Annons

AUTOMATION: ABBs svar på hur man kan frigöra den fulla potentialen i den explosiva tillväxten av fabriksdata

Efterfrågan på automationslösningar ökar som en effekt av digitaliseringen. Skälen är flera, men viktiga faktorer är strävan mot mer hållbar tillverkning som ett svar på den globala klimatkrisen, liksom reflexer av pandemin. Ett mått på denna utveckling är att antalet sålda robotar i världen nästan tredubblats det senaste decenniet, enligt International Federation of Robotics (IFR). Det är knappast överraskande att denna ökning av automationslösningar också har lett till allt komplexare produktionsmiljöer. Än mer intressant är vad detta för med sig i form av efterfrågan på verktyg som kan hantera de explosiva ökningar av data som kommer i digitaliseringens spår. En nyckel här handlar på en övergripande nivå om hur anläggningschefer kan samla in och dra nytta av insamlade data som en biprodukt av automationen. På detta menar sig ABB Robotics ha ett svar i form av lanseringen av sin nya modulära mjukvaruplattform OptiFact.
Lösningen sägs effektivisera datainsamling, visualisering och analys i automatiserade produktionsanläggningar. Med plattformen kan användarna samla in, hantera och analysera data från hundratals fabriksenheter, inklusive ABB-robotar, för att fastställa viktiga prestandaindikatorer inklusive cykeltid och total utrustningseffektivitet (OEE). Genom att påskynda diagnostik och beslutsfattande ökar OptiFact driftskontinuiteten i produktionslinjen med mindre tekniska insatser och säkerställer att produktionen kan hålla jämna steg med kundernas efterfrågan.
- I alla branscher ser vi en dramatisk ökning av digitaliseringen av tillverkningen när företag försöker öka flexibiliteten, effektiviteten och hållbarheten i sin verksamhet mot bakgrund av förändrade konsumentbeteenden och långsiktig global brist på kvalificerad arbetskraft, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics, och tillägger: ”På ABB Robotics möjliggör vi detta skifte med mjukvaruprodukter som företagen behöver för att påskynda sin tillväxt på dagens snabbt föränderliga marknad.”

I sin pressanmälan skriver ABB att OptiFact kompletterar bolagets omfattande utbud av ledande digitala lösningar i företag av alla storlekar. Alla företag med industriproduktion påverkas av nya digitala processer och för den som vill komma snabbt framåt gäller det att kunna förverkliga dem på fabriksgolvet och lyfta driften genom att förenkla produktionen så att produktiviteten och flexibiliteten ökar.
– Med OptiFact kan fabriksoperatörer fastställa orsaken till produktionsfel och använda sig av ABBs RobotStudio Cloud för att göra justeringar av programmet och vidareutveckla robotlösningen, säger Segura. 

RobotStudios kapabiliteter en nyckel
Till saken hör att RobotStudios dator-, moln- och AR-lösningar innebär att användarna enklare kan planera och imaginera nya driftsättningar av ABBs industrirobotar – eller alternativt, anpassa befintliga robotar till nya produktionsuppgifter. Segura pekar i detta på att man i detta lägger upp innovativa funktioner på bordet, som automatisk banplanering där robotarna kan hitta de effektivaste banorna och undvika kollisioner med olika hinder.
– RobotStudio ger en äkta ”vad du ser är vad du får”-upplevelse med 99 procent noggrannhet mellan robotens digitala tvilling och den verkliga driftsättningen. RobotStudio snabbar upp design- och drifttagningstiden med upp till 50 procent, hävdar han.  

Annat relevant i sammanhanget är applikationsspecifik AI-driven programvaruteknik som ABBs ItemPicker kan erbjuda mervärden som underlättar genomförandet av robotdistributioner med förbättrad prestanda, säkerhet och kvalitet. Det verkar också rimlöigt att vass rörelsestyrning kan minska effektbehovet vid plockning och placering, som enligt ABB, kan göra arbetet 13 procent snabbare. VSLAM-teknik (visuell samtidig lokalisering och kartläggning) utnyttjar artificiell intelligens för exakt inomhusnavigering i dynamiska inomhusmiljöer.

Prestanda i flera olika produktionsmiljöer 
OptiFact har driftsatts i ett antal olika produktionsanläggningar, inklusive en högautomatiserad bilproduktionsmiljö där systemet samlar in och analyserar cykeltider för produktionsprocessen och andra nyckeltal, ger god överblick över fabriksverksamheten och kan spara upp till 25 procent av experters konsulttid. Som ett resultat har en av bolagets kunder driftsatt över 580 robotar i sin verksamhet. 

Plattformen har också visat sig värdefull för små och medelstora företag. Ett annat pilotprojekt har visat på plattformens förmåga att identifiera flaskhalsar i produktionslinjer som omfattar upp till 20 robotar. I detta fall har kundens digitala team integrerat OptiFact i sim produktionsmiljö på bara två månader från första kontakt till slutleverans. När OptiFact har driftsatts förenklade systemet datainsamlingen och visualiseringen av nyckeltal som cykeltid och PLC-larm (Programmable Logic Controller). Genom att med OptiFact åtgärda ineffektiva processer i driften ökade anläggningen produktionstiden med upp till 20 procent. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title