Annons

AUTOMOTIVE/Intelligenta sensorer: KTH, Telenor och Volvo Cars testar ny digital infrastruktur för självkörande fordon

För första gången i Sverige ska självkörande fordon med stöd av smart infrastruktur testas i stadsmiljö och på motortrafikled. Med hjälp av datakraft i 5G-nätet och intelligenta sensorer kommer självkörande fordon att ha direktkontakt med omvärlden, till exempel med trafikljus. Projektet som ska planera och genomföra testerna har fått finansiering av Vinnova och uppstart sker under våren.
Med i projektteamet finns representanter från KTH, Telenor, Volvo Cars och XENSE Vision. Volvo Cars står för fordon medan Telenor står för 5G-lösningar och XENSE för sensorerna.
- Tester med självkörande fordon har pågått länge och tack vare 5G är vi nära att se dem verka skarpt i samhället. För att minska gapet mellan den självkörande bilen i forskningsmiljö och kommersiellt bruk adderar vi kommunikation med samarbetande vägtrafiksystem och edge computing. Under tiden bilen är i rörelse hämtar den information från omgivningen för att identifiera köer, hastigheter, trafikljus osv, helt utan fördröjning. I takt med att 5G blir mer utbyggt kan vi nu testa säkerhet och tillförlitlighet i riktig trafik, naturligtvis bevakat av en person som sitter i bilen, säger Malina Borg Sigg, 5G-expert på Telenor.

Framstegen inom 5G och Edge computing är förutsättningar för att ta nästa steg mot säkrare och mer tillförlitlig teknik som verkar vid sidan av oss människor. Projektet kommer att utveckla realtidsanalyser för bedömning av risker för självkörande fordon, baserat på data från fordon, vägsidan och sensorer.
– Med 5G närmar vi oss en verklighet med självkörande bilar. Det innebär stora vinster när transportmedel samverkar med det uppkopplade samhället. Exempelvis kan antalet olyckor som beror på den mänskliga faktorn bli färre och energiförbrukningen lägre med hjälp av smart trafikledning. Vi kan också förbättra förhållandena inom transportsektorn och skapa nya tjänster och affärsmodeller som förbättrar tillgängligheten och ökar användningen per fordon i drift, menar Malina Borg Sigg. 

XENSE Vision – sensorerna från XENSE Vision använder stereokamerateknik för att kunna mäta avstånd till alla pixlar i bilden, liknande teknologin LiDAR som ofta har använts inom försök med självkörande fordon, men med högre upplösning. Objekt som fordon och fotgängare detekteras i 3D och deras exakta positioner skickas i realtid till uppkopplade fordon i närheten som komplement till deras egen sensordata.

Intelligenta sensorer i infrastrukturen
Projektteamet består av representanter från KTH, Telenor, Volvo Cars och XENSE Vision. Med hjälp av stöd från Vinnova och delfinansiering av Avancerad Digitalisering kommer olika perspektiv att samlas in från andra relevanta målgrupper. De kommer också att ta fram en forskningstestbädd i samarbete med den utveckling som sker inom TECoSA. Ingenjörsstudenter ska engageras i utvecklingen och användning av testbädden och projektresultaten kommer att vara en del av utbildningarna.
– Med intelligenta sensorer monterade i infrastrukturen på kritiska trafikplatser kan automatiserade fordon veta allt om trafiksituationen innan de ens kommit dit. Det gör det möjligt att öka både säkerheten och effektiviteten i autonom körning, men det är kritiskt att trafikdatan både kommuniceras i realtid till fordon och att de kan använda informationen på ett effektivt sätt för att fördelarna ska bli riktigt stora. Därför känns det väldigt spännande att ingå i detta forskningsprojekt där aktörerna kompletterar varandra på ett optimalt sätt för att belysa alla dessa aspekter säger Björn Crona, ansvarig för forskningssamarbeten på XENSE Vision.

Fordon från Volvo Cars
KTH kommer att leda projektet och bidra med ingenjörs- och forskningsresurser kring riskbedömning, edge computing och testbädden samt med att väva in utvalda resultat i utbildningar för ingenjörer. Telenor bidrar med infrastruktur och kompetens inom 5G och edge computing och hur dessa tekniker kan anpassas till AV-riskanalys i realtid. Fordonen kommer från Volvo Cars som även närvarar med fordonsingenjörer samt experter på risk- och säkerhetsbedömning. Sensorer med särskild inriktning på trafiksäkerhet och kritiska vägavsnitt som korsningar och motorvägsramper, är utvecklade av XENSE Vision. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title