Annons

ANALYTIKERBERÖM till Eurosteps ShareAspace iAIM-lösning: ”Täpper till ett informationsgap inom BIM”

CIMdata-kommentarens viktiga ”take aways” ser ut så här:

• Byggnader, infrastruktur och andra liknande fysiska tillgångar är designade och konstruerade av AEC/EPC-företag men ägs och drivs vanligtvis (Owners/Operators) av andra organisationer. Detta leder till ett typiskt datadilemma: för mycket data som ofta inte är korrekt data eller semantiskt korrekt för att vara användbar. Datastyrning är välbehövlig, vilket i sig kräver dataanpassning.

• AEC/EPC- och O/O-domänerna kämpar ofta för att leverera en komplett och korrekt informationsmodell till sina O/Os, utan tydlig vägledning från ”dataförvaltare”.

• Utan en övergripande datamodell och resulterande digital tvilling av en fysisk tillgång kämpar O/Os för att underhålla sina anläggningar, vilket gör förbättring och modernisering svår och dyrare.

• Holistiska och standardbaserade lösningar som integrerar processer över hela värdekedjan för tillgångar, samt hanterar resulterande data, är avgörande för att lösa de stora livscykelproblemen.

• Eurostep har utnyttjat sin omfattande erfarenhet av att lösa liknande samarbets- och datahanteringsproblem med lång livslängd för att skapa och leverera en integrerad Asset Information Management-lösning (AIM) baserad på deras ShareAspace PLM-lösning.

PLCS en hörnsten för Eurostep
Allmänt noterar analytikern att stödja PLCS (standardsbaserad PLM), ”har varit en hörnsten för Eurostep i många år, eftersom de flesta andra standarder endast erbjuder begränsade vyer för byggda tillgångar, och vanligtvis bara för specifika stadier av en tillgångs livscykel.”
Med ShareAspace iAIM möjliggörs anpassning online mellan datamodeller.
”Till exempel kan en IoT-sensorvarning från en utrustning utlösa en BCF-biljettuppdatering som relaterar varningen till det relaterade BIM-objektet, inklusive historik för andra omgivande BIM-objekt. ShareAspace iAIM tillhandahåller dessutom ett starkt bibliotek av organiserade datakoncept, inklusive stöd för flera öppna standarder som IFC eller ISO 81346 (en STEP-standard som definierar reglerna för referensbeteckningssystem (RDS) fokuserade på industriella system, installationer och utrustning samt industriprodukter).”

Man noterar vidare att, ”dataförvaltning hanteras också av lösningen ur en modellbaserad synvinkel snarare än ”anslutande rör” som det nuvarande tillvägagångssättet från ”Extract, Transform, and Load (ETL)” programvara.

Möjliggör högsta BIM-nivå
Eurostep rapporterar, enligt CIMdata, att de har designat ”ShareAspace iAIM för att möjliggöra den högsta BIM-nivån (dvs nivå 3, inställning av informationsenheten på objektnivå istället för filnivå). Det är den bästa mjukvarulösningen designad specifikt för att hantera vanliga data för delning och återanvändning under hela bygglivscykeln – från projektkoncept till avveckling av tillgångar.”

Flera iakttagelser är att:

  • ShareAspace iAIM har designats för att koppla ihop olika CDEer för en konsoliderad bild av en tillgångs digitala tvilling, samt för att navigera i en tillgångs information och dess modeller på många sätt, stödja datadrivna processer och leverera handlingsbar insikt.
  • ShareAspace iAIM ger också tillgång i tid för alla intressenter i ett projekt till korrekt information för snabb och exakt incidentrespons. Det bör också noteras att
  • ShareAspace iAIMs säkra dataåtkomstmetod tillåter externa organisationer att få tillgång till data baserat på dataägande och åtkomstregler. Kritiskt för byggbranschen där dussintals organisationer behöver samarbeta för att designa, bygga och underhålla en tillgång under hela livscykeln.

Analytikerns slutsatser
Tillgångsintensiva industrier har länge kämpat med en komplex värdekedja där ingen organisation har fullständig kontroll över en viss fysisk tillgång.

”AEC/EPC-företag är vanligtvis endast ansvariga för att designa, bygga och överlämna en anläggning till en O/O. Det är dessa O/Os som är ytterst ansvariga för resten av den fysiska tillgångens livscykel, som kan sträcka sig över många decennier. Tyvärr har AEC/EPC-företag ofta svårt att leverera en komplett och korrekt informationsmodell till sina O/Os, och saknar tydlig vägledning från ”data stewards”. Utan en övergripande datamodell och resulterande digital tvilling av en fysisk tillgång, kämpar dessa O/Os i sin tur för att underhålla sina anläggningar, vilket gör förbättring och modernisering svår och dyrare. Allt detta pekar på behovet av holistiska och standardbaserade lösningar som integrerar processer över hela värdekedjan för tillgångar, samt hanterar resulterande data som är avgörande för att lösa stora livscykelproblem.

Eurosteps ShareAspace iAIM-lösning har utformats för att lösa problemet med att dela tillgångsdata mellan discipliner över hela AEC/EPC-O/O-branschen och livscykeln. Liksom andra Eurostep-lösningar är ShareAspace iAIM kompatibel med ett antal viktiga data- och processstandarder. Eurostep har utnyttjat sin omfattande erfarenhet av att lösa liknande samarbets- och datahanteringsproblem med lång livslängd för att skapa och leverera en integrerad lösning för tillgångsinformationshantering baserad på deras ShareAspace-lösningserbjudande. ShareAspace iAIM är aktiverat på ShareAspace-plattformen och tillhandahåller en beprövad och prestandainriktad lösning som försöker övervinna livscykeldatautmaningarna som frodas inom AEC/EPC-O/O-branschen. Denna lösning bör övervägas av de som vill övervinna de problem som vanligtvis finns i AEC/EPC-O/O värdekedjan.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title