Annons

AKADEMISKT: Nya kunskaper om metallisk grundmassa optimerar gjutkomponenter

I sin doktorsavhandling ”The role of primary austenite morphology in cast iron”, från Tekniska högskolan, Jönköping University, har Juan-Carlos Hernando tagit fram ny kunskap om hur sambandet mellan den metalliska grundmassan och de mekaniska egenskaperna kan användas för att optimera gjutkomponenter.

Gjutjärnsprodukter används i många industriella applikationer, till exempel lastbilsmotorer. Materialet (gjutjärn) bildas huvudsakligen av en metallmatris (järn) med inbäddade grafit (kol) partiklar. Den metalliska grundmassan är huvuddelen av metallmatrisen, och dess form är avgörande för materialets mekaniska egenskaper.

– Ökar vår förståelse av rollen som primär metallisk grundmassa i gjutjärn, säger Juan-Carlos Hernando.

Ger mer exakta modeller
Den lokala stelningstiden varierar med olika tjocklek på såväl gjutstycke som formmaterial vilket ger stora variationer i mikrostrukturens grovlek. Denna mikrostrukturvariation leder till väsentliga skillnader i mekaniska egenskaper inom ett gjutstycke med komplex geometri.
– Detta arbete ökar vår förståelse av rollen som primär metallisk grundmassa i gjutjärn genom att visa effekten av dess form, grovlek och mekaniska egenskaper, säger Juan-Carlos Hernando.
Att förbättra kunskapen om den metalliska grundmassan i gjutjärn hjälper oss att skapa mer exakta modeller för att förutsäga materialets produktion och egenskaper. Detta kommer till exempel att hjälpa bilindustrin att skapa komponenter till motorer av starkare material med lättare konstruktioner som uppfyller miljöregler om utsläpp och genererar mindre avfall under produktionen.

Juan-Carlos Hernando har sedan tidigare en femårig examen i industriell teknik med civilingenjör i maskinteknik från University of Madrid (UPM) – Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) i Spanien.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title