Annons

AUTOMOTIVE: NIRA Dynamics tar ett signifikant utvecklingskliv med stor Amerika-lansering

Antalet uppkopplade fordon med NIRA-algoritmer växer snabbt och kommer att nå 1,7 miljoner under 2021, och nu tar NIRA alltså det första steget för att tillhandahålla tjänsterna på den amerikanska marknaden. Både vägunderhållssektorn, såväl som bilindustrin, kommer att kunna använda NIRA-tjänsterna när täckningen når vissa tröskelnivåer.
– Lanseringen av Road Surface Information i USA är ett oerhört viktigt steg i vår globala expansion, och vi är glada över att ta nästa steg tillsammans med våra amerikanska kunder och börja arbeta med storskalig levande vägytedata, säger Johan Brynås, ”Business & Product Strategy Manager” på NIRA.

MÄTER OJÄMNHETER I REALTID
Inledningsvis kommer Road Health att göras tillgänglig för underhållsaktörerna. Genom att mäta vägens ojämnhet i realtid kan kommuner, städer eller väghållare få insikt i vilka framtida vägunderhålls-behov kommer att bli. Dessutom kan varningar levereras, vilket gör det möjligt att automatiskt upptäcka försämrade vägar mycket snabbare.
– Eftersom USA lägger mycket fokus på digitalisering av tjänster relaterade till deras infrastruktur för att förbättra prestanda och minska kostnaderna, passar NIRAs produkter perfekt, säger Andreas Andersson, affärsområdeschef på NIRA.

Lanseringen av tjänsterna är möjligt genom samarbete med Audi och Volkswagen-gruppen. NIRA installerar en mjukvarukomponent i vanliga passagerarfordon som använder fordonets befintliga sensorer för att övervaka vägytan. Resultaten delas i NIRA-molnet, där data aggregeras och levereras till olika mobilitetstjänster.

För framtiden är data om vägytor extremt viktiga för att kunna erbjuda säkra autonoma tjänster i varierande väderförhållanden. Redan idag kan vägfriktionsinformation från NIRA användas för att anpassa bilens hastighet till befintliga vägförhållanden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title