Annons

EAM/Produktionsunderhåll: Om visionens betydelse när HEXAGON växlar upp på resan mot APM i nya versionen HxGN EAM v12

ROLLÉNS KLOKA EAM-SATSNING. Hexagons köp av Infors EAM-mjukvara ifjol var ett smart drag av CEOn, Ola Rollén. Varför?
Frågan tarvar en förklaring och i detta fall är det visionära tänkandet en övergripande faktor av stor betydelse. Kanske t o m större än man skulle kunna tro. Den som tar sikte på att bygga ett framtidssystem lägger i detta perspektiv ett slags pussel med en visuell helhetsbild, där man steg för steg tar sikte på att fylla igen visuella ”hål” med konkreta pusselbitar. Av detta skäl köper visionären egentligen inte specifikt den ena eller den andra mjukvaran, utan snarare komponenter som funktionellt fyller igen ”hål” där pusselbitar saknas, integrerar dem och skapar nya helheter.
Detta är också en av de senaste årens viktigaste trender på många områden: holistiska lösningar, eller kapacitet att skapa mer heltäckande system kring de verksamhetsdomäner man jobbar inom. Mjukvarusidan inom industriell IT är inget undantag. Förmågan att kunna knyta ihop t ex fabriksanläggningarnas kapabiliteter, från produktutveckling, via drift, till underhåll, prestandaeffektivitet och annat, baserat på bredare systemlösningar, är modeller som har framtiden för sig.
I detta perspektiv är Hexagons förvärv av Infors EAM (idag HxGN EAM) – vilket handlar om just detta med underhåll – en viktig aspekt på smarta, intelligenta fabriksanläggningar. Man har ju redan inom gruppen, Intelligent Manufacturing- och Asset Lifecycle-divisionerna en rad lösningar för olika i intelligenta fabrikssystem ingående områden, som anläggningsdesign, simulering, CAM/CNC-mjukvaror för bearbetning, metrologi (olika former av mätning), och annat. I denna helhetsbild passar en vass, med tiden helintegrerad EAM-lösning, som hand i handske. I färdens riktning ligger numera också en allmän utveckling från EAM mot Asset Performance Management (APM, ”anläggningsprestanda-hantering”).
Klart är också att denna senare resa har satts igång. Idag lanserar Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division, sin SaaS-baserade HxGN EAM, version 12. Detta är den andra större lansering sedan Hexagon förvärvade verksamheten i oktober 2021. Vilka är det viktiga nyheterna? Här finns en uppsjö med runt 150 förbättringar, bl a då RCA (Reliability Centred Maintenance), AIP (Asset Investment Planning) och mobilappen Digital Work. Möt Peter Bynarowicz, produktchef på Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence, som kommenterar den nya versionen i dagens artikel på PLM&ERP. Klicka på rubriken under bilden för att läsa mer.

Generellt har den nya versionen, HxGN EAM v12, utökad funktionalitet inom alla områden. Som nämndes i ingressen bl a har modulen för Asset Performance Management (APM) med Root Cause Analysis (RCA) utökats, vilket möjliggör beräkningar och visualiseringar av Asset Investment Planning (AIP) med EcoSys samt ökad funktionalitet i HxGN EAM Digital Works mobilapp.

Peter Bynarowicz.

– Vi är övertygade om att den nya versionen av HxGN EAM på ett drastiskt sätt kommer att minska risken för driftstörningar och oplanerade driftavbrott, säger Peter Bynarowicz, produktchef på Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence.
– Med vårt nya RCA-system kan kunder analysera driftstörningar och diagnostisera utrustningsfel. Informationen förs in i RCM-modulen för att kunna optimera underhållet och därmed förhindra framtida driftstopp och problem. Det här är en av marknadens första RCA-lösningar som tar ett helhetsgrepp. 

Nytt grafiskt gränssnitt
Även AIP-modulen har genomgått stora och genomgripande förbättringar i v12. Ett nytt grafiskt gränssnitt gör att det nu går att visualisera kostnaden för underhållet och var investeringar bör göras i framtiden. Den nya Constraint Optimizer-motorn används här för att räkna på hur stor investering som krävs för att uppnå en viss prestandanivå på valda tillgångar.
Användare kan se resultaten av sina investeringsplaner i EcoSys där de även kan jämföra olika investeringsscenarier. Dessa AIP-förbättringar gör att det blir möjligt att säkerställa att viktiga anläggningar och utrustning ges tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna prestera på ett önskvärt sätt.

Nya funktioner i den mobila Digital Works-plattformen 
I den senaste versionen har även flera nya funktioner lagts till i Digital Works mobilplattform. Det går nu att lägga till egna tabbar som länkar till viktiga och ofta använda externa webbsidor. Kalibreringsmodulen ger ökad kontroll över mätningens precision vid avläsningar. Det går också att fånga upp och registrera information om driftstörningar och problem som sedan används i RCM-modulen.
– Vårt sätt att börja i molnet var absolut avgörande för att utveckla och leverera HxGN EAM v12. Vi har en patenterad, molnbaserad problemlösare som tillför avsevärd intelligens till vår produkt och levererar stort värde till våra kunder, säger Bynarowicz.
– Mer än 150 förbättringar har genomförts i HxGN EAM v12. Det är inte många produkter inom vårt område som kan inkludera så många förbättringar, utvecklade så snabbt och implementerade på ett så smidigt sätt. Vi är verkligen stolta över vår lösning och vi är övertygade om att den kommer att möta behoven hos våra existerande och framtida kunder.

Med siktet inställt på mer IIoT, intelligens och maskininlärning
I utvecklingsresan sikte ligger tveklöst inriktningen mot det bredare APM-området, där underhåll paras med integrerade lösningar för att vässa fabriksanläggningarnas prestanda.
I detta betyder visionen – vid sidan av bra smarta, praktiska och ekonomiska lösningar – mycket. Riktar man blicken mot denna horisont menar bolaget att HxGN EAM (tidigare Infor EAM) ska stödja organisationer i att flytta sin kritiska tillgångshantering till ett prediktivt underhållssätt när de utvecklas från EAM till APM:
”APMs grund inkluderar ett brett utbud av risk-, tillstånds- och tillförlitlighetsbaserade underhållsinstrument, IoT-sensorer (Internet of Things) och tillämpad teknik som AI (Artificiell Intelligens) och ML (Machine Learning). APM kan leverera korrekt, pålitlig data, information och strategiska insikter som inte bara kan driva dina beslut utan också garantera efterlevnad av policyer som är i linje med ditt företags investeringsplan.”

Man är inte där ännu, men en bra bit väg i en resa som egentligen aldrig tar slut. Det viktiga är att den visionära kraften finns på plats som en av flera drivmotorer vid sidan av de rent teknologiska lösningarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title