Annons

”AI-kriget har bara börjat” – branschexperten Maciej Zawadziński om tech-trender 2023

2022 blev ett dramatiskt år i teknikvärlden. Flera länder utfärdade domar om att Google Analytics bryter mot GDPR, 5G hade ett rejält uppsving och vidareutveckling av molntjänster var aktuellt för många. Under året började även AI-tjänster och cybersäkerhet smyga sig upp till höga nivåer i folks medvetande. Men om 2022 blev dramatiskt i tech-världen är det bara i startfasen av vad som komma skall.
- AI-kriget har bara börjat, säger branschexperten Maciej Zawadziński, VD på Piwik PRO, som i dagens artikel listar tre trender för 2023 som sticker ut lite extra och därför får mycket utrymme.
2023 blir ett fortsatt händelserikt år för tech-branschen, konstaterar han och pekar ut övergången till en integritetsvänlig datainsamling, tillsammans med cybersäkerhet och AI-tjänster, som de mest utmärkande.
- Ett hett ämne som är på tapeten just nu är nedläggningen av den populära och välanvända analystjänsten Google Universal Analytics, även kallad GA3, som sker i juli 2023. Avvecklingen av GA3 och den medföljande övergången till Google Analytics 4 eller en alternativ analystjänst innebär många saker för företagen, säger han. Vilka då?

Avvecklingen av GA3 och den medföljande övergången till Google Analytics 4 kommer att föra med sig att sedan tidigare insamlade data kommer försvinna och data kommer börja samlas in på nytt, fortsätter Zawadzińsk, och tillägger att nyheten om att GA4 inte är bakåtkompatibel har mötts av många arga miner, på bland annat Twitter.
– Detta är en ypperlig möjlighet för företagen att göra om och göra rätt. I och med att övergången innebär att företagen måste omstrukturera och etablera sin datainsamling på nytt kunde bytet av analystjänst inte komma vid ett mer passande tillfälle. Företagen borde i stället välja ett integritetsvänligt alternativ som möjliggör en säker datainsamling med kundens integritet i fokus, säger Maciej Zawadziński, förespråkare för integritetsrättigheter på nätet och vd på Piwik PRO.

Ökat intresse för cybersäkerhet
I samband med oroligheter i omvärlden blir cybersäkerheten allt viktigare, vilket gäller för både privatpersoner och företag. I dag är det många som oroar sig för cyberrisker. En undersökning av PWC visar att företagens budget för cyberskydd ökade kraftigt under 2022 med molnsäkerhet, ramverk för informationsstyrning och hanteringsprocesser för risker med tredje part högt prioriterat.
– I och med alla oroligheter i världen är cybersäkerheten viktigare än någonsin. Många företag har en slarvig hantering av personuppgifter. Skulle de hamna i fel händer är risken för cyberbrott stor. Vi ser att det nu är viktigare än någonsin att stärka integriteten i alla led, säger Maciej Zawadziński.

AI-tjänsterna blir allt mer avancerade
AI-tjänster står under konstant utveckling och blir alltmer avancerade, vilket kan vara behjälpligt för företag, men även medföra farhågor. Idag råder det många diskussioner kring de risker som medföljer de allt fortväxande AI-tjänsterna. En fråga är hur företagen kan garantera att användarnas personliga integritet hanteras på rätt sätt när de har att göra med teknik utan medvetande?

Popularitet och nyfikenhet av användningen av AI-tjänster har ökat bland företag och privatpersoner, så som den avancerade chatboten ChatGPT som på olika språk kan föra en dialog. Med Microsoft som delägare kommer ChatGPT sannolikt etablera en mängd nya användningssätt och -områden under året, och det har redan fått Google att försöka hänga på. Just nu jobbar de med lanseringen av deras egen AI-tjänst Bard.
– Räkna med att AI-kriget bara har börjat, vilket innebär att vikten av att ha integritetsfrågor i åtanke blir allt större, avslutar Maciej Zawadsiński på Piwik PRO.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title