Annons

AI & hybrida molntjänster: Därför lägger IBM 24 miljarder på pusselbitarna från Software AG

Om KÖPET av SOFTWARE AGs STREAMSETS- och WEBMETHODS-plattformarna. Kampen om att positionera sina rörelser i förhållande till AI-boomen går vidare med full kraft. I veckan blev ytterligare en storaffär klar inom AI, artificiell intelligens, och hybrida molntjänster: Det är IBM som stärker sin portfölj med köpet av två integrationsplattformar från Software AG för 2,13 miljarder euro, motsvarande 24 miljarder kronor. Därmed lägger man vantarna på Streamsets- och Webmethods-plattformarna.
Det var så sent som i oktober i år som Software AG lanserade Streamsets och Webmethods som grunder i bolagets ”super Ipaas-upplägg.” Förkortningen iPaaS står enligt analytikern Gartners definition för "integration Platform-as-a-Service", på svenska alltså integrationsplattform som en tjänst.” Den här domänen har vuxit i takt med att integration blivit allt mer kritiskt för de i organisationerna som arbetar utanför IT, vilket normalt kräver att företagens integrationslösningar blir mer mångsidiga och samtidigt mer tillgängliga för en större delar av arbetsstyrkorna.
Målsättningarna för bra iPaaS kan beskrivas som lösningar vilka lyckas utveckla enhetliga applikations- och dataintegrationsplattformar med högklassiga APIM-funktioner, där det senare står för Application Programming Interface Management. Med en vass sådan plattform blir det möjligt för företag att integrera och automatisera alla teknologier och processer, samtidigt som de maximerar kostnads- och tidsbesparingar.
Hur långt Software AG hunnit i detta efter Gartners senaste iPaaS-kvadrant (januari 2023) återstår att se när den nya kvadranten kommer i januari 2024. Klart är emellertid att bolagets lkösningar då i januari 2023 bedömdes ligga utanför Gartners magiska ledarkvadrant, som istället toppades av Oracle/SnapLogic, Workatos, SAPs och Microsofts lösningar. Oracle var bäst vad avser sammanvägningen av förmåga att exekvera och vision, medan SAP var bäst av alla på enbart vision. Men som sagt efter lanseringen i oktober av Software AGs ”super Ipaas-upplägg,” kan bilden bli en annan i januari. IBM brukar ju vilja ha lösningar på världsledande nivå.

I ett pressmeddelande noterar IBM hur som helst att, ”Streamsets och Webmethods är bland de teknikledande inom applikations-integration, API-hantering och dataintegration.”
Investeringsmässigt verkar också domänen ha den karaktäristika som passar IBM: Analytikern IDC förutspår exempelvis att den globala marknaden för integrationsprogramvara kommer att överstiga 18,0 miljarder dollar 2027 med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 16,1 procent.

Gartners 2023 kvadrant avseende iPaaS Enterprise. Hur kommer 2024-kvadranten att se ut? Klart är att Software AG i oktober släppte sin nya ”super iPaaS-vision”, som har potentialen att föra upp den som äger lösningarna i ledarkvadranten.

En nyckel för effektiv distribution av AI
IT-jätten noterar vidare i pressrelesen att, ”när företag påskyndar sin digitala omvandling blir lösningar för applikations- och dataintegration nyckeln till att modernisera applikationer och distribuera AI effektivt i hela företaget.”

Från Software AGs sidan konstaterar en nöjd CEO, Sanjay Brahmawar:
– IBM är det perfekta hemmet för Webmethods och Streamsets, de produkter som är kärnan i vår ”super iPaaS-vision”. I kombination med IBMs globala storlek och fokus på hybridmoln och AI kommer våra medarbetare att få en fantastisk möjlighet att utvecklas samtidigt som de hjälper företag över hela världen att få ut det mesta av sina applikationer och data.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title