Annons

Automatiserat och branschanpassat: ServiceNow släpper nyutgåva av sin work flow-plattform

De förändringar vi upplevt under de senaste två åren visar tydligt att det nu handlar  om att dra nytta av nya digitala verktyg och förbättra verksamheters motståndskraft för framtida kriser.
Att modernisera arbetsflöden och processer är en av de viktigaste faktorerna för att skapa positiv förändring i detta. Nära 80 procent av företagen på Fortune 500-indexet använder ServiceNow:s plattform inom verksamheten, och ServiceNow rankades i december 2020 som det globala företaget med störst tillväxtpotential, i Fortune:s ”Future 50”-index.

De viktigaste funktionsförbättringarna i San Diego
Med San Diego vill ServiceNow hjälpa företag öka produktiviteten, öka värdet i hyperautomation och förbättra användarupplevelsen. Varje ny utgåva av plattformen, som presenteras halvårsvis, innehåller en stor mängd nya funktioner, och några av de viktigaste i San Diego är:

Next Experience, ett gränssnitt som strömlinjeformar ServiceNow-upplevelsen för de över 70 miljoner aktiva plattformsanvändarna. Det blir enkelt att få tillgång till den viktigaste jobbrelaterade informationen, oavsett applikation. Den ger en enhetlig och personifierad användarupplevelse som hjälper medarbetare att fokusera på det som är viktigast. Den kommer med ett antal nischade arbetsytor för olika yrkesroller, som CSM Configurable Workspace, Dispatcher Workspace, HR Agent Workspace, Cloud Operations Workspace, Service Operations Workspace, och Hardware Asset Manager Workspace. Exempelvis Service Operations Workspace gör det enklare för två traditionellt uppdelade funktioner, IT Operations och IT Service, att arbeta mer effektivt tillsammans med ett AI-baserat stöd.

RPA möjliggör hyperautomation
För att snabbt kunna agera utifrån förändringar på marknaden och förändringar i kunders efterfrågan behöver organisationer anamma nya digitala affärsmodeller. En vanlig utmaning är när viktiga system varit frånkopplade och beroende av öar av automations-kompetens på olika ställen i organisationen. Resultatet har blivit att digital transformation hämmats och medarbetare fortsatt med kostsamma och repetitiva arbetsmoment.

Genom att kombinera low code-baserad applikationsutveckling med artificiell intelligens, integrering och robotbaserad processautomation (RPA), är det möjligt att föra samman nya, gamla och ostrukturerade datakällor för att snabba på den digitala transformationen.

Med nya San Diego möjliggörs hyperautomation via en ny funktionalitet kallad Automation Engine. Den för samman Integration Hub med nya RPA-funktioner, för komplett automation och integration. Med App Engine, ServiceNows low code-baserade apputvecklingslöning, möjliggör Automation Engine färdiga lösningar som är enkla att använda och inte kräver någon lärokurva för utvecklare. Det gör det möjligt att automatisera manuella och repetitiva processer och föra samman olika typer av system.  Med en ny RPA Hub och dess över 1300 färdiga komponenter,får verksamheten ett centraliserat kommandocenter som övervakar, hanterar och rullar ut digitala medarbetare.

Nya färdiga branschlösningar
För att möta behov i olika branscher lanseras nu anpassade lösningar som stärker förmågan till digital omvandling. Med ServiceNow San Diego lanseras branschanpassade lösningar för exempelvis bank-, försäkrings- och telekombranschen. 

  • Banker: Ger banker stöd att skapa en mer transparenta och upprepningsbara processer för att stärka slutanvändarupplevelsen. Med Deposit Operations for Banking samt Client Lifecycle Operations for Banking kan vanliga bankprocesser automatiseras och ge stöd till medarbetare att snabbare slutföra uppgifter och möta krav på regelefterlevnad.   
  • Försäkring: Ger försäkringsverksamheter en möjlighet att modernisera och innehåller bland annat Personal and Commercial Lines Servicing, som gör det möjligt att ta bättre beslut och samverka bättre gällande både privata och kommersiella försäkringar och mellan relevanta intressentgrupper.
  • IT/Telekom:  Lösningen strömlinjeformar upplevelsen för både kunder och ekosystem. Den gör det också möjligt att lansera nya tjänster snabbare och möta efterfrågan på nya molnbaserade och managerade tjänster. Technology/Telecom Provider Service Management för samman verksamheten med en AI-driven självbetjäning och stöd för mer proaktiv hantering av kunder och ekosystem. Med Order Management for Technology/Telecom Providers blir det möjligt att stärka intäkter genom att lansera och rulla ut produkter och tjänster snabbare och mer kontrollerat.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title