”Det är revolutionerande," säger Mattila.
- Precis, när maskinerna går sönder sällan kan de användas mer och de förbrukar färre reservdelar. Genom att analysera de förbättringar som tjänsten innebar för en kund ökade utnyttjandet av maskiner med 15 procent och kostnaderna för att använda utrustningen minskade med 20 procent. Det är en enorm förbättring, tillägger han.
- Kundupptaget av Remote Monitoring Service ökade med 50 procent förra året. Och vi ser nu att det ökar ytterligare, tillägger Mattila. Över 700 maskiner övervakas i dagsläget i över 50 gruvor.
Men hur ser Sandvik allmänt på sina AI-satsningar?

Utvecklingen av industriella AI-lösningar, artificiell intelligens, är tveklöst ett av dagens mest intensivt växande verksamhetsområden. På kort tid har AI seglat upp som den kanske mest kritiska punkten för de aktörer på den industriella arenan som tagit sikte på att positionera sig som ledande framtidsspelare. Svenska verkstadskoncernen Sandvik är inget undantag och man gör idag alltså stora satsningar för att behålla och förstärka sin globala spetsplats.

Rahul Kedia: Fokus på avancerad teknik
Satsningen är i sig inget nytt, bolaget har forskat och utvecklat artificiell intelligens (AI)-kapacitet i många år, men takten ökar. En indikation på detta är utnämningen förra året av Rahul Kedia till chef för Sandvik Artificial Intelligence and Automation Center for Enablement (CFE). Han konstaterar i artikeln på Sandviks sajt att det fokus som verkstadskoncernen nu har på avancerad teknik manifesteras på flera sätt.
– Vi investerar betydande resurser i utveckling och implementering av AI-baserade system. Sandvik har i detta förvärvat många branschspecifika mjukvaruföretag som är pionjärer inom AI, säger Kedia men pekar också på den organiska utveckling som kommer som ett resultat av betydande investeringar och resurser i utveckling och implementering av AI-baserade system. Han fortsätter: ”Vi anställer dataingenjörer, datavetare och andra yrkesmän som arbetar med olika AI-baserade utvecklingar. Och genom etableringen av AI och Automation Center for Enablement förra året möjliggörs och påskyndas användningen och införandet av AI och automation över Sandviks affärsområden och divisioner.”

CFE arbetar i nära samarbete med de olika affärsområdena och divisionerna och fokus ligger på att möjliggöra och stödja dem att utveckla tjänster och produkter som genom AI och automation kommer att förbättra effektiviteten och produktiviteten för kunderna, och i slutändan generera nya intäktsströmmar. ”CFE spelar en avgörande roll genom att tillföra expertis, färdigheter, kompetens och kunskapsdelning från andra liknande initiativ inom Sandvik, säger Kedia.

Flera sätt att utnyttja och skapa vinster med AI
Förutom att förutsäga utrustningsfel, påpekar Kedia i artikeln på Sandviks sajt, att AI givetvis kan användas på många andra sätt för att förbättra användarnas effektivitet och produktivitet.
– AI kan exempelvis optimera produktionsprocesser, förbättra energieffektiviteten och förbättra supply chain management. Det kan också hjälpa kunder att identifiera nya möjligheter för tillväxt och innovation, kommenterar han saken.

Men det finns mer, AI användas för att alltmer automatisera operationer. Ju mer data som lagras, desto mer kan artificielll intelligens användas för att automatisera saker.
– Att vara i framkant av AI hjälper redan några av våra kunder att förbättra sin produktivitet, hävdar Kedia.
I artikeln noteras också att CFE har kommit till stånd efter ett arbete med att utveckla Robotics Process Automation; automation av enkla uppgifter som var repetitiva till sin natur och hade en fördefinierad algoritm.
– Vi har senare lagt till ny teknik som intelligent dokumentbehandling och konversations-AI, säger Kedia.

Vi använder AI för att identifiera när en maskin är på väg att misslyckas, säger Esa Mattila, ansvarig för Global Productivity and Reliability Center inom Sandvik Mining and Rock Solutions.

Från konventionell till intelligent processautomation
Slutligen fokuserar CFE på bland annat att gå från mer konventionell automation till intelligent processautomation och end-to-end affärsprocessautomation.
– Detta möjliggörs genom designtänkande och workshops för snabb processskanning med företag för att förstå deras största utmaningar, förklarar Kedia och tillägger att man för närvarande stödjer en anläggning i USA för att utvärdera mer än 500 processer.
Allt i akt och mening att förstå om det är möjligt att automatisera en del av processen eller hela processen.

Även om automatiserade processer kan orsaka oro för vissa människor angående jobbens framtid, påpekar Esa Matilla att AI-aktiverade tjänster gör arbetsmiljön säkrare eftersom det hela tiden finns bättre förståelse för vad som händer.
– Det minskar sannolikheten för katastrofala faror, säger han. Och med AI kan vi automatisera processerna så att vi i realtid kan identifiera vad som händer härnäst och se till att resurserna och verktygen finns tillgängliga för människor att utföra sina uppgifter mer effektivt. Det gör i slutändan processer säkrare, mer hållbara och effektivare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title